Flytta eller kopiera celler, rader och kolumner

När du flyttar eller kopierar rader och kolumner flyttar eller kopierar Excel alla data som de innehåller, bl.a. formler och deras resulterande värden, kommentarer, cellformat och dolda celler.

Om cellen innehåller en formel justeras cellreferens formel inte. Innehållet i den flyttade eller kopierade cellen och de celler som pekar på dem kan därför visa #REF! felvärde. Om det händer måste du justera referenserna manuellt. Mer information finns i Upptäck fel i formler

Du kan använda kommandot Klipp ut eller Kopiera för att flytta eller kopiera markerade celler, rader och kolumner, men du kan också flytta eller kopiera dem med hjälp av musen.

Flytta eller kopiera celler så här:

 1. Markera den cell, rad eller kolumn som du vill flytta eller kopiera.

 2. Gör något av följande:

  • Om du vill flytta rader eller kolumner går du till fliken Start, gruppen Urklipp och klickar på Klipp ut Knappbild .

   Bild av menyfliksområdet i Excel

   Kortkommando: Tryck på Ctrl + X.

  • Kopiera rader eller kolumner genom att klicka Kopiera rader eller kolumner i gruppen Urklipp på fliken Start Knappbild .

   Kortkommando: Tryck på Ctrl + C.

 3. Högerklicka på en rad eller kolumn nedanför eller till höger om den plats dit du vill flytta eller kopiera markeringen och gör sedan något av följande:

  • När du flyttar rader eller kolumner klickar du på Infoga urklippta celler.

  • När du kopierar rader eller kolumner klickar du på Infoga kopierade celler.

   Obs!: Om du klickar på Klistra Knappbild på fliken Start i gruppen Urklipp (eller trycker på CTRL+V) i stället för att klicka på ett kommando på snabbmenyn ersätter du det befintliga innehållet i målcellerna.

Flytta eller kopiera rader och kolumner med hjälp av musen

 1. Markera raden eller kolumnen som du vill flytta eller kopiera.

 2. Gör något av följande:

  • Flytta rader eller kolumner genom att peka på markeringens kantlinje. När pekaren blir ett flyttningspekare Flytta pekaren drar du raderna eller kolumnerna till en annan plats.

  • Kopiera rader eller kolumner genom att hålla ned Ctrl medan du pekar på markeringens kantlinje. När pekaren blir en kopieringspekare Kopieringspekare drar du raderna eller kolumnerna till en annan plats.

   Viktigt!: Se till att hålla ned Ctrl när du drar och släpper. Om du släpper Ctrl innan du släpper musknappen flyttas raderna eller kolumnerna i stället för kopieras.

  När du använder musen till att infoga kopierade eller urklippta kolumner eller rader ersätts det befintliga innehållet i målcellerna. Om du vill infoga kopierade eller urklippta rader och kolumner utan att ersätta det befintliga innehållet högerklickar du på raden eller kolumnen nedanför eller till höger om den plats dit vill flytta eller kopiera markeringen och klickar sedan på Infoga urklippta celler eller Infoga kopierade celler.

  Obs!: Du kan inte flytta eller kopiera rader och kolumner som inte ligger intill varandra med hjälp av musen.

Flytta eller kopiera celler

 1. Markera de celler eller område av celler som du vill flytta eller kopiera.

 2. Peka på kantlinjen för den cell eller det område som du har markerat.

 3. När pekaren ändras till Handpekare gör du något av följande:

Om du vill

Gör följande

Flytta celler

Dra cellerna till en annan plats.

Kopiera celler

Håll ned ALTERNATIV och dra cellerna till en annan plats.

Obs!: När du drar eller klistrar in celler till en ny plats skriver Excel över de ursprungliga data om det finns befintliga data på den platsen.

Flytta eller kopiera rader eller kolumner

 1. Markera de rader eller kolumner som du vill flytta eller kopiera.

 2. Peka på kantlinjen för den cell eller det område som du har markerat.

 3. När pekaren ändras till Handpekare gör du något av följande:

Om du vill

Gör följande

Flytta rader eller kolumner

Dra raderna eller kolumnerna till en annan plats.

Kopiera rader eller kolumner

Håll ned ALTERNATIV och dra raderna eller kolumnerna till en annan plats.

Flytta eller kopiera data mellan befintliga rader eller kolumner

Håll ned SKIFT och dra raden eller kolumnen mellan befintliga rader eller kolumner. Excel skapar utrymme för den nya raden eller kolumnen.

Konvertera kolumner till rader eller rader till kolumner

 1. Kopiera de rader eller kolumner som du vill transponera.

 2. Markera målcellen (den första cellen i raden eller kolumnen där du vill klistra in data) för de rader eller kolumner som du transponera.

 3. På fliken Start under Redigera klickar dupå pilen bredvid Klistra in och sedanTransponera.

  Fliken Start, gruppen Redigera

  Obs!: Kolumner och rader får inte överlappa. Om du till exempel markerar värden i kolumn C och försöker klistra in dem i en rad som överlappar kolumn C, visas ett felmeddelande. Målområdet för en klistrad kolumn eller rad måste vara utanför de ursprungliga värdena.

Se även

Infoga eller ta bort celler, rader, kolumner

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×