I den här artikeln beskrivs formelsyntaxen för och användningen av funktionen ÄRAVV i Microsoft Excel.

Beskrivning

Returnerar SANT om tal är jämnt och FALSKT om tal är ojämnt.

Syntax

ÄRJÄMN(tal)

Syntaxen för funktionen ÄRJÄMN har följande argument:

  • Tal    Obligatoriskt. Detta är det värde som ska testas. Om tal inte är ett heltal trunkeras det till ett heltal.

Kommentarer

Om tal inte är numeriskt returnerar ÄRJÄMN felvärdet #VÄRDEFEL!. .

Exempel

Kopiera exempeldata i följande tabell och klistra in dem i cell A1 i ett nytt Excel-kalkylblad. När du vill att formlerna ska visa resultat markerar du dem, trycker på F2 och sedan på Retur. Om det behövs kan du justera kolumnbredderna så att alla data visas.

Formel

Beskrivning

Resultat

=ÄRJÄMN(-1)

Testar om -1 är jämnt

FALSKT

=ÄRJÄMN(2,5)

Kontrollerar om 2,5 är jämnt. Decimaldelen (,5) trunkeras så att 2 testas.

SANT

=ÄRJÄMN(5)

Testar om 5 är jämnt.

FALSKT

=ÄRJÄMN(0)

Noll (0) betraktas som jämnt.

SANT

2011-12-23

Testar datumet i A6. Den decimala representationen av 2011-12-23 är 40900.

SANT

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Gå med i Microsoft Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?

Tack för din feedback!

×