Filtrera en lista med data

Excel för Microsoft 365 för Mac, Excel 2019 för Mac, Excel 2016 för Mac

Obs!: Den här artikeln har fyllt sitt syfte och kommer snart att tas bort. För att undvika förvirring kommer vi att ta bort alla länkar som vi känner till. Om du har skapat länkar till den här sidan ber vi dig ta bort dem. På det sättet gör vi tillsammans webben mer användbar.

När du filtrerar en lista döljer du tillfälligt en del av innehållet. Filter är ett snabbt sätt att hitta och arbeta med en delmängd av data i ett område eller en tabell.

 1. Klicka på en cell i området eller tabellen som du vill filtrera.

 2. Klicka på Filter på fliken Data.

  Välj Filter på fliken Data

 3. Klicka på pilen Pil som visar att kolumnen är filtrerad i kolumnen som innehåller det innehåll som du vill filtrera.

 4. Klicka på Välj ett under Filter och ange sedan filtervillkoren.

  Klicka på Välj en i rutan Filter

Meddelanden: 

 • Du kan endast använda filter för ett cellområde på ett blad i taget.

 • När du använder ett filter för en kolumn är de enda filtren som är tillgängliga för övriga kolumner de värden som visas i området som för närvarande filtrerats fram.

 • Det är bara de första 10 000 unika posterna i en lista som visas i filterfönstret.

 1. Klicka på en cell i området eller tabellen som du vill filtrera.

 2. Klicka på Filter på fliken Data.

  Välj Filter på fliken Data

 3. Klicka på pilen Pil som visar att kolumnen är filtrerad i kolumnen som innehåller det innehåll som du vill filtrera.

 4. Klicka på Välj ett under Filter och ange sedan filtervillkoren.

  Klicka på Välj en i rutan Filter

 5. I rutan bredvid popup-menyn anger du det tal som du vill använda.

 6. Beroende på vad du väljer kan du få välja ytterligare villkor:

  Välj Och eller Eller i rutan Filter för att lägga till fler kriterier

Meddelanden: 

 • Du kan endast använda filter för ett cellområde på ett blad i taget.

 • När du använder ett filter för en kolumn är de enda filtren som är tillgängliga för övriga kolumner de värden som visas i området som för närvarande filtrerats fram.

 • Det är bara de första 10 000 unika posterna i en lista som visas i filterfönstret.

 • I stället för filtrering kan du använda villkorsstyrd formatering så att de högsta eller lägsta talen visas tydligt i dina data.

Du kan snabbt filtrera data utifrån visuella villkor, t.ex. teckenfärg, cellfärg och ikonuppsättningar. Dessutom kan du filtrera oavsett om du har formaterat celler, använt cellformat eller använt villkorsstyrd formatering.

 1. I ett cellområde eller en tabellkolumn klickar du på en cell som innehåller den cellfärg, teckenfärg eller ikon som du vill filtrera efter.

 2. Klicka på Filter på fliken Data.

  Välj Filter på fliken Data

 3. Klicka på pilen Autofilterpil i kolumnen med det innehåll som du vill filtrera.

 4. På popup-menyn Efter färg under Filter väljer du Cellfärg, Teckenfärg eller Cellikon och klickar sedan på en färg.

Det här alternativet är endast tillgängligt om den kolumn som du vill filtrera innehåller en tom cell.

 1. Klicka på en cell i området eller tabellen som du vill filtrera.

 2. Klicka på Filter i verktygsfältet Data.

  Välj Filter på fliken Data

 3. Klicka på pilen Autofilterpil i kolumnen som innehåller det innehåll som du vill filtrera.

 4. Rulla nedåt i området (Markera alla) och markera kryssrutan (Tomma).

  Meddelanden: 

  • Du kan endast använda filter för ett cellområde på ett blad i taget.

  • När du använder ett filter för en kolumn är de enda filtren som är tillgängliga för övriga kolumner de värden som visas i området som för närvarande filtrerats fram.

  • Det är bara de första 10 000 unika posterna i en lista som visas i filterfönstret.

