Logga in med Microsoft
Logga in eller skapa ett konto.
Hej,
Välj ett annat konto.
Du har flera konton
Välj det konto som du vill logga in med.

Om du har problem med att välja former på Visio ritnings sidan kan problemet bero på att formerna är skyddade eller kan vara en del av ett låst lager, eller att de är grupperade tillsammans.

Är formerna skyddade?

Om du inte kan markera en form kan det bero på att formen är skyddad mot markering för att du inte ska ta bort den eller göra ändringar, t.ex. ändra plats, ändra storlek, formatera, redigera text eller rotera.

(I den här proceduren måste fliken utvecklare vara synlig i menyfliksområdet. Om du behöver hjälp med att aktivera fliken utvecklare läser du Visa fliken Utvecklare.)

Låsa upp en form:

  1. På fliken Utvecklare väljer du Ritningsutforskaren.

  2. I trädmenyn Ritningsutforskaren högerklickar du på ritningens filnamn och klickar sedan på Skydda dokument.

  3. I dialogrutan Skydda dokument avmarkerar du kryssrutan Former och klickar sedan på OK.

Om du kan markera en form, men inte göra ändringar på den kanske formen fortfarande är skyddad. Om grå handtag visas på den form som du markerar är formen låst för alla ändringar. I det här fallet måste du låsa upp alla former från markeringen. Information om hur du gör det finns i avsnittet Låsa eller låsa upp former från markeringen i Förhindra eller tillåta ändringar i former.

Är formerna delar av ett låst lager?

Om du inte kan markera en form kan den vara en del av ett låst lager.

Låsa upp ett lager:

  1. Klicka på lageri gruppen redigering på fliken Start och klicka sedan på lager egenskaper.

  2. I lager egenskaperi kolumnen Lås avmarkerar du kryss rutan som är kopplad till den typ av form som du vill markera.

Är formerna grupperade?

Om du kan markera figuren men inte kan arbeta med den som förväntat kan formen vara en del av en grupp. Former som är grupperade fungerar som en enhet. Om formerna är grupperade kan du till exempel ändra deras färg samtidigt.

Ta reda på om en form finns i en grupp:

  • Klicka på formen. Om formen finns i en grupp markeras gruppen istället för formen. Klicka nu på formen igen så markeras formen i gruppen.

Markera en form i en grupp:

Behöver du mer hjälp?

Vill du ha fler alternativ?

Utforska prenumerationsförmåner, bläddra bland utbildningskurser, lär dig hur du skyddar din enhet med mera.

Communities hjälper dig att ställa och svara på frågor, ge feedback och få råd från experter med rika kunskaper.

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?

Tack för din feedback!

×