Fältet Ackumulerat verkligt arbete

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Fältet Ackumulerat verkligt arbete innehåller den verkligt arbete utförts av alla resurser tilldelats aktiviteter, ackumulerat över tiden.

Det finns flera kategorier av fälten Ackumulerat verkligt arbete.

Datatyp    Varaktighet

Ackumulerat verkligt arbete (tidfasat aktivitetsfält)

Typ av post    Beräkning

Beräkning    När du skapar en aktivitet är fältet Ackumulerat verkligt arbete tomt. När du anger värden för Slutfört i procent, Procent slutfört arbete eller Faktisk arbetstid för aktiviteter summeras allt verkligt arbete som rapporterats för aktiviteten automatiskt i Project, och summan visas i det tidsfördelad fältet Ackumulerat verkligt arbete.

För varje tidsperiod är det ackumulerade verkliga arbetet lika med det ackumulerade verkliga arbetet för föregående period plus det verkliga arbetet för den här perioden.

Bästa användning    Lägg till fältet Ackumulerat verkligt arbete i den tidfasade delen av vyn Aktivitetsanvändning när du vill granska informationen om ackumulerat verkligt arbete för aktiviteter. Med hjälp av den här informationen kan du se hur mycket arbete som hittills har utförts på aktiviteter.

Exempel    Karin, Stefan och Christer arbetar med aktiviteten “Skriva offert”. I går rapporterade de 8 timmars verkligt arbete vardera. I dag rapporterade de 2 timmars verkligt arbete vardera. I fältet Ackumulerat verkligt arbete ser du nu att den ackumulerade verkliga arbetstiden för aktiviteten nu uppgår till totalt 30 timmar.

Ackumulerat verkligt arbete (tidfasat resursfält)

Typ av post    Beräkning

Beräkning    När du skapar en aktivitet och tilldelar resurser för den är fältet Ackumulerat verkligt arbete för varje resurs tomt. När du anger värden för Slutfört i procent, Procent slutfört arbete eller Faktisk arbetstid för de aktiviteter som resursen har tilldelats till summeras allt verkligt arbete automatiskt i Project, och summan visas i det tidsfördelad fältet Ackumulerat verkligt arbete.

Bästa användning    Lägg till fältet Ackumulerat verkligt arbete i den tidfasade delen av vyn Resursanvändning när du vill granska informationen om ackumulerat verkligt arbete för resurser. På så sätt kan du alltid se hur mycket arbete en resurs har slutfört vid en viss tidpunkt.

Exempel    Carina har tilldelats för två aktiviteter: “Ta fram bilder” och “Redigera offert”. I går rapporterade hon 6 timmars verkligt arbete för “Ta fram bilder” och 2 timmar för “Redigera offert”. I dag har hon rapporterat 2 timmars verkligt arbete för “Ta fram bilder” och 2 timmar för “Redigera offert”. I fältet Ackumulerat verkligt arbete ser du nu att den ackumulerade verkliga arbetstiden för Carina uppgår till totalt 12 timmar.

Ackumulerat verkligt arbete (tidfasat tilldelningsfält)

Typ av post    Beräkning

Beräkning    När du skapar en aktivitet och tilldelar resurser för den är fältet Ackumulerat verkligt arbete för tilldelningen tomt. När du anger värden för Slutfört i procent, Procent slutfört arbete eller Faktisk arbetstid för aktiviteter summeras allt verkligt arbete för en tilldelning automatiskt i Project, och summan visas i det tidsfördelad fältet Ackumulerat verkligt arbete.

Bästa användning    Lägg till fältet Ackumulerat verkligt arbete i den tidfasade delen av vyerna Aktivitetsanvändning eller Resursanvändning när du vill granska det totala verkliga arbete som hittills har utförts för tilldelningen.

Exempel    Erika har tilldelats för aktiviteten “Ta fram bilder”. I går rapporterade hon 5 timmars verkligt arbete för aktiviteten, och i dag rapporterade hon 3 timmars verkligt arbete för aktiviteten. Det innebär att det ackumulerade verkliga arbetet för tilldelningen nu uppgår till 8 timmar. Obs! Eventuella andra aktiviteter som Erika har tilldelats för (till exempel ”Utforma omslag”) är separata tilldelningar, och det finns ett Ackumulerat verkligt arbete-fält för varje tilldelning.

Överst på sidan

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×