 1. Klicka på en cell i området eller tabellen som du vill filtrera.

 2. Klicka på Filter på fliken Data.

  Välj Filter på fliken Data

 3. Klicka på pilen Autofilterpil i kolumnen med det innehåll som du vill filtrera.

 4. Klicka på Välj ett under Filter och gör sedan något av följande i popup-menyn:

  Om du vill filtrera fram följande i området

  Klicka på

  Rader som innehåller specifik text

  Innehåller eller Lika med.

  Rader som inte innehåller specifik text

  Innehåller inte eller Är inte lika med.

 5. I rutan bredvid popup-menyn anger du den text som du vill använda.

 6. Beroende på vad du väljer kan du få välja ytterligare villkor:

  Välj Och eller Eller i rutan Filter för att lägga till fler kriterier

  Om du vill

  Klicka på

  Filtrera tabellkolumnen eller markeringen så att båda villkoren måste uppfyllas

  Och.

  Filtrera tabellkolumnen eller markeringen så att ett av eller båda villkoren kan uppfyllas

  Eller.

 1. Klicka på en cell i området eller tabellen som du vill filtrera.

 2. Klicka på Filter i verktygsfältet Data.

  Välj Filter på fliken Data

 3. Klicka på pilen Autofilterpil i kolumnen med det innehåll som du vill filtrera.

 4. Klicka på Välj ett under Filter och gör sedan något av följande i popup-menyn:

  Om du vill filtrera efter

  Klicka på

  Början av en textrad

  Börjar med.

  Slutet av en textrad

  Slutar med.

  Celler som innehåller text men inte börjar med bokstäver

  Börjar inte med.

  Celler som innehåller text men inte slutar med bokstäver

  Slutar inte med.

 5. I rutan bredvid popup-menyn anger du den text som du vill använda.

 6. Beroende på vad du väljer kan du få välja ytterligare villkor:

  Välj Och eller Eller i rutan Filter för att lägga till fler kriterier

  Om du vill

  Klicka på

  Filtrera tabellkolumnen eller markeringen så att båda villkoren måste uppfyllas

  Och.

  Filtrera tabellkolumnen eller markeringen så att ett av eller båda villkoren kan uppfyllas

  Eller.

Jokertecken kan göra det lättare att skapa villkor.

 1. Klicka på en cell i området eller tabellen som du vill filtrera.

 2. Klicka på Filter i verktygsfältet Data.

  Välj Filter på fliken Data

 3. Klicka på pilen Autofilterpil i kolumnen som innehåller det innehåll som du vill filtrera.

 4. Klicka på Välj ett under Filter och välj ett alternativ.

 5. Ange villkoret med ett jokertecken i textrutan.

  Om du till exempel vill filtrera fram orden "stol" och "stod" skriver du sto?.

 6. Gör något av följande:

  Använd

  Om du vill söka efter

  ? (frågetecken)

  Ett enstaka tecken

  b?rg hittar t.ex. "berg" och "borg"

  * (asterisk)

  Valfritt antal tecken

  *ost hittar t.ex. "nordost" och "sydost"

  ~ (tilde)

  Ett frågetecken eller en asterisk

  Till exempel ~? hittar "det?"

Gör något av följande:

Om du vill

Gör du så här

Ta bort specifika filtervillkor för ett filter

Klicka på pilen Autofilterpil i en kolumn som innehåller ett filter och klicka sedan på Rensa filter.

Ta bort alla filter som används för ett område eller en tabell

Markera kolumnerna i området eller tabellen där filter används och klicka sedan på Filter på fliken Data.

Ta bort filterpilar från eller använda filterpilar igen för ett område eller en tabell

Markera kolumnerna i området eller tabellen där filter används och klicka sedan på Filter på fliken Data.

När du filtrerar data visas bara de data som uppfyller kriterierna. De data som inte uppfyller villkoren är dolda. När du filtrerar data kan du kopiera, hitta, redigera, formatera, rita och skriva ut delmängd av filtrerade data.

