Få läsbarhet och nivå statistik för dokumentet

När stavnings-och grammatikkontroll kontrol leras i Word kan du välja att visa information om dokumentets Läs nivå, inklusive läsbarhets poäng enligt Flesch-Kincaid nivå test och Flesch läsning av över gångs test.

 1. Gå till >alternativ.

 2. Välj språk kontroll.

 3. Under vid stavnings-och grammatikkontroll i Wordkontrollerar du att kryss rutan kontrol lera grammatik och stavning är markerad.

 4. Välj Visa läsbarhets statistik.

När du har aktiverat den här funktionen öppnar du en fil som du vill kontrol lera och kontrollerar stavningen genom att trycka på F7 eller gå till>stavning & grammatik. När stavnings-och grammatikkontrollen är klar visas information om dokumentets Läs nivå.

Viktigt!: Du måste korrigera eller ignorera alla fel som hittats i dokumentet innan läsbarhets statistik visas.

 1. På menyn Word klickar du på Inställningar.

  Du måste ha ett dokument öppet för att kunna se Inställningar.

 2. Under Redigerings- och språkverktyg klickar du på Stavning och grammatik.

 3. Markera kryssrutan Kontrollera grammatik tillsammans med stavning under Grammatik.

 4. Markera kryss rutan Visa läsbarhets statistik och Stäng dialog rutan stavning & grammatik.

 5. På menyn verktyg pekar du på stavning och grammatik och klickar på stavning & grammatik.

  När stavnings- och grammatikkontrollen är färdig visas information om dokumentets läsbarhet.

Obs!: Du måste korrigera eller ignorera alla fel som hittats i dokumentet innan läsbarhets statistik visas.

Förstå läsbarhets Poäng

Varje prov för läsbarhet baseras på medelvärdet av det genomsnittliga antalet stavelser per ord och ord per mening. I följande avsnitt förklaras hur du kan se hur filen blir läsbar.

Den här test sats texten på en 100-punkt. Ju högre poäng desto enklare är det att förstå dokumentet. För de flesta vanliga filer vill du att poängen ska vara mellan 60 och 70.

Formeln för Flesch:

206.835 – (1.015 x ASL) – (84.6 x ASW)

där:

ASL = genomsnittlig menings längd (antalet ord dividerat med antalet meningar)

ASW = Genomsnittligt antal stavelser per ord (antalet stavelser dividerat med antalet ord)

Den här test sats texten är en amerikansk skol betygs nivå. Ett resultat på 8,0 innebär till exempel att en åttonde årskurs kan förstå dokumentet. För de flesta dokument strävar du efter en poäng på ungefär 7,0 till 8,0.

Formeln för Flesch-Kincaid betygs nivå:

(.39 x ASL) + (11.8 x ASW) – 15.59

där:

ASL = genomsnittlig menings längd (antalet ord dividerat med antalet meningar)

ASW = Genomsnittligt antal stavelser per ord (antalet stavelser dividerat med antalet ord)

De språk som du använder i ett dokument kan påverka hur dina Office-program kontrollerar och visar läsbarhets poäng.

 • Om du har konfigurerat Word för att kontrol lera stavning och grammatik på text på andra språk och ett dokument innehåller text på flera språk, visar Word läsbarhets statistik för text i det senaste språket som har marker ATS. Om ett dokument till exempel innehåller tre stycken – det första i engelska, det andra på franska och det tredje på engelska – visas läsbarhets statistik för enbart den engelska texten i Word.

 • För vissa europeiska språk i ett svenskt dokument visas endast information om räknare och medelvärden, inte läsbarheten.

Obs!:  Den här sidan har översatts automatiskt och kan innehålla grammatiska fel och andra felaktigheter. Vår avsikt är att innehållet ska vara användbart för dig. Skulle du vilja svara på om informationen var till hjälp? Här är den engelska artikeln som en referens.

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×