Funktionen DDEInitiate

Du kan använda funktionen DDEInit för att starta en DDE-konversation (Dynamic Data Exchange) med ett annat program. Funktionen DDEInit öppnar en DDE-kanal för överföring av data mellan ett DDE-serverprogram och ett DDE-klientprogram.

Om du till exempel vill överföra data från ett Microsoft Office Excel 2007-kalkylblad till en Microsoft Office Access 2007-databas kan du använda funktionen DDEInit för att öppna en kanal mellan de två programmen. I det här exemplet är Access klientprogrammet och Excel serverprogrammet.

Syntax

DDEInit ( program, ämne )

Syntaxen för funktionen DDEInit har följande argument:

Argument

Beskrivning

program

En stränguttryck som identifierar ett program som kan delta i en DDE-konversation. Vanligtvis är argumentet program namnet på en EXE-fil (utan filnamnstillägget .exe) för ett Microsoft Windows-program, till exempel Excel.

ämne

Ett stränguttryck som är namnet på ett ämne som kan tolkas av argumentet program. Listor med ämnen finns i programmets dokumentation.


Anmärkningar

Om det lyckas påbörjar funktionen DDEInit en DDE-konversation med det program och ämne som anges av argumenten program och ämne och returnerar sedan ett värde av typen långt heltal. Returvärdet representerar ett unikt kanalnummer som identifierar den kanal som dataöverföringen använder. Det här kanalnumret används sedan med andra DDE-funktioner och -uttryck.

Om programmet inte redan är igång, eller om det körs men inte känner igen argumentet ämne eller inte har stöd för DDE, returnerar funktionen DDEInit ett körningsfel.

Värdet för argumentet ämne beror på det program som anges av argumentet program . För program som använder dokument eller datafiler innehåller giltiga ämnesnamn ofta namnen på filerna.

Obs!: Det maximala antal kanaler som kan vara öppna samtidigt bestäms av Microsoft Windows, datorns minne och datorns resurser. Om du inte använder en kanal bör du spara resurser genom att avsluta den med något av uttrycken DDETerminate eller DDETerminateAll.

Tips

Om du behöver ändra ett annat programs objekt från Access kanske du vill använda automatisering.

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×