Flytta eller bläddra igenom ett kalkyl blad

Det finns olika sätt att bläddra igenom en kalkylblad. Du kan använda piltangenterna, rullnings listerna eller musen för att flytta mellan celler och flytta snabbt till olika områden i kalkyl bladet.

I Excel kan du dra nytta av en ökad rullnings hastighet, som är enkel att bläddra till i slutet av områden och skärm tips som gör att du vet var du befinner dig i kalkyl bladet. Du kan också använda musen för att bläddra i dialog rutor med nedrullningsbara listor med rullnings lister.

Använda piltangenterna för att flytta i ett kalkyl blad

Om du vill flytta mellan celler i ett kalkyl blad klickar du på en cell eller använder piltangenterna. När du flyttar till en cell blir den aktiv cell.

För att bläddra

Gör du så här

Till början och slutet av områden

Tryck på CTRL + en piltangent för att bläddra till början och slutet av varje område i en kolumn eller rad innan du avslutar kalkyl bladet.

Tryck på CTRL + SKIFT + en piltangent för att bläddra till början och slutet av varje område när du markerar områdena innan du stannar i kalkyl bladet.

En rad uppåt eller nedåt

Tryck på SCROLL LOCK och Använd sedan uppåtpilen eller nedåtpilen för att bläddra en rad upp eller ned.

En kolumn åt vänster eller höger

Tryck på SCROLL LOCK och Använd sedan VÄNSTERPIL eller HÖGERPIL för att bläddra en kolumn till vänster eller höger.

Ett fönster uppåt eller nedåt

Tryck på PGUP eller PGDN.

Ett fönster åt vänster eller höger

Tryck på SCROLL LOCK och håll sedan ned CTRL samtidigt som du trycker på VÄNSTERPIL eller HÖGERPIL.

Ett stort avstånd

Tryck på SCROLL LOCK och håll sedan ned CTRL och en piltangent för att snabbt gå igenom stora delar av kalkyl bladet.

Obs!: När SCROLL LOCK är aktiverat visas Scroll Lock i statusfältet i Excel. Om du trycker på en piltangent när SCROLL LOCK är aktiverat bläddrar en rad upp eller ned eller en kolumn åt vänster eller höger. Om du vill flytta mellan celler med hjälp av piltangenterna måste du inaktivera SCROLL LOCK. Det gör du genom att trycka på tangenten Scroll Lock (med etiketten ScrLk) på tangent bordet. Om tangent bordet inte innehåller den här tangenten kan du inaktivera SCROLL LOCK med hjälp av skärm tangent bordet. Öppna skärm tangent bordet genom att klicka på Start -knappen på Skriv bordet i Windows och skriva skärm tangent bordet. Inaktivera SCROLL LOCK genom att klicka på ScrLk -tangenten och sedan stänga skärm tangent bordet.

Använda rullnings listerna för att flytta i ett kalkyl blad

Om du inte ser rullnings listerna gör du följande för att visa dem:

  1. Klicka på Arkiv > Alternativ.

    I Excel 2007 klickar du på Microsoft Office-knappen Bild av Office-knappen och sedan på Excel-alternativ.

  2. Klicka på Avanceratoch markera kryss rutorna Visa vågrät rullnings list och Visa lodrät rullnings List under visnings alternativ för den här arbets bokenoch klicka sedan på OK.

I följande tabell beskrivs olika sätt att använda rullnings lister för att navigera i ett kalkyl blad.

För att bläddra

Gör du så här

En rad uppåt eller nedåt

Klicka på pilarna knappbild eller knappbild på den lodräta rullnings listen för att flytta kalkyl bladet en rad uppåt eller nedåt.

En kolumn åt vänster eller höger

Klicka på pilarna knappbild eller knappbild på den vågräta rullnings listen för att flytta kalkyl bladet en kolumn åt vänster eller höger.

Bläddra igenom ett kalkyl blad med ökad rullnings hastighet

När du rullar håller du mus pekaren längst längst ned på skärmen i över 10 sekunder för att öka rullnings hastigheten.

