Formatering och funktioner i Excel som inte överförs till andra fil format

Formatet. xlsx-arbetsboken som introduceras i Excel 2007 bevarar alla kalkyl blads-och diagram data, formatering och andra funktioner som är tillgängliga i tidigare versioner av Excel och det makrobaserade arbets boks formatet (. xlsm) bevarar makron och makro blad utöver dem funktions.

Om du ofta delar arbets boks data med personer som använder en tidigare version av Excel kan du arbeta i kompatibilitetsläge för att förhindra förlust av data och åter givning när arbets boken öppnas i den tidigare versionen av Excel, eller så kan du använda konverterare som hjälper dig över gång till data. Mer information finns i Spara en Excel-arbetsbok för kompatibilitet med tidigare versioner av Excel.

Om du sparar en arbets bok i ett annat fil format, till exempel ett text fil format, kan en del av formateringen och informationen gå förlorad och andra funktioner kanske inte stöds.

Följande fil format har funktioner för funktionalitet och formatering enligt beskrivningen.

Artikelinnehåll

Formaterad text (blankstegsavgränsad)

I det här fil formatet (. prn) sparas bara texten och värdena så som de visas i cellerna i det aktiva kalkyl bladet.

Om en rad med celler innehåller mer än 240 tecken kan tecken bortom 240 radbrytas till en ny rad i slutet av den konverterade filen. Om till exempel rad 1 till 10 vardera innehåller mer än 240 tecken placeras den återstående texten på rad 1 i rad 11, den återstående texten i rad 2 placeras i rad 12 och så vidare.

Kolumner med data avgränsas med kommatecken och varje rad med data slutar med en vagn RETUR. Om celler visar formler i stället för formel värden konverteras formlerna till text. All formatering, grafik, objekt och annat kalkyl blads innehåll går förlorad. Euro symbolen konverteras till ett frågetecken.

Obs!: Innan du sparar ett kalkyl blad i det här formatet bör du kontrol lera att alla data som du vill konvertera är synliga och att det finns tillräckligt avstånd mellan kolumnerna. Annars kan data gå förlorade eller inte avgränsas korrekt i den konverterade filen. Du kan behöva justera kolumn bredden i kalkyl bladet innan du konverterar det till formaterat text format.

Överst på sidan

Text (tabbavgränsad)

Detta fil format (. txt) sparar bara texten och värdena så som de visas i cellerna i det aktiva kalkyl bladet.

Data kolumner avgränsas med tabbtecken och varje rad med data slutar med en vagn RETUR. Om en cell innehåller ett kommatecken omges cellens innehåll med dubbla citat tecken. Om data innehåller ett citat tecken ersätts citat tecknet av citat tecken och cell innehållet omges av dubbla citat tecken. All formatering, grafik, objekt och annat kalkyl blads innehåll går förlorad. Euro symbolen konverteras till ett frågetecken.

Om celler visar formler i stället för formel värden sparas formlerna som text. Om du vill behålla formlerna om du öppnar filen i Excel igen väljer du alternativet avgränsade och väljer tabbtecken som avgränsare.

Obs!: Om arbets boken innehåller specialtecken, till exempel en Copyright-symbol (©), och du kommer att använda den konverterade text filen på en dator med ett annat operativ system, sparar du arbets boken i det text fil format som är lämpligt för det systemet. Om du till exempel använder Microsoft Windows och vill använda text filen på en Macintosh-dator sparar du filen i formatet text (Macintosh). Om du använder en Macintosh-dator och vill använda text filen på en dator med Windows eller Windows NT sparar du filen i text (Windows) format.

Överst på sidan

Text (Unicode)

I det här fil formatet (. txt) sparas all text och alla värden som de visas i cellerna i det aktiva kalkyl bladet.

Om du öppnar en fil i text format (Unicode) med ett program som inte läser Unicode, till exempel anteckningar i Windows 95 eller ett MS-DOS-baserat program, går Dina data förlorade.

Obs!: Anteckningar i Windows NT läser filer i text format (Unicode).

Överst på sidan

CSV (kommaavgränsad)

I det här fil formatet (. csv) sparas bara texten och värdena så som de visas i cellerna i det aktiva kalkyl bladet. Alla rader och alla tecken i varje cell sparas. Kolumner med data avgränsas med kommatecken och varje rad med data slutar med en vagn RETUR. Om en cell innehåller ett kommatecken omges cellens innehåll med dubbla citat tecken.

Om celler visar formler i stället för formel värden konverteras formlerna till text. All formatering, grafik, objekt och annat kalkyl blads innehåll går förlorad. Euro symbolen konverteras till ett frågetecken.

Obs!: Om arbets boken innehåller specialtecken, till exempel en Copyright-symbol (©), och du kommer att använda den konverterade text filen på en dator med ett annat operativ system, sparar du arbets boken i det text fil format som är lämpligt för det systemet. Om du till exempel använder Windows och vill använda text filen på en Macintosh-dator sparar du filen i CSV-format (Macintosh). Om du använder en Macintosh-dator och vill använda text filen på en dator med Windows eller Windows NT sparar du filen i CSV-format (Windows).

