Föra länkade anteckningar i OneNote

Med länkade anteckningar kan du docka OneNote på en sida av dator skärmen så att du kan titta på webbplatser och appar på den andra sidan. Det är lättare att göra anteckningar på det här sättet och dessutom kan du då också automatiskt länka till det du undersöker.

Du kan göra länkade anteckningar med Internet Explorer, Word, PowerPoint och andra OneNote-sidor.

 1. Öppna det program du vill göra anteckningar från:

  I Internet Explorer:

  • Kontrollera att kommandofältet visas. Om det inte visas högerklickar du på namnlisten och väljer sedan Kommandofält.

  • På den menyrad som visas väljer du Länkade anteckningar i OneNote. Om det här kommandot inte visas klickar du på den lilla »-symbolen längst till höger om kommandofältet så att dolda kommandon visas.

  I Word, PowerPoint och OneNote:

  • Välj Granska > Länkade anteckningar.

 2. I dialogrutan Välj plats väljer du en plats för den nya anteckningssidan och klickar på OK.

  Om du väljer ett avsnitt skapas en ny sida i avsnittet. Om du väljer en befintlig sida läggs de länkade anteckningarna till på sidan.

 3. I OneNote-fönstret till höger placerar du markören på den plats där du vill börja skriva länkade anteckningar.

Gör dina anteckningar som vanligt. Under en session med länkade anteckningar lagras en miniatyrbild av sidan, ett textutdrag och en länk till de dokument eller en webbsida du använde, så att du kan återkomma till innehållet.

Obs!:  Du kan sluta göra länkade anteckningar när som helst. Klicka på kedjeikonen i det övre högra hörnet av det dockade OneNote-fönstret och klicka sedan på Sluta föra länkade anteckningar.

När du flyttar muspekaren över enskilda anteckningar kan du se detaljerad information om den länkade filen. Klicka på en miniatyrbild för att öppna tillhörande fil.

Om du vill visa en lista över alla de dokument som är länkade från den aktuella sidan, eller om du vill ta bort länkar som du inte vill ha eller behöver klickar du på ikonen med kedjan upp till vänster på sidan.

I den här artikeln

Om länkade anteckningar

Om du använder länkade anteckningar i Microsoft OneNote 2010 är det enkelt att göra undersökningar på din dator genom att låta dig anteckna i ett dockat OneNote-fönster på Skriv bordet medan du arbetar sida vid sida i andra program eller i webbläsaren.

Anteckningar som görs i det här läget länkas automatiskt i OneNote till det som visas i Internet Explorer, i Word-dokument, i PowerPoint-presentationer eller på en annan OneNote-sida i alla antecknings böcker.

Under en session med länkade anteckningar får OneNote en länk till de dokument eller webb sidor som du har använt, så att du kan klicka på länken och gå tillbaka till innehållet igen senare. OneNote lagrar också en miniatyr bild av sidan och ett text utdrag från alla Word 2010-eller PowerPoint 2010-filer som du har tittat på, så att du enkelt kan hitta och känna igen rätt sida eller bild igen.

Den här funktionen kräver att antecknings boken sparas i OneNote 2010-anteckningsbok för bärbara datorer. Gör något av följande om du vill kontrol lera vilket fil format en antecknings bok har sparats i:

 • Öppna den antecknings bok som du vill använda för länkade anteckningar och titta sedan i namn listen i OneNote 2010-programfönstret. Om [kompatibilitetsläge] visas bredvid antecknings bokens namn sparas den aktuella antecknings boken i OneNote 2007-formatet och funktionen länkade anteckningar är inte tillgänglig.

 • Högerklicka på antecknings bokens ikon i navigerings fältet och klicka sedan på Egenskaper. I dialog rutan Egenskaper för antecknings bok skriver du standardformatet för att se vilket format antecknings boken sparas i. Om det aktuella formatet är OneNote 2010-anteckningsbok för bärbarakan du använda funktionen länkade anteckningar i den här antecknings boken.

