Formatera en punktlista eller numrerad lista i Word för Mac

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Vilket Office-program använder du?

Word

Gör något av följande:

Ändra format, färg eller teckenstorlek för punktlistor

 1. Markera den punktlista som du vill formatera.

 2. Klicka på pilen bredvid punkter Knappen Punktlista på fliken Start i gruppen stycke och klicka sedan på Definiera ny punkt

 3. Gör något av följande:

  Om du vill ändra punkten till

  Gör följande

  Ett annat förvalt format

  Klicka på önskat format.

  Ett eget format

  Klicka på Punkt och sedan på önskat punkformat.

  En annan färg

  Klicka på teckensnitt och klicka sedan på den färg du vill använda i listan Teckenfärg.

  En annan storlek

  Klicka på teckensnitt och ange sedan den storlek du vill ha i listan storlek.

  Tips: Justeringarna visas i en förhandsgranskning så att du kan experimentera lite innan du bestämmer dig.

Ändra en punkt till en bild

 1. Markera den punktlista som du vill formatera.

 2. Klicka på pilen bredvid punkter Knappen Punktlista på fliken Start i gruppen stycke och klicka sedan på Definiera ny punkt

 3. Klicka på Bild, klicka på den bild du vill använda och klicka sedan på Infoga.

  Tips: Justeringarna visas i en förhandsgranskning så att du kan experimentera lite innan du bestämmer dig.

Ändra format, färg eller teckenstorlek för nummer

 1. Markera den numrerade lista som du vill formatera.

 2. Klicka på pilen bredvid Numrering Knappen Numrerad lista på fliken Start i gruppen stycke och klicka sedan på Definiera nytt Format för listtecken

 3. Gör något av följande:

  Om du vill ändra numret till

  Gör följande

  Ett annat förvalt format

  Klicka på det format du vill använda i listan Listtecken under Nummerformat.

  En annan färg

  Klicka på teckensnitt och klicka sedan på den färg du vill använda i listan Teckenfärg.

  En annan teckenstorlek

  Klicka på teckensnitt och ange sedan den storlek du vill ha i listan storlek.

  Tips: Justeringarna visas i en förhandsgranskning så att du kan experimentera lite innan du bestämmer dig.

Ändra startnumret i en numrerad lista

 1. Klicka var som helst i en numrerad lista.

 2. Klicka på pilen bredvid Numrering Knappen Numrerad lista på fliken Start i gruppen stycke och klicka sedan på Definiera nytt Format för listtecken

 3. Ange det nummer du vill börja med i rutan Börja med under Nummerformat.

  Tips: Justeringarna visas i en förhandsgranskning så att du kan experimentera lite innan du bestämmer dig.

Justera avståndet mellan en punkt eller ett nummer och texten

 1. Markera den lista som du vill formatera.

 2. Klicka på pilen bredvid Numrering Knappen Numrerad lista på fliken Start i gruppen stycke och klicka sedan på Definiera nytt Format för listtecken

 3. Ange önskat värde i rutan Indrag till under Placering av text.

  Tips: Justeringarna visas i en förhandsgranskning så att du kan experimentera lite innan du bestämmer dig.

Se även

Skapa en punktlista eller numrerad lista

PowerPoint

Gör något av följande:

Ändra format, färg eller teckenstorlek för punktlistor

 1. Markera den punktlista som du vill formatera.

 2. Klicka på pilen bredvid punkter Knappen Punktlista på fliken Start i gruppen stycke och klicka sedan på punkter och numrering

 3. Gör något av följande:

  Om du vill ändra punkten till

  Gör följande

  Ett annat förvalt format

  Klicka på önskat format.

  Ett eget format eller ett specialtecken

  Klicka på knappen under Anpassa, och klicka på det punktformat som du vill använda eller använda tangentbordet för att ange ett tecken som du vill använda i rutan.

  En annan färg

  Klicka på den färg du vill använda i listan färg.

  En annan storlek

  Ange storlek i procent i rutan Storlek.

  En bild

  Klicka på Bild, klicka på den bild du vill använda och klicka sedan på Infoga.

  Obs!: Du kan inte ändra färg på en bildpunkt.

Ändra format, färg eller teckenstorlek för nummer

 1. Markera den numrerade lista som du vill formatera.

 2. Klicka på pilen bredvid Numrering Knappen Numrerad lista på fliken Start i gruppen stycke och klicka sedan på punkter och numrering

 3. Gör något av följande:

  Om du vill ändra numret till

  Gör följande

  Ett annat förvalt format

  Klicka på önskat format.

  En annan färg

  Klicka på den färg du vill använda i listan färg.

  En annan teckenstorlek

  Ange storlek i procent i rutan Storlek.

Ändra numrering i en numrerad lista

 1. Markera det nummer du vill ändra.

 2. Klicka på pilen bredvid Numrering Knappen Numrerad lista på fliken Start i gruppen stycke och klicka sedan på punkter och numrering

 3. Ange det nummer du vill börja med i rutan Börja med.

Justera avståndet mellan en punkt eller ett nummer och texten

 1. Markera den lista som du vill formatera.

 2. Markera kryssrutan Linjal för att visa linjalen på fliken Visa.

  Linjalen visar indragsmarkörer för den markerade punkten.

 3. Dra indragsmarkören för text Indragsmarkör för text på linjalen , som finns längst ned på linjalen, till en ny plats.

  Obs!: Dra i den övre halvan av indragsmarkören för text för att öka avståndet mellan punkten och texten. Om du drar i den nedre halvan av indragsmarkören flyttas indragsmarkören för punkten och indragsmarkören för texten tillsammans.

Vilket Office-program använder du?

