We couldn’t sign you in
Select the account you want to use.

I den här artikeln beskrivs formelsyntaxen för och användningen av funktionen DEC.TILL.HEX i Microsoft Excel.

Beskrivning

Omvandlar ett decimalt tal till ett hexadecimalt.

Syntax

DEC.TILL.HEX(tal; [antal_siffror])

Syntaxen för funktionen DEC.TILL.HEX har följande argument:

  • Tal    Obligatoriskt. Det heltal du vill omvandla. Om tal är negativt ignoreras antal_siffror och DEC.TILL.HEX returnerar ett hexadecimalt tal med 10 tecken (40 bitar), där den viktigaste biten är teckenbiten. De återstående 39 bitarna anger talet. Negativa tal representeras med tvåkomplementmetoden.

  • Antal_siffror    Valfritt. Det antal tecken som ska användas. Om antal_siffror utelämnas använder DEC.TILL.HEX lägsta antal nödvändiga tecken. Antal_siffror är användbart när du ska fylla ut det returnerade värdet med inledande nollor (0).

Kommentarer

  • Om tal < -549 755 813 888 eller om tal > 549 755 813 887 returnerar DEC.TILL.HEX felvärdet #OGILTIGT!.

  • Om tal inte är numeriskt returnerar DEC.TILL.HEX felvärdet #VÄRDEFEL!.

  • Om resultatet för DEC.TILL.HEX kräver fler tecken än angivet antal_siffror returneras felvärdet #OGILTIGT!.
    DEC.TILL.HEX(64;1) returnerar t.ex. det felvärdet eftersom resultatet (40) kräver två tecken.

  • Om antal_siffror inte är ett heltal avkortas värdet till ett heltal.

  • Om antal_siffror inte är numeriskt returnerar DEC.TILL.HEX felvärdet #VÄRDEFEL!.

  • Om antal_siffror är negativt returnerar DEC.TILL.HEX felvärdet #OGILTIGT! .

Exempel

Kopiera exempeldata i följande tabell och klistra in dem i cell A1 i ett nytt Excel-kalkylblad. När du vill att formlerna ska visa resultat markerar du dem, trycker på F2 och sedan på Retur. Om det behövs kan du justera kolumnbredderna så att alla data visas.

Formel

Beskrivning

Resultat

=DEC.TILL.HEX(100;4)

Omvandlar det decimala värdet 100 till ett hexadecimalt värde med 4 tecken (med en utfyllnad i form av två inledande nollor).

0064

=DEC.TILL.HEX(-54)

Omvandlar det decimala värdet -54 till ett hexadecimalt värde

FFFFFFFFCA

=DEC.TILL.HEX(28)

Omvandlar det decimala värdet 28 till ett hexadecimalt värde.

1C

=DEC.TILL.HEX(64;1)

Returnerar felet #OGILTIGT! eftersom resultatet (40) kräver 2 teckenpositioner.

#OGILTIGT!

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Gå med i Microsoft Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?

Tack för din feedback!

×