Datatyp    Uppräknad

Posttyp    Angett

Beskrivning    I fältet Fast kostnad påförs finns alternativ för hur och när fasta kostnader ska debiteras eller påföras för kostnaden för en aktivitet. Alternativen är:

  • Start

  • Prorated

  • End

Användningsområden    Lägg till fältet Fast kostnad påförs i en aktivitetsvy när du vill visa, filtrera eller redigera hur och när fasta kostnader ska påföras för aktiviteter.

Exempel    För aktiviteten "Skriv förslag" finns det en fast kostnad på 30 USD för duplicering av det färdiga förslaget. Uppgiften ska äga rum måndag, tisdag och onsdag. Om du klickar på Börja i fältet Fast kostnad påförs debiteras 30 kr på måndag för aktiviteten. Om du klickar på End debiteras 300 kr på onsdag. Om du klickar på I procent debiteras 10 kr på måndag, tisdag och onsdag.

Kommentarer    Fältet Fast kostnad påförs är tillgängligt som standard i tabellen Kostnad. Den fasta kostnaden påförs baserat på procent färdigt.

Du kan ange standardinställningen för påförd fast kostnad för alla nya aktiviteter Project i dialogrutan Alternativ.

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Microsoft Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med översättningskvaliteten?

Vad påverkade din upplevelse?

Har du ytterligare feedback? (Valfritt)

Tack för din feedback!

×