Filtrera data som du importerar till Power Pivot

När du importerar data från en extern datakälla till Power Pivot väljer du vilka kolumner som du vill importera från varje tabell och tillämpar ett filter som begränsar antalet rader i datamodellen.

 1. I Excel klickar du på fliken Power Pivot > Hantera datamodell för att öppna Power Pivot-fönstret.

 2. Klicka på Start > Hämta externa data och klicka på någon av dessa knappar för att öppna guiden Importera tabell: Från databas, Från rapport, Från datatjänst eller Från andra källor.

 3. Markera en tabell på sidan Markera tabeller och vyer och klicka sedan på Förhandsgranskning och filter.

 4. Avmarkera rutorna bredvid de kolumner som du inte vill importera om du vill utesluta kolumner.

 5. Leta upp den kolumn som innehåller de villkor du vill filtrera och klicka sedan på nedpilen till höger om kolumnrubriken om du vill minska antalet rader. Gör något av följande på Autofilter-menyn:

  1. Markera eller avmarkera ett eller flera värden i listan med kolumnvärden som du vill filtrera efter. Om kolumnerna innehåller produktkategorinamn kan du till exempel välja endast de kategorier du vill importera. Om antalet värden är extremt högt, kanske enskilda objekt inte visas i listan. I stället visas ett meddelande om att det är för många objekt.

  2. Klicka på Talfilter eller Textfilter (beroende på typen av kolumn) och klicka sedan på någon av jämförelseoperatorerna (till exempel Lika med) eller klicka på Anpassat filter. Skapa filtret i dialogrutan Anpassat filter.

   Obs!: Om du gör fel och behöver börja om klickar du på Ta bort radfilter.

 6. Klicka på OK när du vill spara filtervillkoren och gå tillbaka till sidan Markera tabeller och vyer i guiden. Nu innehåller kolumnen Detaljer för filter en länk: Använda filter. Klicka på länken om du vill granska det filteruttryck som skapades i guiden. Syntaxen för respektive filteruttryck beror på providern och kan inte redigeras manuellt. Stäng dialogrutan Detaljer för filter genom att klicka på OK.

 7. Importera dina data med de filter du valt genom att klicka på Slutför.

Filter som minskar antalet importerade data används endast under importåtgärder. Du kan inte lägga till filter efter att data redan har importerats och sedan uppdatera för att få mindre raduppsättningar.

Filter som styr vilka data som visas i Excel eller i Power Pivot används enkelt när som helst. Tänk på att om du filtrerar en befintlig datauppsättning ändras inte de data som finns i arbetsboken, det enda som ändras är vilka data som visas. Om filstorleken är viktig kan du minska arbetsboken genom att filtrera de data som du importerar.

För datafeeds kan du bara ändra vilka kolumner som importeras. Du kan inte filtrera rader efter värden om inte källan till datafeeden är en rapport och rapporten innehåller parametrar.

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×