Datatyp    Datum

Typ av post    Beräknad

Beskrivning    Fältet Förenivåstart innehåller startdatumet för en aktivitet som den var innan resursutjämning gjordes.

Beräkning    Innan Microsoft Office Project utjämna resurser sparas startdatumen för aktiviteter i fältet Start före den aktuella nivån.

Användningsområden    Lägg till fältet Förnivåstart i en aktivitetsvy om du vill undersöka effekterna av resursutjämning på projektets startdatum.

Exempel    Två resurser i schemat är överbelagda, så du har tillämpat resursut levelning på projektet. Du vill nu se effekterna av levelningen på dina aktivitetsstartdatum. Du lägger till fältet Förnivåstart bredvid fältet Start i vyn Aktivitetslista för att göra jämförelser.

Kommentarer    Du kan använda vyn Gantt-schema för att se det förnivåindelade startdatumet som visas med gantt-staplarna före nivåer. När du har utjämnat projektet kommer specifika aktiviteter att ha förnivåstartdatum som du inte kan ta bort.

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Gå med i Microsoft Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?

Tack för din feedback!

×