Tabell med de översta 4 objekt filter används

Filter med de fyra högsta värdena

Filter är additiva. Det innebär att varje ytterligare filter baseras på det aktuella filtret och minskar också del mängden av data. Du kan göra komplexa filter genom att filtrera på flera värden, mer än ett format eller fler än ett villkor. Du kan till exempel filtrera på alla tal som är större än 5 som också är under medel. Men vissa filter (överst och längst ned tio, över och under medel) baseras på det ursprungliga cell området. När du till exempel filtrerar de tio högsta värdena visas de tio högsta värdena i hela listan, inte de tio högsta värdena i del mängden för det senaste filtret.

I Excel kan du skapa tre typer av filter: efter värden, med ett format eller med villkor. Men var och en av dessa filter typer är ömsesidigt uteslutande. Du kan till exempel filtrera efter cellfärg eller med en lista med tal, men inte av båda. Du kan filtrera efter ikon eller efter ett anpassat filter, men inte av båda.

Filter döljer ovidkommande data. På så sätt kan du koncentrera dig på det du vill se. Om du sorterar data ändras informationen till en viss ordning. Mer information om hur du sorterar finns i Sortera en lista med data.

Tänk på följande när du filtrerar:

 • Det är bara de första 10 000 unika posterna i en lista som visas i filterfönstret.

 • Du kan filtrera efter mer än en kolumn. När du använder ett filter för en kolumn är de enda filtren som är tillgängliga för övriga kolumner de värden som visas i området som för närvarande filtrerats fram.

 • Du kan endast använda filter för ett cellområde på ett blad i taget.

Obs!: När du använder Sök funktionen för att söka efter filtrerade data genomsöks endast de data som visas. data som inte visas är inte genomsökta. Om du vill söka i alla data avmarkerar du alla filter.

 1. Klicka på en cell i området eller tabellen som du vill filtrera.

 2. I verktygsfältet standard klickar du på filter Knappen Filter, standardverktygsfältet .

 3. Klicka på pilen Autofilterpil i kolumnen med det innehåll som du vill filtrera.

 4. Klicka på Välj ett under Filter och gör sedan något av följande i popup-menyn:

  Om du vill filtrera

  Klicka på

  Numeriska värden efter värde

  10 högsta.

  Lägsta tal efter värde

  Längst ned 10.

  Antal siffror efter procent

  10 högsta, klicka på objektoch klicka sedan på procentpå popup-menyn.

  Lägsta tal efter procent

  Längst ned i 10klickar du på objektoch sedan på procentpå popup-menyn.

Meddelanden: 

 • Du kan endast använda filter för ett cellområde på ett blad i taget.

 • När du använder ett filter för en kolumn är de enda filtren som är tillgängliga för övriga kolumner de värden som visas i området som för närvarande filtrerats fram.

 • Det är bara de första 10 000 unika posterna i en lista som visas i filterfönstret.

 • I stället för filtrering kan du använda villkorsstyrd formatering så att de högsta eller lägsta talen visas tydligt i dina data. Mer information om villkorsstyrd formatering finns i Markera data punkter med villkorsstyrd formatering.

 1. Klicka på en cell i området eller tabellen som du vill filtrera.

 2. I verktygsfältet standard klickar du på filter Knappen Filter, standardverktygsfältet .

 3. Klicka på pilen Autofilterpil i kolumnen med det innehåll som du vill filtrera.

 4. Klicka på Välj ett under Filter och gör sedan något av följande i popup-menyn:

  Om du vill filtrera efter

  Klicka på

  Tal som är större än eller mindre än ett visst tal

  Större än eller mindre än.

  Tal som är lika med eller inte lika med ett visst tal

  Lika med eller inte lika med.

 5. I rutan bredvid popup-menyn anger du det tal som du vill använda.

 6. Beroende på vad du väljer kan du få välja ytterligare villkor:

  Filtervillkor

  Om du vill

  Klicka på

  Filtrera tabellkolumnen eller markeringen så att båda villkoren måste uppfyllas

  Och.

  Filtrera tabellkolumnen eller markeringen så att ett av eller båda villkoren kan uppfyllas

  Eller.

