Få en personligt anpassad e-postadress i Microsoft 365

Som en förmån för din Microsoft 365 Family or Microsoft 365 Personal-prenumeration kan du skapa en personlig e-postadress som är kopplad till din Outlook.com postlåda. Det kan till exempel vara dittnamn@example.com. 

Komma igång

 1. Logga in på ditt  Outlook.com Premium-ikon Premium-funktionsinställningar på Outlook.com

 2. Under Personlig e-postadress väljer du Kom igång.

Tips: Om du har en Microsoft 365 Family-prenumeration kan personer som du har delat prenumerationen med också konfigurera en anpassad e-postadress med din anslutna domän. När du har konfigurerat din domän kommer personer som du har delat med att se ett alternativ för att lägga till en personlig e-postadress i avsnittet för Premium-funktioner i Outlook-inställningarna.

Vanliga frågor och svar

Prenumeranter av Microsoft 365 Family eller Microsoft 365 Personal kan konfigurera en personlig e-postadress. Observera att konfigurationen inte är tillgänglig när du använder en mobil webbläsare.

Om du inte redan har en domän, måste du köpa en ny från GoDaddy. Nya domäner kostar vanligtvis mellan $5 och $25 per år. Du betalar för din domän direkt med GoDaddy.

Om du avbryter din Microsoft 365-prenumeration kommer du inte längre att kunna skicka och ta emot e-post med Outlook.com med hjälp av din personliga e-postadress. Du förlorar emellertid inte befintliga e-postmeddelanden.

Så länge du fortsätter att betala för din domän med GoDaddy kan du alltid återaktivera din personliga e-postadress genom att prenumerera på Microsoft 365 igen och gå till Inställningar > Premium > Funktioner och välja Komma igång .

Om du avbryter din domän med GoDaddy kommer du inte längre att kunna skicka och ta emot e-post med Outlook.com med hjälp av din personliga e-postadress. Du förlorar emellertid inte befintliga e-postmeddelanden.

Du äger din domän och GoDaddy är förvaltaren som hanterar den åt dig. Du kan konfigurera en webbplats med din domän eller överföra den till en annan förvaltare om du föredrar det. Men om du överför din domän från GoDaddy, kommer du inte längre att kunna skicka och ta emot e-post Outlook.com med hjälp av din personliga e-postadress.

För tillfället stödjer vi endast anslutande domäner hanterade av GoDaddy med Outlook.com.

Om du har en Microsoft 365 Family-prenumeration och en domän ansluten till Outlook.com kan de personer som du har delat prenumerationen med konfigurera sina egna personliga e-postadresser med din domän. 

Om du ta bort domänen från Outlook.com, avbryter prenumerationen Microsoft 365 Family eller tar bort en person från din Microsoft 365 Family gruppdelning, kommer den personen att förlora möjligheten att skicka och ta emot e-post med sin personliga e-postadress. 

Nej, det finns inte stöd för det. Om du vill skapa flera alias för en enda postlåda med din domän rekommenderar vi att du köper en Microsoft 365 Business Basic-prenumeration.

Nej. Vi rekommenderar starkt mot att ange din personliga e-postadress som din primära alias för att logga in. Detta kan skapa problem med att logga in eller även med att skicka och ta emot e-post.

Du kan fortfarande lägga en anpassad e-postadress som från-adress genom att gå till Inställningar > E-post > Synkronisera e-post.

Nej. Du kan inte använda samma e-postadress för en kommersiell Microsoft 365 e-postkonto och ett konsumentkonto för Microsoft 365 eller Outlook.com.

Felsökning

 1. Gå till Inställningar > Premium > personlig e-postadress och kontrollera statusen för din domän.

  • Om det inte finns någon personligt e-postadress fliken, innebär det att GoDaddy inte kan ansluta din domän till Outlook.com. Gå till Inställningar > Premium > funktioner och välj komma igång.

  • Välj alternativet jag redan äger en GoDaddy-domän och följ stegen i processen.

 2. Om statusfältet är gul, behöver du bara markera Skapa adress och slutför konfigurationen av din personliga e-postadress.

 3. Om statusen är röd, innebär det att anslutningen på domänen till Outlook.com inte lyckades. För att rätta till detta:

  • Först måste du ta bort domänen från Outlook.com innan du försöker igen. Välj knappen avbryta installationen.

  • Uppdatera din webbläsare och sedan gå till Inställningar > Premium > funktioner och välj komma igång.

  • Välj alternativet jag redan äger en GoDaddy-domän och följ stegen i processen.

 4. Om statusen är grå är GoDaddy fortfarande konfigurerad till din domän.

  • Kontrollera om ett par timmar. Statusen bör ändras till grön eller gul.

  • För mer information om statusen är grå eller röd, Välj Avbryt installationen för att försöka ansluta igen efter 24 timmar.

  • När du har valt att avbryta installationen, uppdatera webbläsarens fönster. Gå sedan till Premium > funktioner och välj komma igång.

  • Välj alternativet jag redan äger en GoDaddy-domän och följ stegen i processen.

Detta innebär att adressen eller alias redan är knutna till ett Microsoft-konto. Om du redan har en anpassad e-postadress med en annan värd och nu vill importera den domänen till Outlook.com:

 1. Gå till https://account.live.com/names/Manage och logga in på ditt Outlook.com-konto.

 2. Om du försöker lägga till en personlig e-postadress som redan har angetts som ett alias på ditt Microsoft-konto bör du göra något av följande:

  • Om din personliga e-postadress visades som ditt primära alias bör du först i stället göra en @outlook.com-e-postadress till ditt primära alias och sedan välja Ta bort bredvid din personliga e-postadress. 

