I den här artikeln beskrivs formelsyntaxen för och användningen av BESSELK i Microsoft Excel.

Beskrivning

Returnerar den modifierade Bessel-funktionen som är ekvivalent med Bessel-funktionerna beräknade för helt imaginära argument.

Syntax

BESSELK(X; N)

Syntaxen för funktionen BESSELK har följande argument:

  • X    Obligatoriskt. Det värde som du vill beräkna funktionen för.

  • N    Obligatoriskt. Ordningen för funktionen. Om N inte är ett heltal avkortas det till ett heltal.

Kommentarer

  • Om x inte är numeriskt returnerar BESSELK #VALUE! .

  • Om n inte är numeriskt returnerar BESSELK #VALUE! .

  • Om n < 0 returnerar BESSELK #NUM! .

  • Den n:te ordningen av den ändrade Bessel-funktionen för variabeln x är:

    Ekvation

    där Jn och Yn är Bessel-funktionerna J respektive Y.

Exempel

Kopiera exempeldata i följande tabell och klistra in dem i cell A1 i ett nytt Excel-kalkylblad. När du vill att formlerna ska visa resultat markerar du dem, trycker på F2 och sedan på Retur. Om det behövs kan du justera kolumnbredderna så att alla data visas.

Formel

Beskrivning

Resultat

=BESSELK(1,5;1)

Modifierad Bessel-funktion på 1,5 med ordningen 1.

0,277387804

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina kunskaper

UTFORSKA UTBILDNING >

Få nya funktioner först

ANSLUT TILL MICROSOFT INSIDERS >

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?

Tack för din feedback!

×