Fråge- och svarshanteraren för Lync (Lync Q&A Manager)

Fråge- och svarshanteraren (Q&A) skapar en strukturerad miljö för svar på frågor under ett möte. Funktionen är särskilt praktiskt vid stora möten där en presentatör kan besvara frågor medan någon annan presenterar mötesinnehållet.

Tänk på att deltagare kan ställa frågor men bara presentatörer kan besvara dem.

Starta fråge- och svarshanteraren

Vem som helst av presentatörerna under ett möte kan starta hanteraren och besvara frågor. Om du deltar i ett möte kan du läsa Använd fråge- och svarshanteraren som en deltagare.

  1. I Lync-mötet pekar du på presentationsikonen (bildskärmen) och sedan klickar du på Frågor och svar.

Skärmdump av fråge- och svarshanteraren

Om inget annat innehåll presenteras öppnas innehållsscenen och fråge- och svarshanteraren visas för alla deltagare. Om annat innehåll är aktivt visas fliken Frågor och svar som en ny flik bredvid fliken Innehållsscen.

Snabbmeddelanden stängs automatiskt av för mötet tills du avslutar fråge- och svarshanteraren.

Skärmbild av fönstret för fråge- och svarshanteraren

  1. När en fråga ställs kan vilken som helst av presentatörerna klicka på Svar och skriva ett svar. Tryck sedan på Retur på tangentbordet för att anslå svaret.

Skärmbild av en fråga

Om du presenterar innehåll medan en fråga ställs ser du en avisering om den nya frågan. Du kan när som helst klicka på fliken Frågor och svar för att besvara frågan och sedan gå tillbaka till fliken Innehållsscen för att fortsätta presentationen.

  1. Om du börjar skriva ett svar och ändrar dig, klickar du på Avbryt för att svara senare eller för att en annan presentatör ska besvara frågan.

  2. Klicka på fliken Obesvarad för att filtrera fram de frågor som inte har besvarats.

  3. I slutet av sessionen klickar du på Stoppa frågor och svar. När Lync frågar om du vill aktivera snabbmeddelanden klickar du på Tillåt snabbmeddelanden under möte eller också klickar du på X på meddelandet om du vill ha snabbmeddelanden avstängda.

Skärmbild av meddelande om att Frågor och svar har stängts

  1. Om du vill spara fråge- och svarssessionen klickar du på Spara som och skriver ett namn för att sedan spara filen på din dator. Frågor och svar sparas i Anteckningar och innehåller frågor, svar, tidsstämplar och namnen på deltagarna samt presentatörerna som deltog.

Använd fråge- och svarshanteraren som en deltagare

Om fråge- och svarssessionen delas med en presentatör kan alla mötesdeltagare visa och ställa frågor. Tänk på att du kan växla mellan flikarna Frågor och svar och Innehållsscen när som helst under mötet.

  1. Skriv en fråga i rutan Ställ en fråga.

  2. När frågan har besvarats visas svaret under frågan.

  3. Om du bara vill se dina egna frågor klickar du på fliken Min fråga.

  4. För att spara en lokal kopia av frågor och svar klickar du på Spara som ..., och väljer en plats på din dator.

Skärmbild av fråge- och svarshanteraren

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×