Meddelanden: 

 • Du kan endast använda filter för ett cellområde på ett blad i taget.

 • När du använder ett filter för en kolumn är de enda filtren som är tillgängliga för övriga kolumner de värden som visas i området som för närvarande filtrerats fram.

 • Det är bara de första 10 000 unika posterna i en lista som visas i filterfönstret.

 • I stället för filtrering kan du använda villkorsstyrd formatering så att de högsta eller lägsta talen visas tydligt i dina data. Mer information om villkorsstyrd formatering finns i Markera data punkter med villkorsstyrd formatering.

Du kan snabbt filtrera data utifrån visuella villkor, t.ex. teckenfärg, cellfärg och ikonuppsättningar. Dessutom kan du filtrera oavsett om du har formaterat celler, använt cellformat eller använt villkorsstyrd formatering.

 1. I ett cellområde eller en tabellkolumn klickar du på en cell som innehåller den cellfärg, teckenfärg eller ikon som du vill filtrera efter.

 2. I verktygsfältet standard klickar du på filter Knappen Filter, standardverktygsfältet .

 3. Klicka på pilen Autofilterpil i kolumnen med det innehåll som du vill filtrera.

 4. På popup-menyn Efter färg under Filter väljer du Cellfärg, Teckenfärg eller Cellikon och klickar sedan på en färg.

Det här alternativet är endast tillgängligt om den kolumn som du vill filtrera innehåller en tom cell.

 1. Klicka på en cell i området eller tabellen som du vill filtrera.

 2. I verktygsfältet standard klickar du på filter Knappen Filter, standardverktygsfältet .

 3. Klicka på pilen Autofilterpil i kolumnen som innehåller det innehåll som du vill filtrera.

 4. Rulla nedåt i området (Markera alla) och markera kryssrutan (Tomma).

  Meddelanden: 

  • Du kan endast använda filter för ett cellområde på ett blad i taget.

  • När du använder ett filter för en kolumn är de enda filtren som är tillgängliga för övriga kolumner de värden som visas i området som för närvarande filtrerats fram.

  • Det är bara de första 10 000 unika posterna i en lista som visas i filterfönstret.

 1. Klicka på en cell i området eller tabellen som du vill filtrera.

 2. I verktygsfältet standard klickar du på filter Knappen Filter, standardverktygsfältet .

 3. Klicka på pilen Autofilterpil i kolumnen med det innehåll som du vill filtrera.

 4. Klicka på Välj ett under Filter och gör sedan något av följande i popup-menyn:

  Om du vill filtrera fram följande i området

  Klicka på

  Rader som innehåller specifik text

  Innehåller eller Lika med.

  Rader som inte innehåller specifik text

  Innehåller inte eller är inte lika med.

 5. I rutan bredvid popup-menyn anger du den text som du vill använda.

 6. Beroende på vad du väljer kan du få välja ytterligare villkor:

  Filtervillkor

  Om du vill

  Klicka på

  Filtrera tabellkolumnen eller markeringen så att båda villkoren måste uppfyllas

  Och.

  Filtrera tabellkolumnen eller markeringen så att ett av eller båda villkoren kan uppfyllas

  Eller.

 1. Klicka på en cell i området eller tabellen som du vill filtrera.

 2. I verktygsfältet standard klickar du på filter Knappen Filter, standardverktygsfältet .

 3. Klicka på pilen Autofilterpil i kolumnen med det innehåll som du vill filtrera.

 4. Klicka på Välj ett under Filter och gör sedan något av följande i popup-menyn:

  Om du vill filtrera f eller

  Klicka på

  Början av en textrad

  Börjar med.

  Slutet av en textrad

  Slutar med.

  Celler som innehåller text men inte börjar med bokstäver

  Börjar inte med.

  Celler som innehåller text men inte slutar med bokstäver

  Slutar inte med.

 5. I rutan bredvid popup-menyn anger du den text som du vill använda.

 6. Beroende på vad du väljer kan du få välja ytterligare villkor:

  Filtervillkor

  Om du vill

  Klicka på

  Filtrera tabellkolumnen eller markeringen så att båda villkoren måste uppfyllas

  Och.