Word

Gör något av följande:

Ändra format, färg eller teckenstorlek för punktlistor

 1. Markera den punktlista som du vill formatera.

 2. Klicka på pilen bredvid Punktlista Knappen Punktlista under Stycke på fliken Start, och klicka på Definiera ny punkt.

 3. Gör något av följande:

Om du vill ändra punkten till

Gör följande

Ett annat förvalt format

Klicka på önskat format.

Ett eget format

Klicka på Punkt och sedan på önskat punkformat.

En annan färg

Klicka på Teckensnitt och sedan på önskad färg på popup-menyn Teckenfärg.

En annan storlek

Klicka på Teckensnitt och ange önskad storlek i rutan Storlek.

Tips: Justeringarna visas i en förhandsgranskning så att du kan experimentera lite innan du bestämmer dig.

Ändra en punkt till en bild

 1. Markera den punktlista som du vill formatera.

 2. Klicka på pilen bredvid Punktlista Knappen Punktlista under Stycke på fliken Start, och klicka på Definiera ny punkt.

 3. Klicka på Bild, klicka på den bild du vill använda och klicka sedan på Infoga.

  Tips: Justeringarna visas i en förhandsgranskning så att du kan experimentera lite innan du bestämmer dig.

Ändra format, färg eller teckenstorlek för nummer

 1. Markera den numrerade lista som du vill formatera.

 2. Klicka på pilen bredvid Numrerad lista Knappen Numrerad lista under Stycke på fliken Start, och klicka på Definiera nytt format för listtecken.

 3. Gör något av följande:

Om du vill ändra numret till

Gör följande

Ett annat förvalt format

Klicka på önskat format på popup-menyn Listtecken under Nummerformat.

En annan färg

Klicka på Teckensnitt och sedan på önskad färg på popup-menyn Teckenfärg.

En annan teckenstorlek

Klicka på Teckensnitt och ange önskad storlek i rutan Storlek.

Tips: Justeringarna visas i en förhandsgranskning så att du kan experimentera lite innan du bestämmer dig.

Ändra startnumret i en numrerad lista

 1. Klicka var som helst i en numrerad lista.

 2. Klicka på pilen bredvid Numrerad lista Knappen Numrerad lista under Stycke på fliken Start, och klicka på Definiera nytt format för listtecken.

 3. Ange det nummer du vill börja med i rutan Börja med under Nummerformat.

  Tips: Justeringarna visas i en förhandsgranskning så att du kan experimentera lite innan du bestämmer dig.

Justera avståndet mellan en punkt eller ett nummer och texten

 1. Markera den lista som du vill formatera.

 2. Klicka på pilen bredvid Numrerad lista Knappen Numrerad lista under Stycke på fliken Start, och klicka på Definiera nytt format för listtecken.

 3. Ange önskat värde i rutan Indrag till under Placering av text.

  Tips: Justeringarna visas i en förhandsgranskning så att du kan experimentera lite innan du bestämmer dig.

Se även

Skapa en punktlista eller numrerad lista

PowerPoint

Gör något av följande:

Ändra format, färg eller teckenstorlek för punktlistor

 1. Markera den punktlista som du vill formatera.

 2. Klicka på pilen bredvid Punktlista Knappen Punktlista under Stycke på fliken Start, och klicka på Definiera ny punkt.

 3. Gör något av följande:

Om du vill ändra punkten till

Gör följande

Ett annat förvalt format

Klicka på önskat format.

Ett eget format

Klicka på önskad punktlista på popup-menyn Egen punkt.

En annan färg

Klicka på önskad färg på popup-menyn Färg.

En annan storlek

Ange storlek i procent i rutan Storlek.

Ändra en punkt till en bild eller ett specialtecken

 1. Markera den punktlista som du vill formatera.

 2. Klicka på pilen bredvid Punktlista Knappen Punktlista under Stycke på fliken Start, och klicka på Definiera ny punkt.

 3. Gör något av följande på popup-menyn Egen punkt:

Om du vill ändra punkten till

Gör följande

En bild

Klicka på Bild, klicka på den bild du vill använda och klicka sedan på Infoga.

Obs!: Du kan inte ändra färg på en bildpunkt.

Ett specialtecken

Klicka på Tecken, klicka på önskat tecken och klicka på Infoga. Stäng sedan dialogrutan Tecken.

Ändra format, färg eller teckenstorlek för nummer

 1. Markera den numrerade lista som du vill formatera.

 2. Klicka på pilen bredvid Numrerad lista Knappen Numrerad lista under Stycke på fliken Start, och klicka sedan på Numreringsalternativ.

 3. Gör något av följande:

Om du vill ändra numret till

Gör följande

Ett annat förvalt format

Klicka på önskat format.

En annan färg

Klicka på önskad färg på popup-menyn Färg.

En annan teckenstorlek

Ange storlek i procent i rutan Storlek.

Ändra numrering i en numrerad lista

 1. Markera det nummer du vill ändra.

 2. Klicka på pilen bredvid Numrerad lista Knappen Numrerad lista under Stycke på fliken Start, och klicka sedan på Numreringsalternativ.

 3. Ange det nummer du vill börja med i rutan Börja med.

Justera avståndet mellan en punkt eller ett nummer och texten

 1. Markera den lista som du vill formatera.

 2. Klicka på LinjalVisa-menyn.

  Linjalen visar indragsmarkörer för den markerade punkten.

 3. Dra indragsmarkören för text Indragsmarkör för text på linjalen , som finns längst ned på linjalen, till en ny plats.

  Obs!: Dra i den övre halvan av indragsmarkören för text för att öka avståndet mellan punkten och texten. Om du drar i den nedre halvan av indragsmarkören flyttas indragsmarkören för punkten och indragsmarkören för texten tillsammans.

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×