Celler

Flytta eller kopiera celler och cellinnehåll

Flytta eller kopiera celler och cellinnehåll

Använd Klipp ut,Kopiera ochKlistra in för att flytta eller kopiera cellinnehåll. Eller kopiera specifikt innehåll eller särskilda attribut från cellerna. Kopiera till exempel resultatvärdet för en formel utan att kopiera formeln, eller kopiera endast formeln.

När du flyttar eller kopierar en cell flyttas eller kopieras cellen inklusive formler och formelresultat, cellformat och kommentarer.

Du kan flytta celler i Excel genom att dra och släppa eller använda kommandona Klipp ut och Klistra in.

Din webbläsare har inte stöd för video.

Flytta celler genom att dra och släppa

 1. Markera de celler eller det cellområde som du vill flytta eller kopiera.

 2. Peka på kantlinjen hos det valda området.

 3. När pekaren förvandlas till en flyttpekare Flyttpekare drar du cellen eller cellområdet till en annan plats.

Flytta celler med Klipp ut och Klistra in

 1. Markera en cell eller ett cellområde.

 2. Välj Start > Klippa ut eller tryck på Ctrl + X.

 3. Markera en cell dit du vill flytta data.

 4. Välj Start > klistra Klistra in eller tryck på Ctrl + V.

Kopiera celler i kalkylbladet med hjälp av kommandona Kopiera och Klistra in.

 1. Markera cellen eller cellområdet.

 2. Välj Kopiera eller tryck på Ctrl + C.

 3. Välj Klistra in eller tryck på Ctrl + V.

 1. Markera de celler som du vill flytta eller kopiera.

  Markera celler eller cellområden

 2. Gör något av följande i gruppen Urklipp på fliken Start:

  Bild av menyfliksområdet i Excel

  • Om du vill flytta celler klickar du på Klipp ut Knappbild .

   Tangentbordsgenväg    Du kan även trycka på Ctrl+X.

  • Om du vill kopiera celler klickar du på Kopiera Bild av knapp .

   Tangentbordsgenväg     Du kan även trycka på Ctrl+C.

 3. Markera den översta cellen till vänster i inklistringsområdet.

  Tips: Om du vill flytta eller kopiera en markering till ett annat kalkylblad eller till en annan arbetsbok klickar du på en annan kalkylbladsflik eller växlar till en annan arbetsbok och markerar cellen längst upp till vänster i inklistringsområdet.

 4. Klicka Klistra in i gruppen Urklipp på fliken Start Bild av knapp .

  Tangentbordsgenväg     Du kan även trycka på Ctrl+V.

Meddelanden: 

 • En animerad flyttmarkering visas runt celler som har klippts ut eller kopierats. Om du vill avbryta flyttmarkeringen trycker du på Esc.

 • Befintliga data i inklistringsområdet ersätts när du klipper ut och klistrar in celler för att flytta dem.

 • Om du vill välja specifika alternativ när du klistrar in celler kan du klicka på pilen under Klistra Bild av knapp och sedan klicka på det alternativ som du vill använda. Du kan exempelvis klicka på Klistra in special eller Bild.

 • Knappen Inklistringsalternativ visas som standard i kalkylbladet för att ge dig tillgång till specialalternativ när du klistrar in celler, till exempel Behåll källformatering. Om du inte vill att den här knappen ska visas varje gång du klistrar in celler kan du inaktivera alternativet. Klicka på fliken Arkiv och klicka sedan på Alternativ. Avmarkera kryssrutan Visa knappen Inklistringsalternativ när innehåll klistras in under Klipp ut, kopiera och klistra in i kategorin Avancerat.

Dra och släpp-redigering är aktiverat som standard, vilket betyder att du kan använda musen för att flytta och kopiera celler.

 1. Markera de celler eller det område som du vill flytta eller kopiera.

  Markera cellinnehåll i Excel

 2. Gör något av följande:

  • Om du vill flytta en cell eller ett cellområde pekar du på kantlinjen för markeringen. När pekaren förvandlas till en flyttpekare Flytta pekaren drar du cellen eller cellområdet till en annan plats.

  • Om du vill kopiera en cell eller ett cellområde håller du ned Ctrl när du pekar på kantlinjen för markeringen. När pekaren förvandlas till en kopieringspekare Kopieringspekare drar du cellen eller cellområdet till en annan plats.