Överst på sidan

DIF (Data Interchange Format)

Det här fil formatet (. DIF) sparar bara texten, värdena och formlerna i det aktiva kalkyl bladet.

Om kalkyl blads alternativen är inställda på att Visa formel resultat i cellerna sparas endast formel resultaten i den konverterade filen. Om du vill spara formlerna visar du formlerna i kalkyl bladet innan du sparar filen.

Visa formler i kalkyl blads celler

 1. Gå till >alternativ.

  Om du använder Excel 2007 klickar du på Microsoft Office-knappen Bild av Office-knappen sedan på Excel-alternativ.

 2. Gå sedan till avancerade > visnings alternativ för det här kalkyl bladet och markera kryss rutan Visa formler i celler i stället för de beräknade resultaten .

Kolumn bredd och de flesta tal format sparas men alla andra format förloras.

Inställningar för utskrifts format och manuella sid brytningar förloras.

Cell kommentarer, grafik, inbäddade diagram, objekt, formulär kontroller, hyperlänkar, data verifierings inställningar, villkorsstyrd formatering och andra kalkyl blads funktioner förloras.

De data som visas i den aktuella vyn för en pivottabellrapport sparas. alla andra pivottabelldata förloras.

Microsoft VBA-kod (Visual Basic for Applications) förloras.

Euro symbolen konverteras till ett frågetecken.

Överst på sidan

SYLK (symbolisk länk)

Det här fil formatet (. SLK) sparar bara värdena och formlerna i det aktiva kalkyl bladet och formateringen av en viss cellformatering.

Upp till 255 tecken sparas per cell.

Om en Excel-funktion inte stöds i SYLK-format beräknar Excel funktionen innan filen sparas och ersätter formeln med resultatvärdet.

De flesta text format sparas. den konverterade texten ska ha samma format som det första tecknet i cellen. Roterad text, sammanfogade celler och vågräta och lodräta inställningar för text justering förloras. Tecken färgen kan konverteras till en annan färg om du öppnar det konverterade SYLK-bladet i Excel igen. Kant linjer omvandlas till enkla kant linjer. Cell skuggning omvandlas till en prickad grå skuggning.

Inställningar för utskrifts format och manuella sid brytningar förloras.

Cell kommentarer sparas. Du kan visa kommentarerna om du öppnar SYLK-filen i Excel igen.

Grafik, inbäddade diagram, objekt, formulär kontroller, hyperlänkar, data verifierings inställningar, villkorsstyrd formatering och andra kalkyl blads funktioner förloras.

VBA-kod förloras.

De data som visas i den aktuella vyn för en pivottabellrapport sparas. alla andra pivottabelldata förloras.

Obs!: Du kan använda det här formatet för att spara arbetsboksfiler för användning i Microsoft Multiplan. Excel inkluderar inte fil format konverterare för konvertering av arbetsboksfiler direkt till Multiplan-formatet.

Överst på sidan

Webb sida och webb sida med enkel fil

Dessa fil format för webb sidor (. htm,. html), enkel webb Side fil format (. mht,. MHTML) kan användas för att exportera Excel-data. I Excel 2007 och senare versioner stöds inte kalkyl blads funktioner (till exempel formler, diagram, pivottabeller och VBA-projekt) längre i dessa fil format, och de kommer att försvinna när du öppnar en fil i det här fil formatet igen i Excel.

Överst på sidan

XML-kalkylblad 2003

Detta XML-kalkylblad 2003-filformat (. xml) behåller inte följande funktioner:

 • Granska spårningspilar

 • Diagram och andra grafiska objekt

 • Diagram blad, makro blad, dialog blad

 • Anpassade vyer

 • Data konsoliderings referenser

 • Rit objekt lager

 • Dispositions-och grupperingsinställningar

 • Lösenordsskyddade kalkyl blads data

 • Scenarier

 • Användardefinierade funktions kategorier

 • VBA-projekt

De nya funktionerna i Excel 2007 och senare versioner, till exempel förbättrad villkorsstyrd formatering, stöds inte i det här fil formatet. De nya rad-och kolumn gränserna i Excel 2007 stöds. Mer information finns i: specifikationer och begränsningar i Excel.

Överst på sidan

Behöver du mer hjälp?

Du kan alltid fråga en expert i Excel Tech Community, få support i Answers-communityn eller föreslå en ny funktion eller förbättringar på Excel User Voice.

Obs!:  Den här sidan har översatts automatiskt och kan innehålla grammatiska fel och andra felaktigheter. Vår avsikt är att innehållet ska vara användbart för dig. Skulle du vilja svara på om informationen var till hjälp? Här är den engelska artikeln som en referens.

Mer information finns i

Spara en Excel-arbetsbok för kompatibilitet med tidigare versioner av Excel

kalkylblad kompatibilitetsproblem

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×