Fungera som ett ombud eller delegerare i Skype för företag

Fungera som ett ombud eller delegerare i Skype för företag

Du har utsetts till ombud att hantera samtal å någon annans vägnar och dennes namn finns på den avisering du har fått. Skype för företag skapar automatiskt en grupp i din kontaktlista. Du kan ha utsetts att ta emot samtal för eller förutom den person som utsåg dig till ombud.

Om du inte längre behöver vara ombud ska du kontakta personen som utsåg dig och be denne att ta bort dig från listan med ombud. Enbart de ombud som har aktiverats av supportteamet för Skype för företag kan ringa och svara på samtal för någon annans räkning.

Besvara ett samtal som ombud

 1. När det inkommande samtalet aviseras kan du se att samtalet egentligen är riktat till den person som lagt till dig som ombud.

 2. Du kan besvara samtalet genom att klicka någonstans i aviseringen.

 3. Om du vill dirigera om samtalet klickar du på Alternativ och väljer något av alternativen där:

  • Skicka samtalet till telefonsvararen för den person som lagt till dig som ombud.

  • Dirigera om samtalet till något av dina egna nummer som finns registrerade, till exempel till ett mobilnummer eller till hemnumret.

  • Klicka på Svara via snabbmeddelande om du vill påbörja en snabbmeddelandekonversation med uppringaren.

  • Välj Ange inställningen Stör ej om du vill dirigera om samtalet till telefonsvararen och undvika fler samtal.

Så här ringer du ett samtal som ombud

 1. Öppna kontaktlistan i huvudfönstret i Skype för företag och peka på bilden på den person som du vill ringa.

 2. Välj pilen i den nedrullningsbara listrutan bredvid Ring upp-knappen.

 3. I den nedrullningsbara listrutan kan du välja mellan att ringa samtalet för egen del eller för den person som lagt till dig som ombud. Exempel:

  • För mig

  • För Stefan Kallenberg

 4. Peka på namnet (exempelvis Stefan Kallenberg) och välj det nummer som du vill ringa. Eller välj Nytt nummer om du vill ange ett nytt nummer.

Lägga till ett ombud

 1. Sök efter den kontakt du vill lägga till som ombud på fliken Kontakter.

 2. Högerklicka på kontakten så att tillgängliga kontaktalternativ visas. (Eller klicka på personens foto så att kontaktkortet visas.)

 3. Välj ikonen Grupper ( Ikonen Grupper ) och välj sedan Mina ombud.

  Alternativet Mina ombud

Ange samtal till ett ombud

 1. På menyraden väljer du Skype för företag > Inställningar.

 2. I fönstret Inställningar väljer du Samtal ( Fliken Samtal i Inställningar ).

 3. Välj Aktivera vidarekoppling.

 4. Välj Vidarekoppla mina samtal till eller Samtidig uppringning och välj sedan Mina ombud.

  Ange samtal till Mina ombud

Ta bort ett ombud

 1. På fliken Kontakter väljer du Mina ombud.

 2. Högerklicka på kontakten så att tillgängliga kontaktalternativ visas. (Eller klicka på personens foto så att kontaktkortet visas.)

 3. Välj ikonen Grupper ( Ikonen Grupper ) och välj sedan bockmarkering Mina ombud om du vill ta bort den som ombud.

  Ta bort ombud

Så här ringer du ett samtal som ombud

 1. På fliken Kontakter söker du efter och markerar den kontakt du vill ringa.

 2. På menyraden väljer du Kontakter > Starta samtal > Skype-samtal > Samtal för. (Eller startar samtalet från kontaktkortet.)

  Samtal för någon som utser ombud

Obs!: Delegering måste aktiveras av din organisation. Om du inte kan använda den här funktionen kontaktar du administratören eller teknisk support.

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×