Felsöka konfiguration av e-post i Outlook

Om du har problem med att konfigurera din e-post i Outlook kan vi hjälpa dig. Välj ett alternativ nedan för mer information. 

Obs! AOL meddelade nyligen kommande ändringar som påverkar kunder som använder Outlook eller andra e-postklienter från tredje part att skicka och ta emot deras AOL-e-post. Anvisningar för hur du kontrollerar dina e-postkontoinställningar finns i Uppdatera AOL-e-postinställningarna nedan.

Välj en rubrik nedan så visas mer information:

Om du förväntar dig att Outlook ska synkronisera befintliga meddelanden och anpassade e-postmappar och de inte visas kontrollerar du att du använder rätt kontotyp för ditt konto. Exempelvis ska en adress som Hotmail.com eller Outlook.com använda Outlook.com som kontotyp och inte Exchange eller Microsoft 365.

Om du försöker lägga till ett IMAP-konto i Outlook, till exempel ett Gmail-konto, Apple-konto, Yahoo-konto eller ett konto från din Internetleverantör, och du inte uppmanas att ange ditt lösenord, kan du använda följande steg för att kringgå problemet.

På sidan med IMAP-information kontrollerar du att Kräv inloggning med säker lösenordsverifiering (SPA) är Avmarkerat. IMAP-inställningar, SPA avmarkerat

Om det inte fungerar

 1. Öppna Kontrollpanelen genom att trycka på Windows-tangenten, skriva Kontrollpanelen och välja Kontrollpanelen i sökresultatet.

 2. Välj E-post.

 3. Välj E-postkonton...

 4. Välj Ny på fliken E-post.

 5. Ange ditt namn och din e-postadress. Sedan anger du ditt lösenord i rutorna Lösenord och Ange lösenordet igen. Välj sedan Nästa.

 6. Följ anvisningarna på skärmen för att slutföra dina kontoinställningar. Du kan uppmanas att ange lösenordet en gång till.

 7. När kontoinställningarna är klara väljer du Slutför.

Om Outlook inte kan hitta inställningarna för ditt e-postkonto, eller om du får ett felmeddelande under konfigurationen, kan du i många fall konfigurera kontot manuellt.

Viktigt!: Manuell konfiguration är inte möjlig för Microsoft 365- eller Exchange Server-konton såvida du inte vill använda POP eller IMAP för att ansluta till dessa konton. Kontakta administratören för att ta reda på om POP- eller IMAP-åtkomst är aktiverad för ditt konto.

Konfigurera ditt konto manuellt

Rad

Steg 1
Välj Arkiv. Välj Lägg till konto under Kontoinformation.

Lägg till ett nytt konto

Rad

Steg 2
Välj Avancerade alternativ > Jag vill konfigurera mitt konto manuellt.

Välj Avancerade alternativ.

Rad

Steg 3
Välj POP eller IMAP.

Välja din kontotyp när du konfigurerar ett e-postkonto manuellt i Outlook

Rad

Steg 4
Ange lösenordet för kontot och välj sedan Anslut.

Dialogrutan för kontokonfiguration, sida för lösenord.

Rad

Steg 5
Om konfigurationen misslyckades väljer du Ändra kontoinställningar. Uppdatera kontoinformationen med den information du fått från e-postleverantören eller med den information som finns i avsnittet namnreferens för POP- och IMAP-server. Välj Anslut.

Något gick fel när ett e-postkonto skulle läggas till i Outlook.

Rad

Steg 6
Välj Klart för att börja använda Outlook.

Bockmarkering

Om Outlook flera gånger uppmanar dig att ange ett lösenord under konfigurationen ska du kontrollera att Caps Lock inte är aktiverat. Lösenord är skiftlägeskänsliga. Det här kan också hända om du har skrivit in ditt användarnamn felaktigt. Din fullständiga e-postadress är ditt användarnamn, till exempel tony@contoso.com.

Om du har skickat och tagit emot e-post från Outlook tidigare, och Outlook nu upprepade gånger uppmanar dig att ange lösenordet, kan en av två saker ha hänt.

 • Du har ändrat lösenordet hos din e-postleverantör, till exempel Gmail, och har inte uppdaterat Outlook.

 • Ditt lösenord har upphört att gälla. Många företags-e-postkonton har regler som kräver att du ska ändra e-postlösenordet efter några månader.

Om du vill uppdatera lösenordet i Outlook går du till Ändra eller uppdatera ditt e-postlösenord.

