Sign in with Microsoft
New to Microsoft? Create an account.

Ladda ned den här mallen
Du kan också gå till Arkiv > Nytt i Word och söka efter numrering överst (välj enkelsidig, inte dubbelsidig).

""

Den här mallen ger dig ett dokument som är inlagt så att försättsbladet inte har något sidnummer. Numrering börjar med 1 på nästa sida. Mallen fungerar bäst när den används med enkelsidig utskrift eller för dokument som ska visas online. 

Ersätt texten i dokumentet med din egen och följ de här tipsen för att anpassa sidnummer eller sidhuvud:

 1. Dubbelklicka på sidnumret för att redigera sidhuvudet.

 2. Tryck på Ctrl+L om du vill placera sidnumret till vänster eller tryck på Ctrl+E om du vill centrera sidnumret.

 1. till Sidnummer längst upp & gruppen Sidfot > på fliken Infoga. 

 2. Bläddra nedåt tills du kommer till sidan X av Y-sidnumren och välj sedan Fetstil 3.

 1. Dubbelklicka på sidnumret för att redigera sidhuvudet.

 2. Skriv den text du vill ha, t.ex. p. eller Sida.

 1. På fliken Infoga, i gruppen sidhuvud& och sidfot, går du till > Tom (tre kolumner).

 2. Ersätt platshållarna med innehållet. Om du vill infoga innehåll från dokumentet (t.ex. författare och filnamn) använder du Dokumentinformation på fliken & För sidfot under > Design.

  Skärmbild som visar knapparna Dokumentinformation & Datum och tid i menyfliksområdet i Word

  Om du vill lägga till dagens datum väljer & datum/tid på samma flik.

  Tips: Om du vill att det utskrivna dokumentet alltid ska visa det datum då det skrevs ut väljer du Uppdatera automatiskt.

 3. Använd någon av platshållarna för sidnumret. På fliken & Och sidfot > fliken Design går du till Sidnummer > Aktuell positionoch väljer Oformaterad siffra. Skärmbild som visar hur du väljer Oformaterad sidnumrering vid aktuell position i dokumentet

 4. Om du inte använder alla platshållare tar du bort de du inte använder.

 1. Dubbelklicka på sidnumret för att redigera sidhuvudet.

 2. Gå till Sidnummerpå & fliken Sidfot och välj Vänster eller Centrera som justering i dialogrutan Sidnummer.

 1. Gå till Sidhuvud på fliken Infoga.

 2. Rulla nedåt och välj Semafor.

Tips: Som standard centreras sidnumret, men du kan markera det och använda knappar på fliken Start för att justera det åt höger eller vänster.

 1. Dubbelklicka på sidnumret för att redigera sidhuvudet

 2. Skriv den text du vill ha, t.ex. p. eller Sida.

 1. På fliken Infoga går du till Fliken >Tomma (tre kolumner).

 2. Ersätt platshållarna med innehållet. Om du vill infoga innehåll från dokumentet (t.ex. författare och filnamn) går du till Fält & Verktyg för sidfot.

  I dialogrutan Fält kan du filtrera listan med fält att välja bland genom att välja Dokumentinformation i listan med kategorier. och dubbelklicka sedan på det fält du vill använda.

  Skärmbild som visar fältkoder filtrerade efter kategorin Dokumentinformation

 3. Om du vill lägga till dagens datum väljer & datum/tid på samma flik.

  Tips: Om du vill att det utskrivna dokumentet alltid ska visa det datum då det skrevs ut väljer du Uppdatera automatiskt.

 4. Placera sidnumret genom att ta bort en platshållare och gå till Sidnummer på fliken & Sidfot. I dialogrutan Sidnummer väljer du den justering som motsvarar positionen för den platshållare du tog bort(höger,vänstereller centrerad). 

 5. Om du inte använder alla platshållare tar du bort de du inte använder.

< tillbaka till mallarna för sidnumrering

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Gå med i Microsoft Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?

Tack för din feedback!

×