Logga in med Microsoft
Logga in eller skapa ett konto.
Hej,
Välj ett annat konto.
Du har flera konton
Välj det konto som du vill logga in med.

Funktionen KORREL returnerar korrelationskoefficienten för två cellområden. Använd korrelationskoefficienten om du vill avgöra förhållandet mellan två egenskaper. Du kan t.ex. undersöka förhållandet mellan medeltemperaturen och förekomsten av luftkonditioneringsapparater på en plats.

Syntax

KORREL(matris1;matris2)

Syntaxen för funktionen KORREL har följande argument:

 • matris1    Obligatoriskt. Ett cellområde med värden.

 • matris2    Obligatoriskt. Ett andra cellområde.

Kommentarer

 • Om ett matris- eller referensargument innehåller text, logiska värden eller tomma celler ignoreras dessa värden. Celler med nollvärden tas dock med.

 • Om matris1 och matris2 har olika antal datapunkter returnerar KORREL ett #N/A-fel.

 • Om matris1 eller matris2 är tom, eller om s (standardavvikelsen) för deras värden ger noll, returnerar KORREL ett värde #DIV/0! fel.

 • Om korrelationskoefficienten ligger närmare +1 eller -1 så indikerar den positiv (+1) eller negativ (-1) korrelation mellan matriserna. Positiv korrelation innebär att om värdena i en matris ökar, ökas även värdena i den andra matrisen. En korrelationskoefficient som ligger närmare 0 anger ingen eller svag korrelation.

 • Ekvationen för korrelationskoefficienten är:

  Ekvation

  där 

  x och y

  är sampelmedelvärdena MEDEL(matris1) och MEDEL(matris2).

Exempel

I följande exempel returneras korrelationskoefficienten för de två datauppsättningarna i kolumnerna A och B.

Använd funktionen KORREL för att returnera korrelationskoefficienten för två datauppsättningar i kolumn A & B med =KORREL(A1:A6;B2:B6). Resultatet är 0,997054486.

Behöver du mer hjälp?

Du kan alltid fråga en expert i Excel Tech Community eller få support i Communities.

Behöver du mer hjälp?

Vill du ha fler alternativ?

Utforska prenumerationsförmåner, bläddra bland utbildningskurser, lär dig hur du skyddar din enhet med mera.

Communities hjälper dig att ställa och svara på frågor, ge feedback och få råd från experter med rika kunskaper.

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?

Tack för din feedback!

×