Formatera text i en Visio-ritning

Formatera text i en Visio-ritning

Använd de här procedurerna om du vill ange textformatering i en form, textruta eller på ritningssidan.

Formatera text i en figur

 1. Dubbelklicka på den text som du vill redigera.

 2. Med textverktyget Textmarkör du något av följande:

  • Klicka i den text du vill formatera. Då tillämpas alla formatändringar i hela textblocket som du klickade i.

  • Markera de specifika textavsnitt som du vill formatera. Formatet ändras bara i den text som du har markerat.

 3. Använd kommandona för textformat fliken Start, i gruppen Tecken eller gruppen Stycke. Om du vill se fler alternativ och avancerade alternativ klickar du på Dialogruteikon för att öppna dialogrutan Text.

 4. Klicka i ett tomt område på sidan eller tryck på Esc när du är klar.

Formatera all text i flera figurer

Du kan markera flera figurer och sedan formatera all text i alla figurerna.

 • Om du vill formatera specifika figurer markerar du först formerna genom att hålla ned Ctrl medan du klickar på dem.

 • Om du vill formatera alla figurer trycker du på CTRL+A för att markera alla.

När du har markerat de figurer du vill använda använder du kommandona (på fliken Start) i gruppen Tecken eller Gruppen Stycke för att justera texten. När du är klar trycker du på ESC eller klickar på ett tomt område på sidan.

Använda ett textformat för alla användningsområden för en form

Om du vill att en viss form ska ha samma textformatering varje gång du använder den kan det vara enklast att skapa en originalform.

 1. Skapa en form på sidan och använd den textformatering som du vill att figuren ska ha varje gång.

 2. Öppna en ny stencil, stencilen Favoriter eller någon av de stenciler du har skapat.

  • Om du vill öppna en ny stencil i fönstret Former pekar du på Fler former och klickar sedan på Ny stencil.

  • Om du vill öppna en egen stencil går du till fönstret Former, pekar på Fler former, klickar på Mina former och sedan på namnet på en stencil.

   Om det inte går att redigera stencilen högerklickar du på namnlisten och klickar på Redigera stencil. Ikonen i stencilens namnlist ändras till en asterisk (*), som visar att stencilen kan redigeras.

 3. Högerklicka i stencilfönstret och välj sedan Nytt original.

 4. Med Pekverktyg drar du den form du vill återanvända till stencilfönstret för att skapa en originalform.

 5. Om du vill göra fler ändringar i den nya originalformen högerklickar du på originalformen i stencilfönstret, klickar på Redigera original och klickar sedan på Redigera originalform.

Om du vill använda den nya originalformen drar du den från stencilfönstret till ritningen. Du kan redigera texten efter behov och texten får samma formatering.

Formatera text i en form

 1. Öppna diagrammet för redigering.

 2. Dubbelklicka på formen med den text du vill formatera.

  All text markeras som standard. Om du vill formatera en del av texten markerar du bara den delen.

 3. Välj Start och gör följande:

  • Om du vill ändra teckensnittet väljer du teckensnittsnamneller teckenstorlek Ikonerna Teckensnitt och Teckenstorlek .

  • Om du vill framhäva texten väljer du Fet, Kursiv eller Understrykning Ikonerna Fetstil, Understrykning och Kursiv stil .

  • Om du vill ändra färgen, välj Teckenfärg Ikonen Teckenfärg .

  • Om du vill justera texten åt vänster, mitten eller höger, välj Justera text Ikonen Textjustering .

 4. När du vill sluta formatera klickar du utanför formen eller trycker på Esc.

Formatera all text i flera figurer

Du kan markera flera figurer och sedan formatera all text i alla figurerna.

 • Om du vill formatera specifika figurer markerar du först formerna genom att hålla ned Ctrl medan du klickar på dem.

 • Om du vill formatera alla figurer trycker du på CTRL+A för att markera alla.

När du har markerat de figurer du vill använda använder du kommandona (på fliken Start) i gruppen Tecken eller Gruppen Stycke för att justera texten. När du är klar trycker du på ESC eller klickar på ett tomt område på sidan.

Lägga till och formatera en textruta

Använd en textruta för att förklara ett diagram genom att lägga till en rubrik, kommentarer, förklaringar, fotnoter och så vidare. Du kan redigera text i en textruta precis som du redigerar text i en form. En textruta är en form och du kan därför markera, flytta, ändra storlek, rotera och ta bort den precis som en form.

 1. Öppna diagrammet för redigering. 

 2. Välj Start > Textruta Ikonen Textruta .

 3. Placera pekaren över ett tomt område i diagrammet så att den ändras till ett hårkors (Precisionspekare) Ikonen Hårkors .

 4. Dra pekaren till önskad rektangulär form. Textrutan öppnas för redigering.

 5. Välj Start och gör följande:

  • Om du vill ändra teckensnittet väljer du teckensnittsnamneller teckenstorlek Ikonerna Teckensnitt och Teckenstorlek .

  • Om du vill framhäva texten, välj Fet, Kursiv eller Understrykning Ikonerna Fetstil, Understrykning och Kursiv stil .

  • Om du vill ändra färgen, välj Teckenfärg Ikonen Teckenfärg .

  • Om du vill justera texten åt vänster, mitten eller höger, välj Justera text Ikonen Textjustering .

 6. När du vill sluta formatera klickar du utanför textrutan eller trycker på Esc.

Tips!    För att hitta en tom textruta flyttar du pekaren runtdiagrammet tills pekaren ändras till en kompass (Flytta) Ikonen Kompass. och klickar sedan för att markera textrutan. När textrutan är markerad kan du dra den till en ny plats.

Mer information finns i

Lägga till, redigera, flytta och rotera text i Visio

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

×