Obs!: Befintliga data i inklistringsområdet ersätts när du flyttar celler.

Cellreferenserna justeras automatiskt när du kopierar celler. När du flyttar celler justeras däremot inte cellreferenserna, och innehållet i de cellerna och i de celler som pekar på dem kan visas som referensfel. I det här fallet måste du justera referenserna manuellt.

Om det markerade kopieringsområdet omfattar dolda celler, rader eller kolumner kopieras även dessa. Du kan tillfälligt behöva visa dold information som du inte vill ta med när du kopierar information.

 1. Markera cellen eller område som innehåller den information som du vill flytta eller kopiera.

  Markera celler eller cellområden

 2. Gör något av följande i gruppen Urklipp på fliken Start:

  Bild av menyfliksområdet i Excel

  • Om du vill flytta markeringen klickar du på Klipp ut Knappbild .

   Tangentbordsgenväg     Du kan även trycka på Ctrl+X.

  • Om du vill kopiera markeringen klickar du Kopiera Bild av knapp .

   Tangentbordsgenväg     Du kan även trycka på Ctrl+C.

 3. Högerklicka på cellen längst upp till vänster i inklistringsområdet och klicka på Infoga urklippta celler eller Infoga kopierade celler.

  Tips    Om du vill flytta eller kopiera en markering till ett annat kalkylblad eller till en annan arbetsbok klickar du på en annan kalkylbladsflik eller växlar till en annan arbetsbok och markerar cellen längst upp till vänster i inklistringsområdet.

 4. Klicka på den riktning som du vill flytta de omgivande cellerna i i dialogrutan Infoga urklipp.

Obs    Om du infogar hela rader eller kolumner flyttas de omgivande raderna och kolumnerna nedåt och till vänster.

I vissa celler där rader eller kolumner inte visas i kalkylbladet kan du välja att kopiera alla celler eller bara synliga celler. Du kan t.ex. välja att kopiera bara synliga sammanfattningsdata i ett konturerat kalkylblad.

 1. Markera de celler du vill kopiera.

  Markera celler eller cellområden

 2. Klicka på Sök och markera i gruppen Redigering på fliken Start och klicka på Gå till special.

  Bild av menyfliksområdet i Excel

 3. Klicka på Enbart synliga celler under Markera och klicka på OK.

 4. På fliken Start i gruppen Urklipp klickar du på Kopiera Bild av knapp .

  Bild av menyfliksområdet i Excel

  Tangentbordsgenväg     Du kan även trycka på Ctrl+C.

 5. Markera den översta cellen till vänster i inklistringsområdet.

  Tips: Om du vill flytta eller kopiera en markering till ett annat kalkylblad eller till en annan arbetsbok klickar du på en annan kalkylbladsflik eller växlar till en annan arbetsbok och markerar cellen längst upp till vänster i inklistringsområdet.

 6. Klicka Klistra in i gruppen Urklipp på fliken Start Bild av knapp .

  Tangentbordsgenväg     Du kan även trycka på Ctrl+V.

 • Om du klickar på pilen under Klistra Bild av knapp kan du välja bland flera inklistringsalternativ som gäller för ditt val.

Den kopierade informationen klistras in i sammanhängande rader eller kolumner. Om inklistringsområdet innehåller dolda rader eller kolumner kanske du måste visa hela inklistringsområdet för att kunna se samtliga kopierade celler.

När du kopierar eller klistrar in dolda eller filtrerade data till en annan app eller en annan instans av Excel kopieras bara synliga celler.

 1. Markera område som innehåller tomma celler.

  Markera celler eller cellområden

 2. På fliken Start i gruppen Urklipp klickar du på Kopiera Bild av knapp .

  Bild av menyfliksområdet i Excel

  Tangentbordsgenväg     Du kan även trycka på Ctrl+C.

 3. Markera den översta cellen till vänster i inklistringsområdet.

 4. Klicka på pilen under Klistra in i gruppen Urklipp på fliken Bild av knapp och klicka sedan på Klistra in special.

 5. Markera kryssrutan Ej tomma.

 1. Dubbelklicka på cellen som innehåller den information som du vill flytta eller kopiera.

  Obs    Som standard kan du redigera och markera celldata direkt i cellen genom att dubbelklicka, men du kan också redigera och markera celldata i formelfältet.

