Fältet Återstående verkliga aktiviteter

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Fältet Återstående verkliga aktiviteter visar det totala antalet verkliga underaktiviteter som återstår för att slutföras för en sammanfattningsaktivitet på en viss dag. Om projektsammanfattningen visas visar fältet Återstående verkliga aktiviteter det totala antalet verkliga aktiviteter och underaktiviteter som återstår för att slutföras en viss dag för hela projektet.

Datatyp    Tal

Typ av post    Beräkning

Beräkning    När du skapar en sammanfattningsaktivitet är värdet i fältet Återstående verkliga aktiviteter för aktiviteten lika med det totala antalet underaktiviteter. När du markerar någon av underaktiviteterna som 100 % slutförd i fältet Procent färdigt eller fältet Procent färdigt arbete subtraheras denna underaktivitet automatiskt från det totala antalet underaktiviteter för sammanfattningen, och resultatet visas i fältet Återstående verkliga aktiviteter.

Du kan också ändra värdet i fältet Verkligt arbete till samma värde som i fältet Arbete för underaktiviteten, vilket får samma resultat: underaktiviteten subtraheras automatiskt från det totala antalet underaktiviteter för sammanfattningen, och resultatet visas i fältet Återstående verkliga aktiviteter.

När du visar projektsammanfattningsaktivitet för första gången är värdet i fältet Återstående verkliga aktiviteter lika med det totala antalet aktiviteter och underaktiviteter i hela projektet. När du markerar någon av aktiviteterna eller underaktiviteterna som 100 % slutförd i fältet Procent färdigt eller fältet Procent färdigt arbete subtraheras denna (under-)aktivitet automatiskt från det totala antalet aktiviteter och underaktiviteter för hela projektet, och resultatet visas i fältet Återstående verkliga aktiviteter.

Du kan också ändra värdet i fältet Verkligt arbete till samma värde som i fältet Arbete för underaktiviteten eller aktiviteten. I sådana fall subtraheras (under-)aktiviteten automatiskt från det totala antalet aktiviteter och underaktiviteter i hela projektet, och resultatet visas i fältet Återstående verkliga aktiviteter. Obs! I den här beräkningen beaktas underaktiviteter och vanliga aktiviteter, men inga verkliga sammanfattningsaktiviteter (aktiviteter som innehåller underaktiviteter).

Bästa användning    Skapa sammanfattningsaktiviteter som innehåller en eller flera underaktiviteter. Lägg till fältet Återstående verkliga aktiviteter i den tidsfördelad delen av vyn Aktivitetsanvändning när du vill visa hur många verkliga underaktiviteter som återstår att slutföra på en viss dag för en sammanfattningsaktivitet.

Exempel    Sammanfattningsaktiviteten "Skriva offert" har tre underaktiviteter: ”Skriva”, ”Redigera” och ”Granska”. Underaktiviteten ”Skriva” har schemalagts för att slutföras på dag 1. Underaktiviteten ”Redigera” har schemalagts för att slutföras på dag 2. Underaktiviteten ”Granska” har schemalagts för att slutföras på dag 3.

Du markerar underaktiviteten ”Skriva” som 100 % färdig, vilket medför att värdet 2 anges i fältet Återstående verkliga aktiviteter för sammanfattningsaktiviteten för dag 1. De två andra underaktiviteterna har ännu inte slutförts till 100 %, vilket innebär att värdet 2 står kvar i fältet Återstående verkliga aktiviteter för sammanfattningsaktiviteten för dag 2 och 3.

Kommentarer

  • En underaktivitet eller aktivitet subtraheras inte från värdet i fältet Återstående verkliga aktiviteter om du inte anger exakt 100 % i fältet Procent färdigt eller Procent färdigt arbete. Ingen subtraktion sker heller om du anger ett värde för verkligt arbete som är lägre än värdet i fältet Arbete.

  • För underaktiviteter visas alltid värdet 1 i fältet Återstående verkliga aktiviteter tills de har slutförts, eller tills de har tilldelats ett värde för verkligt arbete som är lika med värdet i fältet Arbete.

  • Du kan aktivera projektsammanfattningen på fliken Avancerat i dialogrutan Project-alternativ.

Överst på sidan

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×