Fältet Återstående ackumulerat verkligt arbete

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Fältet Återstående Ackumulerat verkligt arbete innehåller den arbete som återstår att slutföras en aktivitet eller vid en resurs som tilldelats en aktivitet.

Det finns flera kategorier av fälten Återstående ackumulerat verkligt arbete.

Datatyp    Varaktighet

Återstående Ackumulerat verkligt arbete (tidfasat aktivitetsfält)

Typ av post    Beräkning

Beräkning    Fältet Arbete innehåller den totala schemalagda tiden för en aktivitet. När du skapar en aktivitet är värdet i fältet Återstående ackumulerat verkligt arbete lika med värdet för totalt arbete. När du anger information i fälten Procent färdigt, Procent färdigt arbete eller Verkligt arbete för en aktivitet summeras dessa uppgifter automatiskt till det ackumulerade verkliga arbete som har slutförts för aktiviteten. Fältet beräknas på följande sätt:

Återstående ackumulerat verkligt arbete = Totalt arbete – Ackumulerat verkligt arbete.

Bästa användning    Lägg till fältet Återstående ackumulerat verkligt arbete i den tidsfördelad delen av vyn Aktivitetsanvändning när du vill granska informationen om återstående ackumulerat verkligt arbete för aktiviteter. Med hjälp av den här informationen kan du se hur mycket arbete som för tillfället återstår att utföra på aktiviteter.

Exempel    Aktiviteten ”Skriva offert” innefattar totalt 50 timmars arbete. Mats, Stefan och Karin har tilldelats aktiviteten, och i går rapporterade de 8 timmars verkligt arbete vardera. I dag rapporterade de 2 timmars verkligt arbete vardera. Det innebär att värdet för Återstående ackumulerat verkligt arbete för aktiviteten nu är 20 timmar.

Återstående Ackumulerat verkligt arbete (tidfasat resursfält)

Typ av post    Beräkning

Beräkning    Fältet Arbete innehåller den totala schemalagda tiden för en aktivitet. När du först tilldelar resurser till en aktivitet är värdet i fältet Återstående ackumulerat verkligt arbete för varje resurs lika med värdet för totalt arbete. När du anger information i fälten Procent färdigt, Procent färdigt arbete eller Verkligt arbete för en aktivitet summeras dessa uppgifter automatiskt till det ackumulerade verkliga arbete som har slutförts för aktiviteten. Värdet för Återstående ackumulerat verkligt arbete för en resurs beräknas genom att det ackumulerade verkliga arbetet subtraheras från det totala arbetet för alla aktiviteter som resursen har tilldelats. Därefter visas summan av det återstående ackumulerade verkliga arbetet för aktiviteterna i fältet Återstående ackumulerat verkligt arbete för resursen. Om två resurser har tilldelats aktiviteten baseras värdet för återstående ackumulerat verkligt arbete på hur mycket arbete som har tilldelats resursen.

Bästa användning    Lägg till fältet Återstående ackumulerat verkligt arbete i den tidsfördelad delen av vyn Resursanvändning när du vill granska informationen om återstående ackumulerat verkligt arbete för en resurs. På så sätt kan du alltid se hur mycket arbete som återstår för en resurs vid en viss tidpunkt.

Exempel    John har tilldelats för två aktiviteter: ”Ta fram bilder” och ”Redigera offert”, som innefattar totalt 8 timmars arbete vardera. I går rapporterade han 6 timmars verkligt arbete för ”Ta fram bilder” och 2 timmar för ”Redigera offert”. I dag har han rapporterat 2 timmars verkligt arbete för ”Ta fram bilder” och 2 timmar för ”Redigera offert”. Den totala mängden arbete för Johns aktiviteter (16 timmar) minus det ackumulerade verkliga arbetet (12 timmar) innebär att det återstående ackumulerade verkliga arbetet är 4 timmar.

Återstående Ackumulerat verkligt arbete (tidfasat tilldelningsfält).

Typ av post    Beräkning

Beräkning    Fältet Arbete innehåller den totala schemalagda tiden för en aktivitet. När du först tilldelar en resurs till en aktivitet är värdet i fältet Återstående ackumulerat verkligt arbete för tilldelningen lika med värdet för totalt arbete. När du anger information i fälten Procent färdigt, Procent färdigt arbete eller Verkligt arbete för en aktivitet summeras dessa uppgifter automatiskt till det ackumulerade verkliga arbete som har slutförts för tilldelningen. Fältet beräknas på följande sätt:

Återstående ackumulerat verkligt arbete = Totalt arbete – Ackumulerat verkligt arbete.

Bästa användning    Lägg till fältet Återstående ackumulerat verkligt arbete i den tidsfördelad delen av vyn Aktivitetsanvändning när du vill granska informationen om återstående ackumulerat verkligt arbete för tilldelningar på specifika aktiviteter under en viss tidsperiod. Lägg till detta fält i den tidfasade delen av vyn Resursanvändning om du vill granska information om återstående arbete under en viss tidsperiod för tilldelningar till specifika resurser.

Exempel    Christina är den enda resursen som har tilldelats för aktiviteten ”Skapa en presentation”. För den här aktiviteten krävs totalt 8 timmars arbete. I går rapporterade hon 5 timmars verkligt arbete för aktiviteten, och i dag rapporterade hon 3 timmars verkligt arbete för aktiviteten. Det återstående ackumulerade verkliga arbetet för tilldelningen är nu 0 timmar.

Överst på sidan

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×