Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Fältet Förskjutning pga utjämning innehåller tiden som en aktivitet eller tilldelning förskjuts med från sitt tidiga startdatum till följd av resurs utjämning. Uppgift förskjutning pga utjämning uttrycks i förflutna varaktighetsenheter, medan tilldelning förskjutning pga utjämning uttrycks i vanliga varaktighetsenheter. Ingen information visas i resursfältet förskjutning pga utjämning. gör bara motsvarande förskjutning pga utjämning fältet tilldelningsinformationen tillgängliga.

Det finns flera kategorier av fälten förskjutning pga utjämning.

Datatyp    Varaktighet

Förskjutning pga utjämning (aktivitetsfält)

Posttyp    Beräknad eller angiven

Beräkning    När Microsoft Office Project utför resursutjämning som kräver att aktiviteter skiftas, ange en fördröjning värde i fältet Förskjutning pga utjämning som återspeglar den här SKIFT.

Rekommenderad användning    Lägg till fältet Förskjutning pga utjämning i en aktivitetsvy om du vill undersöka förskjutningar av aktiviteter som orsakas av resursutjämning.

Exempel    Två resurser i ditt schema var överbelagda så att du har använt resursutjämning i projektet. Om du vill analysera effekterna av utjämningen lägger du till fältet Förskjutning pga utjämning i vyn Aktivitetslista.

Obs!    Du kan använda Utjämning Gantt-vy för att visa förskjutningar som Gantt-staplar.

I tidigare versioner av Project var aktivitetsfältet Förskjutning pga utjämning aktivitetsfält. Om du uppdaterar ett schema som skapats i en tidigare version som någon information i fältet aktivitet fördröjning nu finns i fältet aktivitet förskjutning pga utjämning.

Förskjutning pga utjämning (resursfält)

Inmatningstyp    Null

Rekommenderad användning    Lägg till fältet Förskjutning pga utjämning resurs i vyn Resursanvändning när du vill visa eller filtrera efter förskjutning pga utjämning för resursens enskilda tilldelningar.

Exempel    Två resurser i ditt schema var överbelagda så att du har använt resursutjämning i projektet. Om du vill analysera effekterna av utjämningen kan du lägga till fältet Förskjutning pga utjämning i listdelen i vyn Resursanvändning. Ingen information visas i fältet Förskjutning pga utjämning bredvid resursens namn. Värdena för tilldelningarna visas dock i tilldelningsraderna nedanför respektive resursnamn.

Förskjutning pga utjämning (tilldelningsfält)

Posttyp    Beräknad eller angiven

Tilldelningsförskjutning pga utjämning uttrycks i vanliga varaktighetsenheter medan aktivitet förskjutning pga utjämning uttrycks i förflutna varaktighetsenheter.

Beräkning    När Microsoft Office Project utför resursutjämning som kräver att aktiviteter eller tilldelningar skiftas, ange en fördröjning värde i fältet Förskjutning pga utjämning som återspeglar den här SKIFT.

Rekommenderad användning    Lägg till fältet Förskjutning pga utjämning i vyn Aktivitetsanvändning eller Resursanvändning när du vill undersöka tilldelning fördröjningar som orsakas av resursutjämning.

Exempel    Två resurser i ditt schema var överbelagda så att du har använt resursutjämning i projektet. Lägg till fältet Förskjutning pga utjämning i listdelen i vyn Aktivitetsanvändning om du vill analysera effekterna av utjämningen.

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Microsoft Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med översättningskvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?

Tack för din feedback!

×