Flytta en anteckningsbok i OneNote för Windows som du har delat med andra

OneNote är ett utmärkt samarbetsverktyg. Du kan dela en anteckningsbok med andra så att de kan visa eller redigera innehållet och arbeta tillsammans. Om du vill flytta en delad anteckningsbok till en ny plats måste alla som behöver åtkomst till den meddelas om den nya platsen. Detta kan inte göras genom att bara flytta OneNote-anteckningsboksfilen.

Om du vill ändra plats för en delad OneNote-anteckningsbok måste du skapa en ny anteckningsbok på den nya platsen och flytta innehållet i den gamla anteckningsboken till den, avsnitt för avsnitt, så här: 

Tips: Det kan vara en bra idé att bara flytta anteckningsböcker under de tider då du vet att mycket lite delad redigering förekommer. Det kan också vara bra att först säkerhetskopiera alla filer innan du gör stora ändringar, särskilt om du eller andra håller på med något viktigt.

Steg 1: Förbereda flytten

 1. I OneNote väljer du Arkiv > Nytt och sedan platsen för den nya mappen i OneDrive eller SharePoint dit du vill flytta din befintliga anteckningsbok. OneNote för Windows 2016, gränssnitt för val av mapp för Ny anteckningsbok

 2. Ange ett namn för anteckningsboken och välj Skapa. OneNote för Windows 2016, dialogrutan Skapa ny anteckningsbok

 3. Obs! När du har valt Skapa kanske du uppmanas att dela den nya anteckningsboken med andra genom att bjuda in dem. Du kan skicka en e-postinbjudan till den nya platsen nu genom att välja Bjud in andra eller vänta med det till steg 3 genom att välja Inte nu. Personer som får inbjudan nu kommer inte att kunna se de gamla anteckningsboksavsnitten på den nya platsen förrän du har slutfört steg 2.  

Steg 2: Flytta anteckningarna

 1. I den gamla anteckningsboken högerklickar du på en avsnittsflik och väljer Flytta eller kopiera. OneNote för Windows 2016, avsnitt med alternativ på högerklicksmeny inklusive Flytta eller kopiera

 2. Välj den nya anteckningsboken från listan över anteckningsböcker och välj Flytta. OneNote för Windows 2016, dialogrutan Flytta eller kopiera avsnitt

 3. Upprepa steg 1 och 2 tills alla avsnitt finns i den nya anteckningsboken. Det finns för närvarande inget sätt att markera och flytta flera avsnitt på en gång.

 4. Tryck på Skift + F9 på tangentbordet om du manuellt vill synkronisera alla anteckningsböcker och vänta till synkroniseringen är klar. Om du använder en touch-enhet utan ett externt tangentbord kan du använda statusfältet för synkronisering av delade anteckningsböcker för att initiera synkroniseringen. . Mer information finns i Visa synkroniseringsstatus för delade anteckningsböcker.

  När OneNote har slutfört synkroniseringen av ändringarna visas de flyttade avsnitten för alla när de öppnar anteckningsboken på den nya platsen.

Steg 3: Meddela andra användare om anteckningsbokens nya plats

OneNote kan inte uppdatera anteckningsboksplatsen för personer som du har delat den med. Det finns två sätt att informera dem om den nya anteckningsboksplatsen:

Eller

Note: När du är säker på att alla har åtkomst till anteckningsboken från den nya platsen kan den gamla anteckningsboksfilen tas bort permanent. Se Ta bort en OneNote 2016 för Windows-anteckningsbok från OneDrive.

Se även

Sluta dela en anteckningsbok på OneDrive

Flytta en OneNote-anteckningsbok till OneDrive

Steg 1: Förbereda flytten

Gör följande när du är redo att flytta en delad anteckningsbok till en ny plats:

 1. Skapa en ny anteckningsbok (Arkiv > Nytt) på den plats dit en annan anteckningsbok ska flyttas.

 2. Meddela andra användare som du delat den gamla anteckningsboken med om att den ska flyttas, och att de ska öppna den nya anteckningsboken. Du kan göra detta på två sätt:

  • Skapa ett nytt avsnitt i originalanteckningsboken med en sida som innehåller instruktionerna (rekommenderas).

  • Skicka dem ett e-postmeddelande med instruktionerna.

 3. I båda fallen klistrar du in webbadressen för den nya anteckningsboken och skriver något på sidan eller i e-postmeddelandet om varför och vart anteckningsboken flyttas.

Steg 2: Flytta anteckningarna

Gör följande när du är reda att flytta anteckningarna från den gamla anteckningsboken till den nya:

 1. Se till att du har både den gamla och den nya anteckningsboken öppen och dra sedan anteckningsboksavsnitt från den gamla anteckningsboken till den nya.

 2. Om du tidigare har skapat ett avsnitt i den gamla anteckningsboken där du informerar andra om att anteckningsboken ska flyttas lämnar du det avsnittet i den gamla anteckningsboken. Om någon öppnar den gamla anteckningsboken senare (till exempel en kollega som haft en längre semester) kan den personen se vart anteckningarna har flyttats.

 3. Tryck på Skift+F9 på tangentbordet om du manuellt vill synkronisera alla anteckningsböcker och vänta till synkroniseringen är klar. När ändringarna har synkroniserats i OneNote visas den nya anteckningsboksstrukturen för alla som loggar in till den nya anteckningsboken.

 4. Stäng den gamla anteckningsboken. Det innebär inte att du tar bort den, men du förhindrar att du använder den av gammal vana.

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×