Funktionen HITTA

Hittar en textsträng (hitta_text) i en annan textsträng (i_text) och returnerar numret för startpositionen för hitta_text, från det första tecknet i i_text. Du kan också använda SÖK om du vill söka efter en textsträng i en annan, men till skillnad från SÖK är HITTA skiftlägeskänsligt och kan inte använda jokertecken.

Syntax

HITTA(sök;inom;startpos)

Sök       är texten som du vill hitta.

Inom     är texten som innehåller den text som du vill hitta.

Startpos     anger vid vilket tecken sökningen ska starta. Det första tecknet i inom har position 1. Om du utelämnar startpositionen antas värdet vara 1.

Använd startpos för att hoppa över ett angivet antal tecken. Anta till exempel att du arbetar med textsträngen "AYF0093.YoungMensApparel". Om du vill positionen av det första Y:et i den beskrivande delen av textsträngen, anger du startpos = 8 så att serienummerdelen av texten inte söks igenom. HITTA börjar med tecken 8, hittar sök vid nästa tecken och returnerar nummer 9. HITTA returnerar alltid antalet tecken från början av inom och räknar de tecken du hoppar över om startpos är större än 1.

Kommentarer

  • Om sök är "" (tom text) returnerar HITTA det första tecknet i söksträngen (d.v.s. tecknet med position startpos eller 1).

  • Sök kan inte innehålla jokertecken.

  • Om hitta_text inte finns i i_text returneras felvärdet #VÄRDEFEL!.

  • Om startnummer inte är större än noll returneras felvärdet #VÄRDEFEL!.

  • Om startpos är större än längden på inom returneras felvärdet #Värdefel!.

Exempel 1

Formel

Beskrivning (resultat)

=HITTA("M";"Miriam Månsson")

Positionen för det första "M" i strängen (1)

=HITTA("m";"Miriam Månsson")

Position för det första "m" i strängen (6)

=HITTA("M";"Miriam Månsson",3)

Positionen för det första "M" i strängen med början vid det tredje tecknet (8)

Exempel 2

Kol1

Formel

Beskrivning (resultat)

Keramisk isolator #124-TD45-87

=MITT([Kol1];1;HITTA(" #";[Kol1];1)-1)

Hämtar text från position 1 till positionen för " #" i strängen (Keramiska isolatorer)

Kopparspole #12-671-6772

=MITT([Kol1];1;HITTA(" #";[Kol1];1)-1)

Hämtar text från position 1 till positionen för " #" i strängen (Induktionsrullar)

Motstånd #116010

=MITT([Kol1];1;HITTA(" #";[Kol1];1)-1)

Hämtar text från position 1 till positionen för " #" i strängen (Resistorer)

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×