Funktionen EuroConvert

Du kan använda funktionen EuroConvert när du vill konvertera ett tal till euro eller från euro till en deltagande valuta. Du kan också använda det för att konvertera ett tal från en deltagande valuta genom att använda euron som mellanled (triangulering). Funktionen EuroConvert använder fasta växelkurser som bestämts av EU.

Syntax

EuroConvert ( tal, källvaluta , målvaluta [, fullprecision, trianguleringsprecision] )

Syntaxen för funktionen EuroConvert har följande argument:

Argument

Beskrivning

tal

Det tal du vill konvertera eller en referens till ett fält som innehåller talet.

källvaluta

Ett stränguttryck, eller en referens till ett fält som innehåller strängen, som motsvarar ISO-förkortningen (Internationella standardiseringsorganisationen) för valutan du vill konvertera. Detta kan vara någon av de ISO-koder som finns i tabellen nedan.

Valuta

ISO-kod

Beräkningsprecision

Visningsprecision

Belgiska franc

BEF

0

0

Luxemburg-franc

LUF

0

0

Tyska mark

DEM

2

2

Spanska pesetas

ESP

0

0

Franska franc

FRF

2

2

Irländska pund

IEP

2

2

Italienska lire

ITL

0

0

Nederländska gulden

NLG

2

2

Österrikiska schilling

ATS

2

2

Portugisiska escudos

PTE

0

0

Finska mark

FIM

2

2

euro

EUR

2

2

I tabellen ovan bestämmer beräkningsprecisionen vilken valutaenhet som resultatet ska avrundas till baserat på omräkningsvalutan. Om du till exempel konverterar till tyska mark är beräkningsprecisionen 2 och resultatet avrundas till närmaste pfennig, 100 pfennigs till ett märke. Visningsprecisionen avgör hur många decimaler som visas i fältet som innehåller resultatet.

Senare versioner av funktionen EuroConvert kan ha stöd för ytterligare valutor. Information om nya valutor och uppdateringar av funktionen EuroConvert finns på webbplatsen Microsoft Office Euro Currency.

Valuta

ISO-kod

Danska kronor

DKK

Grekiska drakmer

GRD

Svenska kronor

SEK

Brittiska pund

GBP

målvaluta

Ett stränguttryck, eller en referens till ett fält som innehåller strängen, som motsvarar ISO-koden för valutan som du vill konvertera talet till. En lista med ISO-koder finns under beskrivningen av argumentet källvaluta.

fullprecision

Valfritt. Ett boolesk värde där Sant (1) ignorerar de valutaspecifika avrundningsreglerna (kallas visningsprecision i beskrivningen av argumentet källvaluta) och använder en konverteringsfaktor med 6 signifikanta siffror utan uppföljande avrundning. Falskt (0) använder de valutaspecifika avrundningsreglerna för att visa resultatet. Om parametern utelämnas är standardvärdet Falskt.

trianguleringsprecision

Valfritt. Ett -heltalsvärde större än eller lika med 3 som anger antalet signifikanta siffror i beräkningsprecisionen som används för det mellanliggande eurovärdet vid konvertering mellan två nationella valutor.


Anmärkningar

Alla efterföljande nollor kortas av och ogiltiga parametrar returnerar #Fel.

Om den ISO-kod som anges som källa är densamma som den ISO-kod som anges som mål, är det ursprungliga värdet av talet aktivt.

Den här funktionen använder inte något format.

Funktionen EuroConvert använder aktuella växelkurser som bestämts av EU. Microsoft kommer att uppdatera funktionen om växelkurserna ändras. Fullständig information om reglerna och kurserna som just nu används finns i EU:s publikationer om euron. Information om hur du skaffar dessa publikationer finns på webbplatsen Microsoft Office Euro Currency.

Exempel

I det första exemplet konverteras 1,20 tyska mark till ett euro-värde (svar= 0,61). I det andra exemplet konverteras 1,47 franska franc till tyska mark (svar = 0,44 DM). Växelkursen för 1 euro är 6,55858 franska franc respektive 1,92974 tyska mark.

EuroConvert(1.20,"DEM","EUR")
EuroConvert(1.47,"FRF","DEM",TRUE,3)

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×