  Filtrera tabellkolumnen eller markeringen så att ett av eller båda villkoren kan uppfyllas

  Eller.

Jokertecken kan göra det lättare att skapa villkor.

 1. Klicka på en cell i området eller tabellen som du vill filtrera.

 2. I verktygsfältet standard klickar du på filter Knappen Filter, standardverktygsfältet .

 3. Klicka på pilen Autofilterpil i kolumnen som innehåller det innehåll som du vill filtrera.

 4. Klicka på Välj ett under Filter och välj ett alternativ.

 5. Ange villkoret med ett jokertecken i textrutan.

  Om du till exempel vill filtrera fram orden "stol" och "stod" skriver du sto?.

 6. Gör något av följande:

  Använd

  Om du vill söka efter

  ? (frågetecken)

  Ett enstaka tecken

  b?rg hittar t.ex. "berg" och "borg"

  * (asterisk)

  Valfritt antal tecken

  *ost hittar t.ex. "nordost" och "sydost"

  ~ (tilde)

  Ett frågetecken eller en asterisk

  Till exempel ~? hittar "det?"

 • Gör något av följande:

  Om du vill

  Gör följande

  Ta bort ett filter som används för en kolumn i ett område eller en tabell

  Klicka på pilen Autofilterpil i kolumnen som innehåller det innehåll som du vill filtrera och klicka sedan på Rensa filter.

  Ta bort alla filter som används för ett område

  Klicka på Rensa filterdata -menyn.

  Ta bort alla filter som tillämpas på en tabell

  Markera kolumnerna i den tabell där filter används och klicka sedan på Rensa filterdata -menyn.

  Ta bort filterpilar från eller använda filterpilar igen för ett område eller en tabell

  I verktygsfältet standard klickar du på filter Knappen Filter, standardverktygsfältet .

När du filtrerar data visas bara de data som uppfyller kriterierna. De data som inte uppfyller villkoren är dolda. När du filtrerar data kan du kopiera, hitta, redigera, formatera, rita och skriva ut delmängd av filtrerade data.

Tabell med de översta 4 objekt filter används

Filter med de fyra högsta värdena

Filter är additiva. Det innebär att varje ytterligare filter baseras på det aktuella filtret och minskar också del mängden av data. Du kan göra komplexa filter genom att filtrera på flera värden, mer än ett format eller fler än ett villkor. Du kan till exempel filtrera på alla tal som är större än 5 som också är under medel. Men vissa filter (överst och längst ned tio, över och under medel) baseras på det ursprungliga cell området. När du till exempel filtrerar de tio högsta värdena visas de tio högsta värdena i hela listan, inte de tio högsta värdena i del mängden för det senaste filtret.

I Excel kan du skapa tre typer av filter: efter värden, med ett format eller med villkor. Men var och en av dessa filter typer är ömsesidigt uteslutande. Du kan till exempel filtrera efter cellfärg eller med en lista med tal, men inte av båda. Du kan filtrera efter ikon eller efter ett anpassat filter, men inte av båda.

Filter döljer ovidkommande data. På så sätt kan du koncentrera dig på det du vill se. Om du sorterar data ändras informationen till en viss ordning. Mer information om hur du sorterar finns i Sortera en lista med data.

Tänk på följande när du filtrerar:

 • Det är bara de första 10 000 unika posterna i en lista som visas i filterfönstret.

 • Du kan filtrera efter mer än en kolumn. När du använder ett filter för en kolumn är de enda filtren som är tillgängliga för övriga kolumner de värden som visas i området som för närvarande filtrerats fram.

 • Du kan endast använda filter för ett cellområde på ett blad i taget.

Obs!: När du använder Sök funktionen för att söka efter filtrerade data genomsöks endast de data som visas. data som inte visas är inte genomsökta. Om du vill söka i alla data avmarkerar du alla filter.

Se även

Använda utsnitt för att filtrera data

Sortera en lista med data

Markera mönster och trender med villkorsstyrd formatering

Använda datastaplar, färgskalor och ikonuppsättningar för att markera data

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×