I den här artikeln beskrivs formelsyntaxen för och användningen av IMUPPHÖJT i Microsoft Excel.

Beskrivning

Returnerar ett komplext tal i något av textformaten x + yi och x + yj upphöjt till en exponent.

Syntax

IMUPPHÖJT(ital; tal)

Syntaxen för funktionen IMUPPHÖJT har följande argument:

 • Ital    Obligatoriskt. Ett komplext tal som du vill upphöja.

 • Tal    Obligatoriskt. Den exponent som du vill upphöja det komplexa talet till.

Kommentarer

 • Använd KOMPLEX för att konvertera reella och imaginära koefficienter till ett komplext tal.

 • Om tal inte är numeriskt returnerar IMPOWER #VALUE! .

 • Tal kan vara antingen ett heltal, ett bråktal eller ett negativt tal.

 • Så här beräknas ett komplext tal upphöjt till en exponent:

  Ekvation

  där:

  Ekvation

  och:

  Ekvation

  och:

  Ekvation

Exempel

Kopiera exempeldata i följande tabell och klistra in dem i cell A1 i ett nytt Excel-kalkylblad. När du vill att formlerna ska visa resultat markerar du dem, trycker på F2 och sedan på Retur. Om det behövs kan du justera kolumnbredderna så att alla data visas.

Formel

Beskrivning

Resultat

=IMUPPHÖJT("2+3i";3)

2+3i upphöjt till 3 (-46 + 9i)

-46+9,00000000000001i

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Gå med i Microsoft Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?

Tack för din feedback!

×