Följa upp projektkostnader

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Hur kan du ta reda på om ditt projekt följer budgeten? Genom att använda kostnadsuppföljning i Microsoft Office Project 2007. Använd Project 2007 när du vill jämföra ursprungliga uppskattade kostnader, verkliga kostnader och planerade kostnader och se skillnaden mellan kostnaderna vid vilken tidpunkt och på vilken detaljnivå som helst.

Vad vill du göra?

Vad är kostnadsuppföljningsprocessen?

Att följa upp kostnader, ska du först skapa en budget genom att skapa och att ange kostnader för budgetresurser som är kopplade till projektsammanfattningsaktivitet. Du kan sedan identifiera andra resurser och aktivitetskostnader som du vill spåra och mäta mot budgetresurserna. Du kan ange kostnader per tillfälle och fasta kostnader för aktiviteter, resurser, och om det behövs tilldelningar. Sedan anger du de beräknade arbete eller varaktighet för aktiviteter och tilldela resurser till aktiviteterna.

När alla de här stegen har slutförts kan Project 2007 beräkna den totala uppskattade kostnaden för projektet. Du kanske sedan vill förfina uppskattningar. När du är klar kan du kategorisera och gruppera alla resurser om du vill jämföra de budgeterade kostnaderna. Du kan också ange en originalplan med de budgeterade kostnaderna och använda det för att jämföra med faktiska kostnader som projektet fortskrider.

När projektet har startat uppdaterar du aktivitetsstatus, det vill säga det arbete som har utförts på aktiviteterna eller den procentandel av aktiviteterna som är slutförda. Kostnaderna beräknas efter aktivitetsstatus i Project 2007.

Obs!: Du kan även välja att stänga av automatisk beräkning av kostnader och ange de verkliga kostnaderna själv, förutom aktivitetsstatus.

Genom att kombinera de verkliga kostnaderna för utfört arbete med de uppskattade kostnaderna för återstående arbete, beräknar Project 2007 schemalagda (planerade) kostnaderna. Viktigare, beräknar skillnaden mellan de schemalagda kostnaderna och originalkostnaderna. Den här skillnaden eller kostnadsavvikelse, får du veta om projektet ligger i budget.

Du kan göra en enkel kostnadsuppföljning genom att visa de verkliga och de schemalagda (planerade) kostnaderna för aktiviteter, resurser, tilldelningar samt projektet.

Om du har skapat en budget genom en originalplan kan du få en mer utförlig kostnadsuppföljning genom att jämföra de verkliga och de schemalagda kostnaderna med originalkostnaderna.

För att avgöra om projektet följer budgeten eller inte kan du visa kostnadsavvikelserna mellan schemalagda kostnader och originalkostnader. Om en aktivitet till exempel ska kosta 50 kronor enligt budget och om den är till hälften avslutad och redan har kostat 35 kronor är den schemalagda kostnaden 60 kronor (35 kronor i verklig kostnad hittills plus de 25 kronor som återstående arbete på aktiviteten beräknas kosta). Kostnadavvikelsen är 10 kronor (60 kronor i verklig kostnad minus 50 kronor i budgeterad kostnad).

Genom att övervaka kostnadsavvikelser regelbundet kan du vidta åtgärder för att se till att ditt projekt håller sig inom budgetens ramar.

Obs!: Du kan bara visa kostnadsavvikelser om du har angett ursprungliga kostnader och sparat en originalplan. Om du till exempel inte har angett lönekostnader för en resurs innan du sparade originalplanen kommer du inte kunna visa kostnadsavvikelser för den resursen.

Överst på sidan

Var kan jag se kostnadsinformation?

I Project 2007 kan du se kostnader för aktiviteter, resurser och tilldelningar. Du kan även se projektkostnaden, som vanligtvis baseras på dessa mer detaljerade kostnader. Du kan visa både totala kostnader och tidsfördelad kostnader, vilket är kostnader spridda över tid.

Det finns många olika sätt att visa kostnadsinformation på i Project 2007:

  • Du kan visa projektets totala kostnader genom att klicka på ProjektinformationProjekt-menyn och sedan på Statistik.

  • Om du vill visa schemalagda, Originalplan, verkligt, och återstående kostnader samt kostnad varians peka på tabellVisa-menyn och klicka sedan på kostnad om du vill tillämpa kostnadstabellen används i en aktivitetslista. Schemalagda kostnader visas i fälten totalkostnad eller kostnad.

  • Du kan visa den totala kostnaden för en aktivitet genom att klicka på Gantt-schemaVisa-menyn. Sedan kan du använda Gantt-schemat för att följa upp schemalagda kostnader.

  • Du kan övervaka kostnaderna så att de följer budget genom att klicka på Resursanvändning eller AktivitetsanvändningVisa-menyn. Använd dessa vyer om du vill visa de tidsfasade kostnader som hittills uppstått.

  • Om du vill visa projektets kostnadseffektivitet efter upparbetat värde använder du tabellerna för upparbetat värde i valfri listvy. Peka på TabellVisa-menyn och klicka på Fler tabeller. Klicka på Upparbetat värde i listan Tabeller och klicka sedan på Använd.

Du kan visa kostnadsinformationen i vissa vyer genom att peka på KostnaderFormat-menyn och sedan klicka på Kostnader. Du kan även lägga till specifika kostnadsfält till valfri listvy genom att infoga en kostnadskolumn samt visa kostnadsfält bredvid staplar i Gantt-schemat genom att klicka på Stil på staplarFormat-menyn och sedan formatera staplarna.

Överst på sidan

Kan jag få ett exempel på kostnadsuppföljning?

Du kan infoga en aktivitet med namnet "Testa programmet" i projektplaneringen och tilldela en testentreprenör aktiviteten för 40 kronor i timmen (utgå från att testarens lön är det enda som påverkar kostnaden för aktiviteten). Ange en varaktighet på 10 dagar (med 8 timmar per dag) och spara sedan en originalplan.

Efter 5 dagar bestämmer du att aktiviteten är till hälften slutförd och markerar aktiviteten i Project 2007 som slutförd till 50 %. Använd kostnadstabellen i vyn Aktivitetslista så ser du följande:

  • I fältet Originalplan i Project 2007 visas originalkostnaden för aktiviteten, 3 200 kronor. Beloppet har beräknats genom att din ursprungliga varaktighetsuppskattning på 10 dagar (eller 80 timmar) har multiplicerats med testentreprenörens standardtaxa på 40 kronor i timmen.

  • Eftersom aktiviteten inte medförde några oplanerade kostnader under de första 5 dagarna visas den verkliga påförda kostnaden hittills i fältet Verklig. I det här fallet beräknas det verkliga arbetet genom formeln Verkligt arbete * Standardkostnad = Verklig kostnad, eller 40 timmar * 40 kronor per timme = 1 600 kronor. (Övertid, kostnader per tillfälle och fasta kostnader ingår inte i det här exemplet, men kan innefattas i den verkliga kostnaden.)

  • Den återstående kostnaden beräknas med formeln Återstående arbete * Standardkostnad = Återstående kostnad, eller 40 timmar * 40 kronor per timme = 1 600 kronor.

  • I fältet Totalkostnad i Project 2007 visas den schemalagda kostnaden, som beräknas genom formeln Verklig kostnad + Återstående kostnad = Schemalagd kostnad eller 1 600 kr + 1 600 kr = 3 200 kr. Eftersom den schemalagda kostnaden är samma som originalkostnaden visar fältet Avvikelse en kostnadsavvikelse på 0 kronor, vilket innebär att aktiviteten exakt följer budgeten.

Överst på sidan

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×