Funktionen GEOMEDEL

I den här artikeln beskrivs formelsyntaxen för och användningen av funktionen GEOMEDEL i Microsoft Excel.

Beskrivning

Returnerar det geometriska medelvärdet för en matris eller ett område med positiva data. Du kan exempelvis använda GEOMEDEL för att beräkna genomsnittlig tillväxttakt givet effektiv ränta med varierande räntesatser.

Syntax

GEOMEDEL(tal1; [tal2]; ...)

Syntaxen för funktionen GEOMEDEL har följande argument:

  • Tal1;tal2;...    Tal1 är obligatoriskt, alla efterföljande tal är valfria. 1 till 255 argument som du vill beräkna medelvärdet för. Du kan också använda en enstaka matris eller en referens till en matris i stället för argument åtskilda av semikolon.

Kommentarer

  • Argumenten kan utgöras av tal, namn, matriser eller referenser som innehåller tal.

  • Logiska värden och textrepresentationer av tal som du skriver in direkt i listan med argument räknas.

  • Om ett matris- eller referensargument innehåller text, logiska värden eller tomma celler ignoreras dessa värden. Celler med värdet 0 tas däremot med i beräkningen.

  • Argument som är felvärden eller text som inte kan översättas till tal orsakar fel.

  • Om någon datapunkt ≤ 0 returnerar GEOMETRI #NUM! felvärde.

  • Ekvationen för det geometriska medelvärdet är:

    Ekvation

Exempel

Kopiera exempeldata i följande tabell och klistra in dem i cell A1 i ett nytt Excel-kalkylblad. När du vill att formlerna ska visa resultat markerar du dem, trycker på F2 och sedan på Retur. Om det behövs kan du justera kolumnbredderna så att alla data visas.

Data

4

5

8

7

11

4

3

Formel

Beskrivning

Resultat

=GEOMEDEL(A2:A8)

Det geometriska medelvärdet av datauppsättningen i A2:A8.

5,476987

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×