Om du flyttar musen i motsatt riktning går rullnings hastigheten långsammare.

Ett fönster uppåt eller nedåt

Klicka ovanför eller nedanför rullnings rutan knappbild på den lodräta rullnings listen.

Ett fönster åt vänster eller höger

Klicka till vänster eller höger om rullnings rutan knappbild på den vågräta rullnings listen.

Ett stort avstånd

Håll ned SKIFT medan du drar knappbild rullnings rutan.

Meddelanden: 

  • När du använder rullnings rutorna för att flytta i ett kalkyl blad visas ett skärm tips för att Visa rad nummer eller kolumn bokstäver (eller siffror om referens typen R1C1 är angiven för arbets boken) så att du vet var du befinner dig i kalkyl bladet.

  • Storleken på rullnings rutan anger det proportionella beloppet för det använda området på arket som visas i fönstret. Placeringen av rullnings rutan anger den relativa placeringen av det synliga området i kalkyl bladet.

  • Du kan snabbt dela fönstret så att du kan bläddra i två eller fyra fönster samtidigt. Peka på delad ruta delnings ruta eller den lodräta rullnings listen. När pekaren förvandlas till en dubbelpil Bild på vågrät dubbelriktad pil drar du delnings listen till det kalkyl blad där du vill dela fönstret. Dubbelklicka på delnings listen för att ta bort den.

Bläddra och zooma med hjälp av musen

Vissa mus enheter och andra pekdon, till exempel Microsoft IntelliMouse-pekdon, har inbyggda funktioner för bläddring och zoomning som du kan använda för att navigera och zooma in eller ut i kalkyl bladet eller diagramblad. Du kan också använda musen för att bläddra i dialog rutor med nedrullningsbara listor med rullnings lister. Mer information finns i instruktionerna för ditt pekdon.

Om du vill

Gör du så här

Bläddra uppåt eller nedåt i ett par rader i taget

Rotera hjulet framåt eller bakåt.

Bläddra igenom ett kalkyl blad med ökad rullnings hastighet

När du rullar håller du mus pekaren längst längst ned på skärmen i över 10 sekunder för att öka rullnings hastigheten.

Om du flyttar musen i motsatt riktning går rullnings hastigheten långsammare.

Panorera genom ett kalkyl blad

Håll ned hjul knappen och dra pekaren bort från ursprungs markeringen ursprungsmärkning i en riktning som du vill bläddra. För att påskynda rullningen kan du flytta pekaren från ursprungs markeringen. Om du vill göra en långsam rullning flyttar du pekaren närmare ursprungs markeringen.

Panorera genom ett kalkyl blad automatiskt

Klicka på knappen hjul och flytta sedan musen i den riktning som du vill bläddra. För att påskynda rullningen kan du flytta pekaren från ursprungs markeringen. Om du vill göra en långsam rullning flyttar du pekaren närmare ursprungs markeringen. Klicka på valfri musknapp för att stoppa den automatiska bläddringen.

Zooma in eller ut

Håll ned CTRL samtidigt som du roterar hjulet på IntelliMouse framåt eller bakåt. Procent andelen av det zoomade kalkyl bladet visas i statusfältet.

Visa information i dispositioner

Peka på en cell som sammanfattar data i dispositionen och håll sedan ned SKIFT medan du roterar hjulet framåt.

Dölja detalj i konturer

Peka på en cell som innehåller detalj data och håll sedan ned SKIFT medan du roterar hjulet bakåt.

Behöver du mer hjälp?

Du kan alltid fråga en expert i Excel Tech Community, få support i Answers-communityn eller föreslå en ny funktion eller förbättringar på Excel User Voice.

Överst på sidan

Obs!:  Den här sidan har översatts automatiskt och kan innehålla grammatiska fel och andra felaktigheter. Vår avsikt är att innehållet ska vara användbart för dig. Skulle du vilja svara på om informationen var till hjälp? Här är den engelska artikeln som en referens.

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×