Företagstext 1-40 (fält)

Fälten Företagtext1 till företag – text40 kan lagra anpassad textinformation för aktiviteter, resurser och tilldelningar enligt definitionen från projekthanteringsadministratören eller andra användare med administratörsbehörighet. De här fälten blir sedan tillgängliga för alla användare i hela organisationen.

Det finns flera kategorier av fälten Företag text1–40.

Datatyp    Text

Företagtext 1-40 (aktivitetsfält)

Posttyp    Beräknad eller agivet

Beräkning    Beroende på hur de har anpassats kan fälten för företagtext definieras med formler eller andra villkor för att visa specifika resultat.

Användningsområden    Du kan lägga till alla definierade och tillgängliga företagtextfält i en aktivitetsvy och du kan även se en lista över tillgängliga anpassade företagsaktivitetsfält i dialogrutan Aktivitetsinformation.

Exempel    Du är projekthanteringsadministratör och har fått förfrågningar från projektledare om ett anpassat textfält som visar vilka avdelningar som ansvarar för aktiviteterna. Med hjälp av den utcheckade globala företagsmallen definierar du fältet Företagtext1 för detta ändamål. Sedan kontrollerar du den globala företagsmallen igen för att göra det nya fältet tillgängligt för alla användare.

Du är projektledare och ser att det finns ett nytt fält för företagtext: "Avd-namn" har definierats för fältet Företagtext1. Du lägger till det här fältet i Gantt-schemat och använder det för att sortera eller gruppera aktiviteter efter avdelningsansvar.

Kommentarer    Endast användare med behörighet att spara den globala företagsmallen (till exempel projekthanteringsadministratören) kan checka ut och redigera objekt i den globala företagsmallen. Alla användare i hela organisationen kan sedan visa företagsfält som har definierats och checkats in.

Företagtext 1-40 (resursfält)

Posttyp    Beräknad eller agivet

Beräkning    Beroende på hur de har anpassats kan fältet Företagtext definieras med formler eller andra villkor för att visa specifika resultat.

Användningsområden    Du kan lägga till alla definierade och tillgängliga företagstextfält i en resursvy och du kan även se en lista över tillgängliga anpassade företagsresursfält i dialogrutan Resursinformation.

Exempel    Du är projekthanteringsadministratör och har fått förfrågningar från projektledare om ett anpassat textfält som visar avdelningsnamn för resurser. Med hjälp av den utcheckade globala företagsmallen definierar du fältet Företagtext1 för detta ändamål. Sedan kontrollerar du den globala företagsmallen igen för att göra det nya fältet tillgängligt för alla användare.

Du är projektledare och ser att det finns ett nytt fält för företagtext: "Avd-namn" har definierats för fältet Företagtext1. Du lägger till det här fältet i resurslistan och använder det för att sortera eller gruppera resurser efter avdelning.

Kommentarer    Endast användare med behörighet att spara den globala företagsmallen (till exempel projekthanteringsadministratören) kan checka ut och redigera objekt i den globala företagsmallen. Alla användare i hela företaget kan sedan visa enterprise-fält som har definierats och checkats in.

Företagtext 1-40 (tilldelningsfält)

Posttyp    Beräknad eller agivet

Beräkning    Beroende på hur de har anpassats kan fälten för företagtext definieras med formler eller andra villkor för att visa specifika resultat.

Användningsområden    Du kan lägga till alla definierade och tillgängliga fält för företagtext i bladdelen av vyn Aktivitetsanvändning eller Resursanvändning.

Exempel    Du är projekthanteringsadministratör och har fått förfrågningar från projektledare om ett anpassat textfält som visar avdelningsnamn med uppgifter för att ange vilken avdelning som ansvarar för varje uppgift. Med hjälp av den utcheckade globala företagsmallen definierar du fältet Företagtext1 för detta ändamål. Sedan checkar du in den globala företagsmallen igen för att göra det nya fältet tillgängligt för alla användare.

Du är projektledare och ser att det finns ett nytt fält för företagtext: "Avd-namn" har definierats för fältet Företagtext1. Du lägger till det här fältet i vyn Aktivitetsanvändning och använder det för att ange vilka avdelningar som ansvarar för tilldelningarna.

Kommentarer    Endast användare med behörighet att spara den globala företagsmallen (till exempel projekthanteringsadministratören) kan checka ut och redigera objekt i den globala företagsmallen. Alla användare i hela organisationen kan sedan visa företagsfält som har definierats och checkats in.

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

×