Funktionen ERSÄTT

ERSÄTT ersätter en del av en textsträng, baserat på antalet tecken du anger, med en annan textsträng.

Syntax

ERSÄTT(gammal_text;startpos;antal_tecken;ny_text)

Gammal_text       är text i vilken du vill ersätta ett angivet antal tecken.

Startpos       är positionen för det tecken i gammal_text från och med vilket du vill börja ersätta med ny_text.

Antal_tecken       är det antal tecken i gammal_text som du vill att ERSÄTT ska ersätta med ny_text.

Ny_text     Ny_text är den text med vilken du vill ersätta tecken i gammal_text.

Exempel

Formel

Beskrivning (resultat)

=ERSÄTT("abcdefghijk";6;5;"*")

Ersätter fem tecken, med början vid det sjätte tecknet (abcde*k)

=ERSÄTT("2009";3;2;"10")

Ersätter de två sista siffrorna i 2009 med 10 (2010)

=ERSÄTT("123456";1;3;"@")

Ersätter de första tre tecknen med @ (@456)

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×