Förtydliga informationen med datagrafik

Former kan innehålla data, till exempel steg i en process, start- eller slutdatum, kostnader, utrustning med mera. Grafik som siffror, ikoner, färger, flaggor och förloppslister gör det enklare att snabbt gå igenom och jämföra data.

Datagrafik

Klicka på den figur där du vill använda datagrafiken och klicka sedan på Data > Visa data >Datagrafikoch sedanpå den datagrafiktyp du vill använda under Tillgänglig datagrafik.
Fliken data, Datagrafik

Om galleriet Tillgänglig datagrafik inte har den grafiktyp du vill använda klickar du på Skapa ny datagrafik för fler alternativ.

 1. Klicka på den form du vill skapa datagrafik för, klicka sedan på Dataobjekt > Visa data >Datagrafikoch klicka sedan på Skapa ny datagrafik.

 2. Klicka på Nytt objekt i dialogrutan Ny datagrafik.

  Ny datagrafik.

 3. Välj det datafält som du villrepresentera i listan Datafält under Visa i dialogrutan Nytt objekt.
  Nytt datagrafikobjekt

 4. I listan Visas som väljer du representationsformuläret: Text, Datastapel, Ikonuppsättningeller Färg efter värde.

 5. Fyll i information om bildtypen.

Ändra en befintlig datagrafik

 1. Högerklicka på formen med den datagrafik som du vill redigera, peka på Data och klicka sedan på Redigera datagrafik.

 2. Gör de ändringar du behöver i dialogrutan Redigera datagrafik:

  • Om du vill ändra det datafält som bilden representerar väljer du ett annat datafält för objektet i kolumnen Datafält.

  • Om du vill ändra färg, inställningar, teckensnitt, format eller typ av grafik som visas markerar du det objekt som du vill ändra i kolumnen Visas som och klickar sedan på Redigera objekt. Välj den typ av grafik du vill användai listan Visas som under Visa i dialogrutan Redigera objekt.

  • Om du vill ändra placeringen av datagrafikobjektet i förhållande till figuren markerar du det objekt som du vill ändra i kolumnen Visas som och klickar sedan på Redigera objekt. Välj den plats du vill användai dialogrutan Redigera objekt under Placering.

 3. Om du vill tillämpa ändringarna på alla former som har samma datagrafik går du till Använd ändringar i och väljer alternativet Alla figurer med den här datagrafiken.

 4. Om du bara vill tillämpa ändringarna på markerade figurer väljer du alternativet Endastmarkerade figurer under Använd ändringar i.

Ta bort datagrafik från en form

 1. Klicka på den eller de former som du vill ta bort datagrafik från.

 2. Klicka på Datagrafik i gruppen Visa data på fliken Dataoch klicka sedan på Ingen datagrafik.

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×