Finjustera hur text radbryts runt en bild

Publisher för Microsoft 365, Publisher 2019, Publisher 2016, Publisher 2013, Publisher 2010

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Om du har angett figur sättnings format för en bild i en publikation för tryckning så att texten flödar runt bilden kan det vara bra att justera. Du kanske till exempel vill att texten ska figursättas tätt runt bilden. Eller så kanske du vill att texten ska flöda mycket nära bilden på en sida, men inte på den andra sidan.

Ändra formen på bildens kontur

Varje bild har en justerbar kontur runt den. Om du vill se konturen klickar du på bilden. Klicka på Radbryt textpå fliken format och klicka sedan på Redigera figur sättnings punkter.

Kontur runt en bild

När du klickar på Redigera figur sättnings punktervisas en röd streckad kontur med fyrkantiga svarta handtag (kallas figur sättnings punkter) runt bilden. Du kan ändra dispositionens form genom att dra i de svarta handtagen.

Justeringshandtagen på dispositionen dras bort från bilden

Genom att dra handtagen bort från bilden så att handtagen har dragits bort från stolens armar kan du öka avståndet mellan texten och bilden. Om du drar handtagen närmare bilden visas motsatt effekt.

Obs!: Du kan bara ändra formen på en bilds kontur när texten radbryts nära bilden (det vill säga om bildens figur sättnings stil är inställd på tätt eller genom). Du kan också redigera figur sättnings punkter när figur sättnings formatet är inställt på fyrkant eller över och under, men det påverkar bara avståndet mellan bilden och texten, inte formen på bilden.

Så här ändrar du formen på en bilds kontur:

 1. Klicka på bilden.

 2. Klicka på Radbryt textpå fliken format och klicka sedan på Redigera figur sättnings punkter Knappen Redigera figur sättnings punkter

 3. Det är enklare att justera dispositionen när bilden är nära. Tryck på F9 om du vill zooma in på den markerade bilden och dess kontur.

  Om bilden bara har ett figur sättnings punkt handtag i varje hörn

  Om bilden med en kontur som du vill justera är ett fotografi kan den ha bara fyra figur sättnings punkt handtag, en i varje hörn. Du behöver antagligen fler handtag för att justera bildens kontur på det sätt du vill. Om du vill lägga till handtag placerar du mus pekaren över det handtag som du vill flytta tills pekaren blir en Justera markören för Redigera figursättningspunkter och drar sedan pekaren för att ändra bildens kontur.

Meddelanden: 

 • Om du ändrar bildens figur sättnings format när du har justerat handtagen på dispositionen kan du förlora de ändringar du har gjort.

 • Om du vill ta bort ett brytnings handtag håller du ned CTRL + SKIFT och klickar på handtaget.

Styra textens exakta avstånd från varje sida av en bild

Om du anger en bilds figur sättning till kvadratkan du bestämma exakt hur nära figur sättningen ska figursättas till bildens överkant, nederkant och två sidor. Gör så här:

 1. Högerklicka på bilden och klicka sedan på Formatera bild på snabb menyn.

 2. Klicka på fliken layout i dialog rutan Formatera bild .

 3. Under avstånd från textavmarkerar du kryss rutan Automatisk .

 4. Skriv de avstånd du vill använda för överkant, nederkant, vänsteroch höger. Klicka på OK.

Ändra formen på bildens kontur

Varje bild har en justerbar kontur runt den. Om du vill se konturen klickar du på bilden. Peka på figur sättningpå menyn ordna och klicka sedan på Redigera figur sättnings punkter.

Kontur runt en bild

När du klickar på Redigera figur sättnings punktervisas en röd streckad kontur med fyrkantiga svarta handtag (kallas figur sättnings punkter) runt bilden. Du kan ändra dispositionens form genom att dra i de svarta handtagen.

Justeringshandtagen på dispositionen dras bort från bilden

Genom att dra handtagen bort från bilden så att handtagen har dragits bort från stolens armar kan du öka avståndet mellan texten och bilden. Om du drar handtagen närmare bilden visas motsatt effekt.

Obs!: Du kan bara ändra formen på en bilds kontur när texten radbryts nära bilden (det vill säga om bildens figur sättnings stil är inställd på tätt eller genom). Du kan också redigera figur sättnings punkter när figur sättningen är inställd på fyrkant eller överkant och nederkant. Om du drar figur sättnings punkterna med dessa figur sättnings format påverkas det bara avståndet mellan bilden och texten, inte formen på bilden.

Så här ändrar du formen på en bilds kontur:

 1. Klicka på bilden.

 2. Peka på figur sättningpå menyn ordna och klicka sedan på Redigera figur sättnings punkter Bild av knapp .

 3. Det är enklare att justera dispositionen när bilden är nära. Tryck på F9 om du vill zooma in på den markerade bilden och dess kontur.

  Om bilden bara har ett figur sättnings punkt handtag i varje hörn

  Om bilden med en kontur som du vill justera är ett fotografi kan den ha bara fyra figur sättnings punkt handtag, en i varje hörn. Du behöver antagligen fler handtag för att justera bildens kontur på det sätt du vill. Så här lägger du till handtag:

  1. Håll ned CTRL och klicka sedan på den röda konturen där du vill lägga till en handtag.

  2. Placera mus pekaren över det handtag som du vill flytta tills pekaren blir en Justera markören för Redigera figursättningspunkter .

  3. Dra pekaren för att ändra bildens kontur.

Meddelanden: 

 • Om du ändrar bildens figur sättnings format när du har justerat handtagen på dispositionen kan du förlora de ändringar du har gjort.

 • Om du vill ta bort ett brytnings handtag håller du ned CTRL + SKIFT och klickar på handtaget.

Styra textens exakta avstånd från varje sida av en bild

Om du anger en bilds figur sättning till kvadratkan du bestämma exakt hur nära figur sättningen ska figursättas till bildens överkant, nederkant och två sidor. Gör så här:

 1. Högerklicka på bilden och klicka sedan på Formatera bild på snabb menyn.

 2. Klicka på fliken layout i dialog rutan Formatera bild .

 3. Under avstånd från textavmarkerar du kryss rutan Automatisk .

 4. Skriv de avstånd du vill använda för överkant, nederkant, vänsteroch höger. Klicka på OK.

Se även

Figursätta text runt en bild

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×