Funktionen LÖPTID

Funktionen varaktighet , en av de ekonomiska funktionerna, returnerar modifierade Macauley längd för ett förmodat nominellt värde på $100. Varaktigheten definieras som det vägda medelvärdet av nuvärdet på betalningarna och används som ett mått på priset på en obligations ränta på ändringar i avkastning.

Syntax

LÖPTID(betalning; förfall; kupong; avkastning; frekvens; [bas])

Viktigt!: Datum anges med DATUM-funktionen eller som resultat av andra formler eller funktioner. Använd till exempel DATUM(2018;5;23) för 23 maj 2018. Det kan uppstå problem om datum anges som text.

Syntaxen för funktionen varaktighet har följande argument:

 • Betalning    Obligatoriskt. Värdepapperets likviddag. Likviddagen är dagen efter utgivningsdagen när värdepapperet överförts på köparen.

 • Förfall    Obligatoriskt. Värdepapprets förfallodag. Förfallodagen är dagen då värdepapperet förfaller.

 • Kupong    Obligatoriskt. Värdepapperets årliga kupongränta.

 • Avkastning    Obligatoriskt. Värdepapperets årliga avkastning.

 • Frekvens    Obligatoriskt. Antalet kupongutbetalningar per år. Vid årliga utbetalningar är frekvens = 1, vid halvårsvisa utbetalningar är frekvens = 2 och vid kvartalsvisa utbetalningar är frekvens = 4.

 • Bas    Valfritt. Den bas du använder för att räkna dagar.

Bas

Bas för att räkna dagar

0 eller utelämnat

US (NASD) 30/360

1

Faktisk/faktisk

2

Faktisk/360

3

Faktisk/365

4

Europeisk 30/360

Kommentarer

 • I Excel lagras datum som serienummer för att beräkningar ska kunna utföras på dem. 1 januari 1900 har t.ex. serienumret 1 och 1 januari 2018 har serienumret 43101 eftersom det är 43 101 dagar efter 1 januari 1900.

 • Likvid dagen är den dag en köpare köper en kupong, till exempel en obligation. Förfallo dagen är det datum då en kupong förfaller. Anta att en 30-årsobligation ges ut 1 januari 2018 och köps in sex månader senare. Utgivnings datumet skulle vara 1 januari 2018, likvid dagen skulle vara 1 juli 2018 och förfallo dagen skulle vara 1 januari 2048, vilket är 30 år efter den 1 januari 2018, utgivnings datum.

 • Betalning, förfall, frekvens och bas avkortas till heltal.

 • Om betalning eller förfall inte är ett giltigt datum returneras #VALUE! felvärdet #OGILTIGT!.

 • Om kupong < 0 eller om avkastningen < 0 returneras #NUM! felvärdet #OGILTIGT!.

 • Om frekvens är ett annat tal än 1, 2 eller 4 returnerar längd #NUM! felvärdet #OGILTIGT!.

 • Om bas < 0 eller om bas > 4 returneras #NUM! felvärdet #OGILTIGT!.

 • Om betalning ≥ förfall returnerar längd #NUM! felvärdet #OGILTIGT!.

Exempel

Kopiera exempeldata i följande tabell och klistra in dem i cell A1 i ett nytt Excel-kalkylblad. När du vill att formlerna ska visa resultat markerar du dem, trycker på F2 och sedan på Retur. Om det behövs kan du justera kolumnbredderna så att alla data visas.

Data

Beskrivning

2018-07-01

Likviddag

2048-01-01

Förfallodag

8,0%

Procentkupong

9,0 %

Avkastning i procent

2

Frekvensen är halvårsvis (se ovan)

1

Faktisk/faktisk-bas (se ovan)

Formel

Beskrivning

Resultat

=LÖPTID(A2;A3;A4;A5;A6;A7)

Löptiden för obligationen med ovanstående villkor

10,9191453

Behöver du mer hjälp?

Du kan alltid fråga en expert i Excel Tech Community, få support i Answers-communityn eller föreslå en ny funktion eller förbättringar på Excel User Voice.

Obs!:  Den här sidan har översatts automatiskt och kan innehålla grammatiska fel och andra felaktigheter. Vår avsikt är att innehållet ska vara användbart för dig. Skulle du vilja svara på om informationen var till hjälp? Här är den engelska artikeln som en referens.

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×