Formatera tal som valuta

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Om du vill visa tal som monetära värden måste du formatera dessa tal som valuta. Det här gör du genom att använda talformatet Valuta eller Redovisning för de celler du vill formatera. Alternativen för talformatering finns på fliken Start i gruppen Tal.

Gruppen Tal på fliken Start

I den här artikeln

Formatera tal som valuta

Du kan visa ett tal med standardsymbolen för valuta genom att markera cellen eller cellområdet och sedan klicka på Talformat för redovisning Knappen Talformat för redovisning i gruppen tal på fliken Start (om du vill tillämpa formatet valuta i stället Markera cellerna och tryck på Ctrl + Skift + $.)

Om du vill ha större kontroll över något av formaten eller ändra någonting annat i formateringen av markeringen följer du stegen nedan.

Markera de celler du vill formatera

Klicka på dialogruteikonen bredvid Tal på fliken Start.

Dialogruteikonen i gruppen Tal

Tips: Du kan också trycka på Ctrl+1 så öppnas dialogrutan Formatera celler.

I dialogrutan Formatera celler klickar du på Valuta eller Redovisning i listan Kategori.

Dialogrutan Formatera celler

Klicka på en valutasymbol i rutan Symbol.

Obs!: Om du vill visa ett monetärt värde utan någon valutasymbol klickar du på Ingen.

Ange antalet decimaler som du vill använda för talet i rutan decimaler. Till exempel om du vill visa $138,691 i stället för $138,690.63 i cellen ange 0 i rutan decimaler.

Medan du gör ändringarna kan du se talet i rutan Exempel. Där kan du se hur ändringarna av decimaler påverkar visningen av ett tal.

Markera det visningsformat som du vill använda för negativa tal i rutan negativa tal. Om du inte vill att de befintliga alternativen för visning av negativa tal, kan du skapa ett eget anpassat talformat. Mer information om hur du skapar anpassade format finns i Skapa eller ta bort ett anpassat talformat.

Obs!: Rutan Negativa tal visas inte för talformatet Redovisning. Det beror på att negativa tal som standard alltid visas inom parentes vid redovisning.

Stäng dialogrutan Formatera celler genom att klicka på OK.

Om ##### visas i en cell efter valutaformateringen är cellen förmodligen inte tillräckligt bred för att visa alla data. Du kan expandera kolumnens bredd genom att dubbelklicka på den högra kolumnkanten på den kolumn som innehåller celler med #####. Då ändras storleken på kolumnen automatiskt så att talet ryms. Du kan också dra den högra kanten tills kolumnerna har den storlek som du vill ha.

Kolumngräns som dras

Överst på sidan

Ta bort valutaformatering

Om du vill ta bort valutaformateringen kan du återställa talformatet genom att följa stegen nedan.

 1. Markera de celler som är valutaformaterade.

 2. Klicka på Allmänt i gruppen Tal på fliken Start.

  Celler som är formaterade med formatet Allmänt har inget specifikt talformat.

Överst på sidan

Vad är skillnaden mellan formaten Valuta och Redovisning?

Både formatet Valuta och Redovisning används för monetära värden. I tabellen nedan beskrivs skillnaden mellan de båda formaten.

Format

Beskrivning

Exempel

Valuta

När du använder formatet Valuta för ett tal visas valutasymbolen bredvid det första talet i cellen. Du kan ange antalet decimaler, om du vill använda tusentalsavgränsare och hur negativa tal ska visas.

Tips: Om du snabbt vill tillämpa formatet Valuta markerar du den cell eller det cellområde som du vill formatera och trycker sedan på Ctrl+Skift+$.

Talformat för valutor har använts för cellerna

Format

Beskrivning

Exempel

Redovisning

Precis som formatet Valuta används formatet Redovisning för monetära värden. Skillnaden är att om formatet Redovisning är valt justeras valutasymbolerna och decimaltecknen för talen i kolumnen, och dessutom visas nollor som snedstreck och negativa tal inom parentes. Du kan också ange hur många decimaler som ska användas och om en tusentalsavgränsare ska användas, precis som för formatet Valuta. Det går inte att ändra standardvisningen av negativa tal om du inte skapar ett anpassat talformat.

