Förutse datatrender

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Du kan utöka en serie värden som följer antingen en enkel linjär trend eller en exponentiell tillväxttrend med hjälp av fyllningshandtag.

Fyllningshandtag

Här nedan får du lära dig hur du visar och förutsäger trender och skapar en projektion.

Skapa en trendserie från dina data

Skapa en sannolik, linjär trendserie

I en linjär trendserie adderas stegvärdet – skillnaden mellan startvärdet och nästa värde i serien – till startvärdet och adderas sedan till varje efterföljande värde.

 1. Markera minst två celler som innehåller de inledande värdena i trenden.

  Du kan öka noggrannheten i trendserien genom att markera fler än två startvärden.

 2. Dra fyllningshandtaget i riktning mot antingen växande eller minskande värden.

  Om du t.ex. har markerat cellerna C1:E1 och startvärdena i dessa celler är 3, 5 och 8, drar du fyllningshandtaget åt höger för att fylla i cellerna med en serie växande trendvärden. Om du vill fylla i celler med en serie minskande värden drar du i stället fyllningshandtaget åt vänster.

  Tips: Du kan manuellt styra hur serien skapas genom att gå till Redigera-menyn, peka på Fyllning och sedan klicka på Serie.

Skapa en trendserie med exponentiell tillväxt

I tillväxttrendserier multipliceras startvärdet med stegvärdet för att erhålla nästa värde i serien. Resultatprodukten och varje efterföljande produkt multipliceras sedan med stegvärdet.

 1. Markera minst två celler som innehåller de inledande värdena i trenden.

  Du kan öka noggrannheten i trendserien genom att markera fler än två startvärden.

 2. Håll ned CONTROL och dra fyllningshandtaget i den riktning som du vill fylla med växande eller minskande värden.

  Om du t.ex. har markerat cellerna C1:E1 och startvärdena i dessa celler är 3, 5 och 8, drar du fyllningshandtaget åt höger för att fylla i cellerna med en serie växande trendvärden. Om du vill fylla i celler med en serie minskande värden drar du i stället fyllningshandtaget åt vänster.

 3. Släpp upp CONTROL och musknappen och klicka på Tillväxttrend på snabbmenyn.

  Excel beräknar tillväxttrenden automatiskt och fortsätter serien i de markerade cellerna.

  Tips: Du kan manuellt styra hur serien skapas genom att gå till Redigera-menyn, peka på Fyllning och sedan klicka på Serie.

Visa trendserien med hjälp av en trendlinje i ett diagram

Du kan använda trendlinje och glidande medelvärde i tvådimensionella diagram för att grafiskt visa trender och analysera problem med prognoser (kallas även regressionsanalys). Ett glidande medelvärde jämnar ut fluktuationer i data och visar mönstret eller trenden tydligare. Med hjälp av regressionsanalys, som uppskattar relationen mellan variabler, kan du utöka en trendlinje i ett diagram bortom de befintliga data och förutsäga framtida värden.

 1. Utgå från ditt diagram och klicka på den dataserie där du vill lägga till en trendlinje eller ett flytande medelvärde.

 2. På fliken Diagramdesign, klicka på Lägg till diagramelement och peka på Trendlinje.

  Obs!:  Du kan lägga till en trendlinje endast i ostaplade diagram, 2D-diagram, ytdiagram, liggande eller stående stapeldiagram, linjediagram, börskursdiagram, punktdiagram eller bubbeldiagram.

 3. Klicka på den typ av trendlinje eller glidande medelvärde som du vill använda.

 4. Klicka på OK.

  Obs!: Om du lägger till ett glidande medelvärde i ett punktdiagram baseras det glidande medelvärdet på ordningen av de x-värden som ritas i diagrammet. Du kanske måste sortera x-värdena innan du lägger till ett glidande medelvärde för att resultatet ska bli rätt.

Du kan använda trendlinje och glidande medelvärde i tvådimensionella diagram för att grafiskt visa trender och analysera problem med prognoser (kallas även regressionsanalys). Ett glidande medelvärde jämnar ut fluktuationer i data och visar mönstret eller trenden tydligare. Med hjälp av regressionsanalys, som uppskattar relationen mellan variabler, kan du utöka en trendlinje i ett diagram bortom de befintliga data och förutsäga framtida värden.

 1. Utgå från ditt diagram och klicka på den dataserie där du vill lägga till en trendlinje eller ett flytande medelvärde.

 2. Diagram-menyn, klicka på Lägg till trendlinje och sedan på Typ.

  Obs!:  Du kan lägga till en trendlinje endast i ostaplade diagram, 2D-diagram, ytdiagram, liggande eller stående stapeldiagram, linjediagram, börskursdiagram, punktdiagram eller bubbeldiagram.

 3. Klicka på den typ av trendlinje eller glidande medelvärde som du vill använda.

 4. Gör något av följande:

  Om du väljer

  Gör följande

  Polynom

  I rutan Ordning, ange numret för den högsta exponent som du vill använda för den oberoende variabeln.

  Glidande medelvärde

  I rutan Period, ange antalet perioder du vill använda för att beräkna det glidande medelvärdet.

 5. Klicka på OK.

  Obs!: Om du lägger till ett glidande medelvärde i ett punktdiagram baseras det glidande medelvärdet på ordningen av de x-värden som ritas i diagrammet. Du kanske måste sortera x-värdena innan du lägger till ett glidande medelvärde för att resultatet ska bli rätt.

Se även

Funktionen FORECAST

Funktionen TREND

Funktionen GROWTH

Funktionen LINEST

Funktionen LOGEST

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×