Beräknar antalet poster som returneras av en fråga.

Syntax

Antal( uttr )

Platshållaren uttr representerar ett stränguttryck som identifierar det fält som innehåller de data som du vill räkna eller ett uttryck som utför en beräkning med de data som finns i fältet. Operander i uttr kan inkludera namnet på ett tabellfält eller en tabellfunktion (som kan vara inbyggd eller användardefinierad, men inte andra SQL-mängdfunktioner). Du kan räkna alla typer av data även text.

Anmärkningar

Tips:  I Access 2010 är uttrycksverktyget utrustat med IntelliSense, så att du kan se vilka argument som krävs i uttrycket. 

Du kan använda Antal för att räkna antalet poster i en underliggande fråga. Du kan till exempel använda Antal för att räkna antalet order som levererats till ett visst land.

Även om uttr kan utföra en beräkning på ett fält så räknar Antal bara antalet poster. Fältens värden har ingen betydelse.

Funktionen Antal räknar inte poster med Null-fält om inte uttr är tecknet asterisk (*). Om du använder en asterisk så beräknar Antal det totala antalet poster inklusive dem som innehåller Null-fält. Antal(*) är betydligt snabbare än Antal([Kolumnnamn]). Skriv inte enkla citattecken runt asterisken (' '). Följande exempel beräknar antalet poster i tabellen Order:

SELECT Count(*) AS TotalOrders FROM Orders;

Om uttr identifierar flera fält räknar funktionen Antal bara en post om minst ett av fälten inte är Null. Om alla angivna fält är Null räknas posten inte. Avgränsa fältnamnen med ampersand (&). Följande exempel visar hur du kan begränsa resultatet till poster där antingen Skeppningsdatum eller Frakt inte är Null:

SELECT Count('ShippedDate & Freight') AS [Not Null] FROM Orders;

Antal kan användas i frågeuttryck. Du kan även använda uttrycket i ett objekts SQL-egenskaper QueryDef eller när du skapar ett postuppsättningsobjekt baserat på en SQL-fråga.

Räkna data med hjälp av en fråga som beräknar

SQL-funktioner

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina kunskaper

UTFORSKA UTBILDNING >

Få nya funktioner först

ANSLUT TILL MICROSOFT INSIDERS >

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?

Tack för din feedback!

×