Ditt lösenord har lagrats i Outlook. Men om du vill ändra ditt lösenord hos e-postleverantören måste du gå till deras webbplats eller supportavdelning, eller kontakta din e-postadministratör. Om du till exempel har ett Yahoo!-konto måste du först ändra lösenordet på Yahoo.com. När du har ändrat lösenordet hos e-postleverantören kan du uppdatera lösenordet i Outlook. Mer information finns i Ändra eller uppdatera ditt e-postlösenord.

Om du inte får nya e-postmeddelanden finns det flera felsökningsåtgärder du kan prova.

 • Titta efter Arbetar offline längst ned i Outlook-fönstret. Om du ser den här texten väljer du fliken Skicka/ta emot högst upp på skärmen och väljer sedan knappen Arbeta offline för att inaktivera offlineläget.

 • Om du inte arbetar offline öppnar du en webbläsare och ser om du kan komma ut på Internet. Om du inte kan det ska du kontrollera din nätverksanslutning.

 • Kontrollera dina kontoinställningar mot informationen i vår POP- och IMAP-servernamnsreferens. Se Ändra eller uppdatera ditt e-postlösenord för hjälp med att hitta dina kontoinställningar.

Om dina meddelanden fastnar i Utkorgen eller inte når de avsedda mottagarna går du till Åtgärda meddelanden som fastnat i Utkorgen.

Det finns flera sätt att skicka och ta emot e-post och flera versioner av Outlook är tillgängliga. Om bilderna i följande avsnitt inte stämmer överens med vad du ser på skärmen kanske du använder en annan version av Outlook. Mer information finns i Vilken version av Outlook har jag?.

Den 7 november 2017 gör AOL ändringar i sina e-postkontoinställningar för att kunna tillhandahålla sina kunder säkrare e-postfunktioner. Använd följande anvisningar till att kontrollera dina kontoinställningar, så att du fortfarande kan skicka och ta emot e-post med ditt AOL-konto efter den 7 november 2017.

Om du använder Outlook för PC:

 1. Välj Arkiv > Kontoinställningar > Kontoinställningar.

 2. Välj ditt AOL-konto i listan på e-postfliken och klicka sedan på Ändra.

 3. I rutan Inställningar för POP- och IMAP-konto väljer du Fler inställningar.

 4. Välj fliken Utgående server och se till att rutan Den utgående servern (SMTP) kräver autentisering är markerad. Annars markerar du kryssrutan.

 5. Välj fliken Avancerat och kontrollera att du använder följande inställningar om du har ett IMAP-konto:

  • Inkommande server (IMAP): 993

  • Använd följande typ av krypterad anslutning: SSL/TLS eller SSL

  • Utgående server (SMTP): 465 eller 587

  • Använd följande typ av krypterad anslutning: SSL/TLS, SSL, TLS eller Automatisk

Om du har ett POP-konto ser alternativen lite annorlunda ut. Kontrollera att du använder dessa inställningar:

 • Inkommande server (POP): 995

 • Använd följande typ av krypterad anslutning: SSL/TLS (eller SSL)

 • Utgående server (SMTP): 465 eller 587

 • Använd följande typ av krypterad anslutning: SSL/TLS, SSL, TLS eller Automatisk

Om du använder Outlook 2007:

 1. Välj Verktyg > Kontoinställningar.

 2. Välj ditt AOL-konto i listan på e-postfliken och klicka sedan på Ändra.

 3. I rutan Inställningar för POP- och IMAP-konto väljer du Fler inställningar.

 4. Välj fliken Utgående server och markera rutan Den utgående servern (SMTP) kräver autentisering.

 5. Välj fliken Avancerat och kontrollera att du använder följande inställningar om du har ett IMAP-konto:

  • Inkommande server (IMAP): 993

  • Använd följande typ av krypterad anslutning: SSL

  • Utgående server (SMTP): 465

  • Använd följande typ av krypterad anslutning: SSL eller TLS

Om du har ett POP-konto ser alternativen lite annorlunda ut. Kontrollera att du använder dessa inställningar:

 • Inkommande server (POP): 995

 • Använd följande typ av krypterad anslutning: SSL/TLS

 • Utgående server (SMTP): 465 eller 587

 • Använd följande typ av krypterad anslutning: SSL eller TLS

Om du har ett problem som inte kan lösas med något av alternativen ovan vill vi veta det. Rulla ned till slutet av sidan, välj Ja eller Nej i rutan Var den här informationen användbar och lämna en kommentar med följande information:

 • Din version av Outlook

 • Den typ av e-postkonto som du försöker konfigurera (Outlook.com, Microsoft 365, Exchange eller annat)

 • Texten i alla felmeddelanden som visas

 • En kort beskrivning av problemet

Vi uppdaterar den här sidan varje månad och vi vill vara säkra på att alla felsökningssteg som du behöver finns med. 

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

×