 2. Markera de tecken i cellen som du vill flytta eller kopiera.

  Så här markerar du celler eller cellområden.

 3. Gör något av följande i gruppen Urklipp på fliken Start:

 4. Bild av menyfliksområdet i Excel

  • Om du vill flytta markeringen klickar du på Klipp ut Knappbild .

   Tangentbordsgenväg     Du kan även trycka på Ctrl+X.

  • Om du vill kopiera markeringen klickar du Kopiera Bild av knapp .

   Tangentbordsgenväg     Du kan även trycka på Ctrl+C.

 5. Klicka i cellen där du vill klistra in tecknen eller dubbelklicka i en annan cell för att flytta eller kopiera informationen.

 6. Klicka Klistra in i gruppen Urklipp på fliken Start Bild av knapp .

  Tangentbordsgenväg     Du kan även trycka på Ctrl+V.

 7. Tryck på RETUR.

  Obs!: När du dubbelklickar på en cell eller trycker på F2 för att redigera den aktiva cellen fungerar piltangenterna bara i den cellen. Om du vill använda piltangenterna för att flytta till en annan cell trycker du först på Retur för att avsluta redigeringen av den aktiva cellen.

När du klistrar in kopierade data kan du göra något av följande:

 • Bara klistra in cellformateringen, t.ex. teckenfärg eller fyllningsfärg (och inte innehållet i cellerna).

 • Konvertera formler i cellen till de beräknade värdena utan att den befintliga formateringen skrivs över.

 • Bara klistra in formlerna (och inte de beräknade värdena).

 • Markera cellen eller cellområdet som innehåller de värden, cellformat eller formler som du vill kopiera.

  Markera celler eller cellområden

 • På fliken Start i gruppen Urklipp klickar du på Kopiera Bild av knapp .

  Bild av menyfliksområdet i Excel

  Tangentbordsgenväg     Du kan även trycka på Ctrl+C.

 • Markera cellen längst upp till vänster i inklistringsområdet eller den cell som du vill klistra in värdet, cellformatet eller formeln i.

 • På fliken Start i gruppen Urklipp klickar du på pilen under Klistra Bild av knapp och gör sedan något av följande:

  • Om du bara vill klistra in värden klickar du på Värden.

  • Om du bara vill klistra in cellformat klickar du på Formatering.

  • Om du bara vill klistra in formler klickar du på Formler.

   Obs!: Om de kopierade formlerna innehåller relativa cellreferenser justeras referenserna (och de relativa delarna av blandade cellreferenser) i dubblettformler. Anta till exempel att cell B8 innehåller formeln =SUMMA(B1:B7). Om du kopierar formeln till cell C8 refererar dubblettformeln till motsvarande celler i kolumnen: =SUMMA(C1:C7). Om de kopierade formlerna innehåller absoluta cellreferenser ändras inte referenserna i de duplicerade formlerna. Om du inte får det resultat du vill ha kan du också ändra referenserna i de ursprungliga formlerna till antingen relativa eller absoluta cellreferenser och sedan kopiera cellerna igen.

När du klistrar in kopierade data används målcellernas kolumnbreddsinställning för inklistrade data. Om du vill korrigera kolumnbredderna så att de matchar källcellerna använder du följande procedur.

 1. Markera de celler som du vill flytta eller kopiera.

  Markera celler eller cellområden

 2. Gör något av följande i gruppen Urklipp på fliken Start:

  Bild av menyfliksområdet i Excel

  • Om du vill flytta celler klickar du på Klipp ut Knappbild .

   Tangentbordsgenväg     Du kan även trycka på Ctrl+X.

  • Om du vill kopiera celler klickar du på Kopiera Bild av knapp .

   Tangentbordsgenväg     Du kan även trycka på Ctrl+C.

 3. Markera den översta cellen till vänster i inklistringsområdet.

  Tips: Om du vill flytta eller kopiera en markering till ett annat kalkylblad eller till en annan arbetsbok klickar du på en annan kalkylbladsflik eller växlar till en annan arbetsbok och markerar cellen längst upp till vänster i inklistringsområdet.

 4. På fliken Start i gruppen Urklipp klickar du på pilen under Klistra Bild av knapp och sedan på Behåll källans kolumnbredder.

Behöver du mer hjälp?

Du kan alltid fråga en expert i Excel Tech Community eller få support i Answers-communityn.

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×