Sign in with Microsoft
New to Microsoft? Create an account.

I den här artikeln beskrivs formelsyntaxen för och användningen av BIN.TILL.OCT  i Microsoft Excel.

Beskrivning

Omvandlar ett binärt tal till ett oktalt.

Syntax

BIN.TILL.OKT(tal; [antal_siffror])

Syntaxen för funktionen BIN.TILL.OKT har följande argument:

  • Tal    Obligatoriskt. Det binära tal som du vill omvandla. Tal får inte ha mer än 10 tecken (10 bitar). Den mest signifikanta biten av tal är teckenbiten. De återstående 9 bitarna anger talet. Negativa tal representeras med tvåkomplementmetoden.

  • Antal_siffror    Valfritt. Det antal tecken du kan använda. Om antal_siffror utelämnas använder BIN.TILL.OKT lägsta antalet nödvändiga tecken. Antal_siffror är användbart när du vill fylla ut det returnerade värdet med inledande nollor (0).

Kommentarer

  • Om tal inte är ett giltigt binärt tal eller om tal innehåller mer än 10 tecken (10 bitar) returnerar BIN.TILL.OKT felvärdet #OGILTIGT!.

  • Om tal är negativt ignorerar BIN.TILL.OKT antal_siffror och returnerar ett oktalt tal med 10 tecken.

  • Om BIN.TILL.OKT kräver mer än antal_siffror tecken returnerar det felvärdet #OGILTIGT!.

  • Om antal_siffror inte är ett heltal avkortas det till ett heltal.

  • Om antal_siffror inte är numeriskt returnerar BIN.TILL.OKT felvärdet #VÄRDEFEL!.

  • Om antal_siffror är negativt returnerar BIN.TILL.OKT felvärdet #OGILTIGT! .

Exempel

Kopiera exempeldata i följande tabell och klistra in dem i cell A1 i ett nytt Excel-kalkylblad. När du vill att formlerna ska visa resultat markerar du dem, trycker på F2 och sedan på Retur. Om det behövs kan du justera kolumnbredderna så att alla data visas.

Formel

Beskrivning

Resultat

=BIN.TILL.OKT(1001; 3)

Omvandlar det binära talet 1001 till ett oktalt tal med 3 tecken

011

=BIN.TILL.OKT(1100100)

Omvandlar det binära talet 1100100 till ett oktalt tal

144

=BIN.TILL.OKT(1111111111)

Omvandlar det binära talet 1111111111 till ett oktalt tal

7777777777

Överst på sidan

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Gå med i Microsoft Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?

Tack för din feedback!

×