Felsöka dålig nätverksanslutning

Support för Office 2010 upphörde den 13 oktober 2020

Uppgradera till Microsoft 365 om du vill arbeta på valfri enhet var du än är och fortsätta få support.

Uppgradera nu

Artikelinnehåll

Vilka är de vanligaste symptomen på dålig nätverkskvalitet?

I kommunikationsprogramvaran Microsoft Lync 2010 hanteras ett brett spann av nätverksförhållanden med bibehållen hög videokvalitet. Med Lync 2010 får du dessutom flera alternativ för att testa och övervaka nätverksanslutningen. Du kan till exempel ringa ett testsamtal för att fastställa nätverkskvaliteten innan du ringer riktiga samtal (på fliken Ljudenhet i dialogrutan Alternativ). I konversationsfönstret visas också staplar för att indikera nätverksförhållanden – vid dåliga förhållanden visas färre staplar.

Vid svåra förhållanden kan du råka ut för ett eller flera av följande scenarier:

 • Metalliskt ljud   Den du talar med låter onaturlig, och har eventuellt en högre tonhöjd än förväntat.

 • Ord försvinner   Delar av konversationen går förlorade.

 • Hackig video   Videoöverföringen sker ojämnt.

 • Lång fördröjning   Det blir en lång fördröjning från det att en person pratar tills den andra personen hör ljudet.

Vilka är de vanligaste orsakerna till dålig nätverkskvalitet?

Försämrad nätverkskvalitet kan ha följande orsaker:

 • Nätverket är överbelastat  Routrar eller annan nätverksutrustning överbelastas med för mycket trafik. Detta kan inträffa i ett hemnätverk, hos internetleverantören (ISP) eller i ett företags lokala nätverk (LAN). De vanligaste orsakerna till hög nätverksbelastning är filnedladdningar, direktuppspelad video och annan internettrafik.

 • Störningar vid trådlöst LAN   Ett stort antal trådlösa enheter är anslutna till åtkomstpunkterna. Störningarna kan också komma från andra enheter som t.ex. mobiltelefoner, trådlösa telefoner och mikrovågsugnar.

 • Defekta LAN-kablar eller -anslutningar   En kabel är defekt eller skadas.

 • Maskinvarukonfiguration   Nätverksutrustningen är felaktigt konfigurerad i ditt hem, hos din ISP eller i företagets nätverk.

Vad kan jag göra för att förbättra nätverkskvaliteten?

Om du är ansluten till ett trådlöst nätverk kan du prova följande:

 • Flytta dig närmare den trådlösa åtkomstpunkten.

 • Hitta en mindre upptagen trådlös åtkomstpunkt.

 • Byt till en trådbunden anslutning.

 • Kontrollera om andra datorer i närverket använder många resurser eller utför stora hämtningar eller överföringar, och se efter om de kan senareläggas eller pausas.

 • Stoppa all onödig uppspelning av videoinnehåll.

 • Kontrollera att routern eller modemet har den senaste fasta programvaran.

 • Kontrollera att nätverkskablarna mellan routern och modemet är anslutna och inte visar tecken på skada.

 • Kontakta din internetleverantör om du är hemma.

 • Kontakta supporten om du är på arbetet.

Obs!  Du kan också läsa produktdokumentationen för routern/WLAN-kortet: där hittar du fler sätt att förbättra den trådlösa anslutningen.

Om du använder ett kabelanslutet nätverk kan du prova följande:

 • Kontrollera om andra datorer i närverket använder många resurser eller utför stora hämtningar eller överföringar, och se efter om de kan senareläggas eller pausas.

 • Stoppa all onödig uppspelning av videoinnehåll.

 • Kontrollera att routern eller modemet har den senaste fasta programvaran.

 • Kontrollera att nätverkskablarna mellan datorn och routern samt mellan routern och modemet är anslutna och inte visar tecken på skada.

 • Kontakta din internetleverantör om du är hemma.

 • Kontakta supporten om du är på arbetet.

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×