Företagsflagga 1-20 (fält)

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Fälten Flagga 1 till Flagga 20 visar om en aktivitet, resurs eller tilldelning har markerats för ytterligare åtgärder eller för någon annan form av identifiering. Klicka på Ja i ett flaggfält om du vill markera en aktivitet, annars klickar du på Nej. Standardinställningen för flaggfält är Nej.

Det finns flera kategorier av fälten Flagga 1–20.

Datatyp    Ja/Nej

Företagsflagga 1-20 (aktivitetsfält)

Posttyp    Beräknad eller angiven

Bästa användning    Använd något av de egna flaggfälten när du vill lägga till data i formatet Ja/Nej i informationen om aktiviteten. Lägg till ett eget flaggfält i en aktivitetslista när du vill markera vissa aktiviteter för visning, filtrering, formatering eller redigering. Du kan också använda flaggfältet för att formatera egna aktivitetsstaplar för vissa aktiviteter.

Exempel    Du behöver följa upp en särskild kontoinformation för vissa aktiviteter. Du lägger till ett flaggfält och klickar på Ja i fältet för alla aktiviteter som måste specialbehandlas. Sedan kan du söka efter fälten med hjälp av flaggfälten som har värdet Ja.

Obs!    I dialogrutan Anpassade fält kan du ange värdelistor, formler och grafiska indikatorer för ett flaggfält. Om du anger en formel blir fältet skrivskyddat.

I dialogrutan Organisera kan du kopiera de anpassade fält som du skapar till andra projektfiler. Du kan också ta bort anpassade attribut som du har kopplat till ett anpassat fält.

Företagsflagga 1-20 (resursfält)

Posttyp    Beräknad eller angiven

Bästa användning    Använd ett flaggfält när du vill lägga till data i formatet Ja/Nej i informationen om resursen. Lägg till ett eget flaggfält i en resurslista när du vill markera vissa resurser för visning, filtrering, formatering eller redigering.

Exempel    Du vill kontrollera vilka resurser som är entreprenörer i olika grupper. Du lägger till ett flaggfält och klickar på Ja i fältet för alla entreprenörer. Sedan kan du söka efter resurserna som har markerats med Ja med hjälp av flaggfältet.

Obs!    I dialogrutan Anpassade fält kan du ange värdelistor, formler och grafiska indikatorer för ett flaggfält. Om du anger en formel blir fältet skrivskyddat. Du kan också använda dialogrutan Anpassa fält för att byta namn på flaggfältet så att namnet bättre beskriver den information som du håller på att ange, eller för att ta bort anpassade attribut som du har kopplat till ett anpassat fält.

I dialogrutan Organisera kan du dessutom kopiera de anpassade fält som du skapar till andra projektfiler.

Företagsflagga 1-20 (tilldelningsfält)

Posttyp    Angett

Bästa användning    Använd ett av flaggfälten när du vill lägga till värdena Ja eller Nej till tilldelningsinformationen. Lägg till ett flaggfält i listdelen av vyerna Aktivitetsanvändning eller Resursanvändning när du vill markera vissa tilldelningar för visning, filtrering, formatering eller redigering.

Exempel    Du vill granska tilldelningar för entreprenörer. Du kan lägga till ett flaggfält och sedan klicka på Ja i fältet för alla tilldelningar som gått till en entreprenör. Därefter kan du filtrera flaggfältet och enbart granska de tilldelningar som markerats med Ja.

Obs!    I dialogrutan Anpassade fält kan du ange värdelistor, formler och grafiska indikatorer för ett flaggfält. Om du anger en formel blir fältet skrivskyddat.

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×