  • Om din personliga e-postadress inte visades som ditt primära alias väljer du Ta bort bredvid den adressen.

 3. När du är klar med de föregående stegen går du tillbaka till din inkorg och väljer Inställningar > E-post > Synkronisera e-post. Kontrollera att din personliga e-postadress inte längre visas under Ange standardavsändaradress. Följ sedan instruktionerna för att ange en egen e-postadress. Nu bör felet inte längre visas.

 4. Om du har slutfört stegen 1 till 3 och fortfarande ser det här felet går du till https://outlook.live.com, loggar in och anger den anpassade e-postadress du vill använda. Om du uppmanas att ange ett lösenord innebär det att adressen är kopplade till ett annat Microsoft-konto.

 5. Om du har ett annat Microsoft-konto kan du logga in på det och gå till https://account.live.com/names/Manage  och göra något av följande:

  • Om din personliga e-postadress visades som ditt primära alias bör du först i stället göra en @outlook.com-e-postadress till ditt primära alias och sedan välja Ta bort bredvid din personliga e-postadress. 

  • Om din personliga e-postadress inte visades som ditt primära alias väljer du Ta bort bredvid den adressen.

 6. Logga ut från kontot. Logga sedan in igen, slutför alla obligatoriska verifieringssteg och kontrollera att du fortfarande kan skicka och ta emot e-post på det här kontot med en adress som inte är din personliga e-postadress. Du bör också se till att din personliga e-postadress inte längre visas som en tillgänglig avsändaradress på det här kontot. 

 7. Sedan loggar du in på det konto du vill använda med din personliga e-postadress och slutför inställningarna. Nu bör felet inte längre visas.

Detta innebär att det har uppstått ett problem med att lägga till den adress som du har valt som alias i ditt Microsoft-konto. Vi arbetar med att lägga till beskrivande felmeddelanden och förslag på hur du löser problemet. Kända problem som du bör kontrollera är:

 1. Gå till https://account.live.com/names/Manage. Om du har mer än 10 alias knutna till ditt Microsoft-konto, måste du ta bort några innan du kan lägga till en personlig e-postadress.

 2. Gå till https://account.microsoft.com/security och välj Uppdatera information. Om alias som du försöker lägga till är för närvarande på sidan, måste du ersätta den med en annan adress innan du kan skapa klart din personligt anpassade e-postadress.

 3. Om du försöker skapa en personlig e-postadress för konto som tillhör ett barn, så kan du kanske du inte slutföra processen. Vi arbetar på en lösning på det här problemet.

Gå till https://account.live.com/names/Manageoch se till att din personliga e-postadress inte har konfigurerats som din primära alias. 

Gå till https://dcc.godaddy.com/domains/ välj din domän och välj sedan ”hantera DNS” längst ned på skärmen. Kontrollera först att dina namnservrar hanteras av GoDaddy. Om dina namnservrar hanteras någon annanstans kan du ändra inställningarna på den här sidan för att använda namnservrar från GoDaddy. Detta bör automatiskt ange CNAME-posten nedan.

Om du redan använder standardmässiga GoDaddy-namnservrar bekräftar du att följande DNS-post anges. Annars väljer du ”Lägg till” och skapar sedan följande post:

Skriv: CNAME

Namn: _domainconnect

Värde: _domainconnect.gd.domaincontrol.com

TTL: 1 timme

Gå till https://outlook.live.comoch välj romb-ikonen i verktygsfältet för att öppna Premium-avsnittet i Outlook-inställningarna. 

 1. Om du inte ser en romb-ikon i din inkorg (och du ser annonser), innebär det att Microsoft 365-prenumerationen har upphört att gälla. Gå till https://account.microsoft.com/servicesatt aktivera prenumerationen igen och sedan återansluta domänen med hjälp av anvisningarna i ”Kom igång”.

 2. Om du inte ser fliken ”personligt e-postadress” under ”funktioner” och ”säkerhet”, innebär att din personligt anpassade e-postadress har tagits bort från Outlook.

  1. Om du ursprungligen konfigurerade domänen har din Microsoft 365 Family-prenumeration troligen upphört att gälla. Gå till https://account.microsoft.com/servicesför att aktivera prenumerationen igen och återanslut sedan domänen med hjälp av anvisningarna i ”Kom igång”.

  2. Om någon har delat en Microsoft 365 Family-prenumeration med dig kan den prenumerationen ha gått ut, eller så kan personen ha tagit bort domänen från Outlook. Kontakta ägaren av Microsoft 365 Family-prenumerationen och be den personen att återansluta domänen.

 3. Om fliken ”personligt e-postadress” har en röd statusfält, kan din domän ha utgått. Kontrollera att din domän är fortfarande aktiv med GoDaddy.

  1. Om din domän är aktiv med GoDaddy väljer du avbryt installationen och uppdatera webbläsarens fönster. Gå sedan till Premium > funktioner och välj komma igång.

Vill du ha mer hjälp?

Om du behöver hjälp med att överföra eller konfigurera din anpassade domän kan du kontakta supporten nedan. Se till att nämna "Premium" i meddelandet.

Obs! Du måste logga in först för att få support. Om du inte kan logga in går du till Kontosupport.

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

×