Tips: Markera cellen eller området med celler som du vill formatera om du snabbt vill tillämpa formatet redovisning. Klicka på Talformat för redovisning Knappen Talformat för redovisning på fliken Start i gruppen tal. Om du vill visa någon valutasymbol mapp än standardalternativet klickar du på pilen bredvid knappen Talformat för redovisning Knappen Talformat för redovisning och välj sedan en annan valutasymbol.

Talformat för redovisning har använts för cellerna

Överst på sidan

Skapa en arbetsboksmall med särskilda inställningar för valutaformatering

Om du ofta använder valutaformatering i dina arbetsböcker kan du spara tid genom att skapa en arbetsbok med särskilda inställningar för valutaformatering och sedan spara arbetsboken som en mall. Du kan därefter använda mallen när du skapar andra arbetsböcker.

 1. Skapa en arbetsbok.

 2. Markera kalkylbladet eller kalkylbladen som du vill ändra talformateringen för.

  Så här markerar du kalkylblad

  Om du vill markera

  Gör följande

  Ett enda kalkylblad

  Klicka på kalkylbladfliken.

  Bladflikar

  Om fliken inte visas klickar du på flikrullningsknapparna för att visa den och klickar sedan på fliken.

  Knappar för bladbläddring

  Två eller fler angränsande kalkylblad

  Klicka på det första kalkylbladets flik. Håll sedan ned Skift samtidigt som du klickar på fliken för det sista kalkylbladet du vill markera.

  Två eller fler kalkylblad som inte är angränsande

  Klicka på det första kalkylbladets flik. Håll sedan ned Ctrl samtidigt som du klickar på de andra kalkylbladens flikar som du vill markera.

  Alla kalkylblad i en arbetsbok

  Högerklicka på kalkylbladets flik och klicka sedan på Markera alla kalkylblad på snabbmeny.

  Tips!    När flera kalkylblad är markerade visas [Grupp] i namnlisten längst upp på kalkylbladet. Om du vill avbryta en markering med flera kalkylblad i en arbetsbok klickar du på ett omarkerat kalkylblad. Om du inte kan se några omarkerade kalkylblad högerklickar du på fliken för ett markerat blad och klickar sedan på Dela upp blad.

 3. Markera de celler eller kolumner du vill formatera och tillämpa sedan valutaformatering på dem.

Gör andra eventuella anpassningar av arbetsboken och spara sedan som en mall genom att göra följande:

Spara arbetsboken som en mall

 1. Om du sparar en arbetsbok i en mall för första gången ska börja med att ange standardplats för personliga mallar:

  1. Klicka på Arkiv och sedan på Alternativ.

  2. Klicka på Spara och ange sedan sökvägen till platsen för personliga mallar i rutan Standardplats för personliga mallar under Spara arbetsböcker.

   Sökvägen ser vanligtvis ut så här: C:\Användare\Delat\Delade dokument\Mina mallar.

   Alternativ du kan ställa in för att spara arbetsböcker

  3. Klicka på OK.

   När du har ställt in alternativet visas alla personliga mallar du sparar i mappen Mina automatiskt under Personligt på sidan Nytt (Arkiv > Nytt).

 2. Klicka på Arkiv och sedan på Exportera.

 3. Klicka på Ändra filtyp under Exportera.

 4. Dubbelklicka på Mall i rutan Filtyper för arbetsböcker.

 5. Skriv namnet som du vill använda på mallen i rutan Filnamn.

 6. Klicka på Spara och stäng sedan mallen.

Skapa en arbetsbok baserat på mallen

 1. Klicka på Arkiv och sedan på Nytt.

 2. Klicka på Personligt.

  Plats för personliga mallar

 3. Dubbelklicka på den mall du just har skapat.

  I Excel skapas en ny arbetsbok som baseras på mallen.

Överst på sidan

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×