Förfrågan/begäran (tilldelningsfält)

Datatyp    Uppräknad

Posttyp    Angett

Beskrivning    Fältet Förfrågan/begäran tillhandahåller alternativen till hur resurser ska tilldelas när Resursersättningsguiden används. Du kan ange att en viss resurs ska användas om den inte är överbelagd, att bara en särskild resurs får användas eller att den resurs som är kvalificerad och som ger den kortaste tidplanen ska användas.

Bästa användning    Lägg till fältet Förfrågan/begäran i listdelen i vyn Aktivitetsanvändning eller Resursanvändning när du vill visa eller ändra resursändringstypen för en tilldelning. Om du vill att den specificerade resursen ska användas om den inte är överbelagd väljer du Förfrågan. Om den specificerade resursen måste användas och inte får ersättas väljer du Begäran. Om du vill att den resurs som ger den kortaste tidplanen i alla projekt och som är kvalificerad ska användas väljer du den tomma inställningen. Den tomma inställningen är standard.

Exempel    Du kopplar en resurs till en aktivitet. Du känner till att resursen är den enda som kan utföra aktiviteten. Behåll resursbeläggningen när du kör Resursersättningsguiden genom att markera Begäran i fältet Begäran/krav för tilldelningen.

Obs!    Det här fältet är inte tillgängligt i dialogrutan Resurstilldelning, på fliken Resurser i dialogrutan Aktivitetsinformation och på fliken Allmänt i dialogrutan Tilldelningsinformation.

Fältet Förfrågan/begäran är avaktiverat för allmänna resurser.

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×