Datatyp    Ja/Nej

Posttyp    Beräknad

Beskrivning    Fältet Företag visar om en resurs kommer från företagets resurspool (Ja) eller den lokala resurspoolen (Nej).

Beräkning    Information om företagets resurspool anges på Project Server. När du öppnar en företagsprojekt och ansluter Project Server återspeglas informationen om företagsresurser i projektplanen.

Användningsområden    Lägg till fältet Företag i en resurslista när du vill se vilka resurser som är företagsresurser och vilka som läggs till från den lokala resurspoolen. Det här är användbart när du har en blandning av resurser för företag och lokala resurser i projektplanen, eller när du är redo att importera lokala resurser till företagets resurspool.

Exempel    Du har 15 företagsresurser och 10 lokala resurser tilldelade till aktiviteter i företagsprojekt. Du kan se vilket som är det genom att infoga kolumnen Företag i resurslistan och gruppera resurserna efter om de är en företagsresurs.

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Gå med i Microsoft Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?

Tack för din feedback!

×