Logga in med Microsoft
Logga in eller skapa ett konto.
Hej,
Välj ett annat konto.
Du har flera konton
Välj det konto som du vill logga in med.

Returnerar ett booleskt värde som anger om en identifierare (Visual Basic) representerar ett variabel.

Syntax

IsObject (identifierare)

Den identifierare somargument är ett variabelnamn.

Kommentarer

IsObject är endast användbart för att avgöra om en variant är av VarTypevbObject. Detta kan inträffa om varianten faktiskt refererar till (eller en gång refererar till) ett objekt eller om den inte innehåller någonting.

IsObject returnerar True om identifierare är en variabel som deklareras med objekt-typ eller en giltig klass-typ, eller om identifieraren är en variant av VarTypevbObjecteller ett användardefinierat objekt. Annars returneras Falskt.IsObjectreturnerar Sant även om variabeln har angetts till Ingenting.

Använd felkodning om du vill vara säker på att en objektreferens är giltig.

Exempel

Obs!: I exemplen nedan visar vi hur du använder den här funktionen i en Visual Basic for Applications-modul (VBA). Om du vill läsa mer om hur man använder VBA, kan du välja Info för utvecklare i listrutan bredvid Sök och sedan skriva en eller flera söktermer i sökrutan.

I det här exemplet används funktionen IsObject för att avgöra om en identifierare representerar en objektvariabel. MyObject och YourObject objektvariabler av samma typ. De är allmänna namn som endast används i illustrationssyfte.

' Declare variables.
Dim MyInt As Integer, YourObject, MyCheck
Dim MyObject As Object
Set YourObject = MyObject ' Assign an object reference.
MyCheck = IsObject(YourObject) ' Returns True.
MyCheck = IsObject(MyInt) ' Returns False.

Behöver du mer hjälp?

Vill du ha fler alternativ?

Utforska prenumerationsförmåner, bläddra bland utbildningskurser, lär dig hur du skyddar din enhet med mera.

Communities hjälper dig att ställa och svara på frågor, ge feedback och få råd från experter med rika kunskaper.

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?

Tack för din feedback!

×