Sign in with Microsoft
Sign in or create an account.

I den här artikeln beskrivs formelsyntaxen för och användningen av FTEST i Microsoft Excel.

Returnerar resultatet av ett F-test. Ett F-test returnerar den tvåsidiga sannolikheten att varianserna i matris1 och matris2 inte skiljer sig märkbart från varandra. Använd den här funktionen för att bestämma om två sampel har olika varianser. Du kan exempelvis undersöka om provresultat från privatskolor och andra skolor visar olika spridningsnivåer.

Viktigt!: Den här funktionen har ersatts med minst en ny funktion som erbjuder förbättrad precision och vars namn bättre speglar deras användning. Även om funktionen är bakåtkompatibel bör du överväga att använda de nya funktionerna hädanefter eftersom det inte är säkert att den här funktionen är tillgänglig i framtida versioner av Excel.

Mer information om den nya funktionen finns i Funktionen F.TEST.

Syntax

FTEST(matris1;matris2)

Syntaxen för funktionen FTEST har följande argument:

  • Matris1     Obligatoriskt. Den första matrisen eller det första området med data.

  • Matris2     Obligatoriskt. Den andra matrisen eller det andra området med data.

Kommentarer

  • Argumenten måste vara antingen tal eller namn, matriser eller referenser som innehåller tal.

  • Om ett matris- eller referensargument innehåller text, logiska värden eller tomma celler ignoreras dessa värden. Celler med värdet 0 tas däremot med i beräkningen.

  • Om antalet datapunkter i matris1 eller matris2 är mindre än 2, eller om variansen för matris1 eller matris2 är noll, returnerar FTEST felvärdet #DIVISION/0!.

  • Det F-testvärde som returneras av funktionen REGR skiljer sig från det F-testvärde som returneras av funktionen FTEST. REGR returnerar F-statistik, och FTEST returnerar sannolikheten.

Exempel

Kopiera exempeldata i följande tabell och klistra in dem i cell A1 i ett nytt Excel-kalkylblad. När du vill att formlerna ska visa resultat markerar du dem, trycker på F2 och sedan på Retur. Om det behövs kan du justera kolumnbredderna så att alla data visas.

Data1

Data2

6

20

7

28

9

31

15

38

21

40

Formel

Beskrivning

Resultat

=FTEST(A2:A6;B2:B6)

F-test för datauppsättningarna ovan

0,64831785

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Gå med i Microsoft Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?

Tack för din feedback!

×