Starta en session med länkade anteckningar

Du kan börja skriva länkade anteckningar om webb sidan, Word-dokumentet, PowerPoint-presentationen eller OneNote-sidan som du tittar på genom att göra följande:

 1. Klicka på fliken Granska i menyfliksområdet i Word, PowerPoint eller OneNote.

 2. I gruppen anteckningar klickar du på knappen länkade anteckningar .

 3. I dialog rutan Välj plats i OneNote navigerar du till den antecknings bok, det avsnitt och den sida där du vill göra anteckningar om dokumentet eller sidan som du tittar på och klickar sedan på OK.

 4. Gör anteckningar som vanligt. Du kan visa andra OneNote-sidor i huvud programmets fönster, öppna Internet Explorer eller Visa andra Word-eller PowerPoint-dokument. OneNote länkar automatiskt tillbaka till det du tittat på så att du enkelt kan hänvisa till käll materialet igen senare.

Obs!: Ett annat sätt att föra länkade anteckningar är att klicka på docka på Skriv bordet på fliken visa i OneNote 2010. Den aktuella OneNote-sidan dockas på sidan av Skriv bords versionen av Windows, där den visas när du använder andra program. Eventuella anteckningar som du gör i det dockade OneNote-fönstret länkas till deras kontext.

Slutföra en session med länkade anteckningar

Du kan avsluta en session med länkade anteckningar genom att göra något av följande:

 • Klicka på knappen docka till Skriv bordet i verktygsfältet snabb åtkomst om du vill koppla loss fönstret och aktivera det länkade antecknings läget (eller tryck helt enkelt CTRL + ALT + D).

 • Klicka på knappen normalvy på fliken Visa .

Visa eller ta bort antecknings länkar

I läget länkade anteckningar visas en knapp med ikonen för kedje länken nära det övre vänstra hörnet på sidan dockade antecknings sidor. I en session med länkade anteckningar kan du placera mus pekaren över enskilda anteckningar på sidan för att se vilka anteckningar som är kopplade till något annat.

Om du hovrar mus pekaren över några av de program ikoner som kan visas på sidan visas miniatyr bilder av alla Word-dokument, PowerPoint-presentationer, OneNote-lappar eller webb sidor i Internet Explorer som anteckningarna är kopplade till. Du kan klicka på någon av de här miniatyr bilderna för att öppna tillhör ande filer.

Om du vill visa en lista över alla de dokument som är länkade från den aktuella sidan, eller om du vill ta bort länkar som du inte vill ha eller behöver klickar du på ikonen med kedjan upp till vänster på sidan.

Inaktivera länkade anteckningar

Läget länkade anteckningar aktive ras automatiskt när du gör anteckningar i ett dockat OneNote-fönster. Om du föredrar att inaktivera den här funktionen gör du följande:

 1. Klicka på Alternativ i menyn Arkiv.

 2. Klicka på kategorin Avancerat till vänster i dialog rutan OneNote-alternativ .

 3. På höger sida under länkade anteckningaravmarkerar du kryss rutan Tillåt att nya länkade anteckningar skapas .

Tips: Om du vill rensa eventuella länkade anteckningar som redan har associerats med webb sidor och dokument klickar du på knappen ta bort länkar från länkade anteckningar i dialog rutan OneNote-alternativ .

Aktivera länkade anteckningar igen

Om du tidigare har stängt av läget för automatiskt länkade anteckningar i det dockade fönstret kan du aktivera det igen genom att göra så här:

 1. Klicka på Alternativ i menyn Arkiv.

 2. Klicka på kategorin Avancerat till vänster i dialog rutan OneNote-alternativ .

 3. Markera kryss rutan Tillåt att nya länkade anteckningar skapas på höger sida under länkade anteckningar.

Obs!:  Den här sidan har översatts automatiskt och kan innehålla grammatiska fel och andra felaktigheter. Vår avsikt är att innehållet ska vara användbart för dig. Skulle du vilja svara på om informationen var till hjälp? Här är den engelska artikeln som en referens.

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×