Logga in med Microsoft
Logga in eller skapa ett konto.
Hej,
Välj ett annat konto.
Du har flera konton
Välj det konto som du vill logga in med.

Funktionen LÖPTID, en av ekonomifunktionerna, returnerar Macauley-löptiden för det antagna nominella värdet 100 kr. Löptiden definieras som det viktade medelvärdet av nuvärdet av betalningarna och används som ett mått på ett obligationspriss svar på förändringar i avkastningen.

Syntax

LÖPTID(betalning; förfall; kupong; avkastning; frekvens; [bas])

Viktigt!: Datum anges med DATUM-funktionen eller som resultat av andra formler eller funktioner. Använd till exempel DATUM(2018;5;23) för 23 maj 2018. Det kan uppstå problem om datum anges som text.

Syntaxen för funktionen VARAKTIGHET har följande argument:

 • Betalning    Obligatoriskt. Värdepapperets likviddag. Likviddagen är dagen efter utgivningsdagen när värdepapperet överförts på köparen.

 • Förfall    Obligatoriskt. Värdepapprets förfallodag. Förfallodagen är dagen då värdepapperet förfaller.

 • Kupong    Obligatoriskt. Värdepapperets årliga kupongränta.

 • Avkastning    Obligatoriskt. Värdepapperets årliga avkastning.

 • Frekvens    Obligatoriskt. Antalet kupongutbetalningar per år. Vid årliga utbetalningar är frekvens = 1, vid halvårsvisa utbetalningar är frekvens = 2 och vid kvartalsvisa utbetalningar är frekvens = 4.

 • Bas    Valfritt. Den bas du använder för att räkna dagar.

Bas

Bas för att räkna dagar

0 eller utelämnat

US (NASD) 30/360

1

Faktisk/faktisk

2

Faktisk/360

3

Faktisk/365

4

Europeisk 30/360

Kommentarer

 • I Excel lagras datum som serienummer för att beräkningar ska kunna utföras på dem. 1 januari 1900 har t.ex. serienumret 1 och 1 januari 2018 har serienumret 43101 eftersom det är 43 101 dagar efter 1 januari 1900.

 • Likviddagen är det datum då en köpare köper en kupong, till exempel en obligation. Förfallodagen är det datum då en kupong förfaller. Anta att en 30-årsobligation ges ut 1 januari 2018 och köps in sex månader senare. Utgivningsdagen skulle vara den 1 januari 2018, likviddagen skulle vara 1 juli 2018 och förfallodagen skulle vara 1 januari 2048, vilket är 30 år efter utgivningsdagen den 1 januari 2018.

 • Betalning, förfall, frekvens och bas avkortas till heltal.

 • Om betalning eller förfall inte är ett giltigt datum returnerar LÖPTID #VALUE! felvärdet #REFERENS!.

 • Om kupong < 0 eller om avkastning < 0 returnerar LÖPTID #NUM! felvärdet #REFERENS!.

 • Om frekvens är ett annat tal än 1, 2 eller 4 returnerar LÖPTID #NUM! felvärdet #REFERENS!.

 • Om bas < 0 eller om bas > 4 returnerar LÖPTID #NUM! felvärdet #REFERENS!.

 • Om betalning ≥ förfall returnerar LÖPTID #NUM! felvärdet #VÄRDEFEL!.

Exempel

Kopiera exempeldata i följande tabell och klistra in dem i cell A1 i ett nytt Excel-kalkylblad. När du vill att formlerna ska visa resultat markerar du dem, trycker på F2 och sedan på Retur. Om det behövs kan du justera kolumnbredderna så att alla data visas.

Data

Beskrivning

2018-07-01

Likviddag

2048-01-01

Förfallodag

8.0%

Procentkupong

9,0 %

Avkastning i procent

2

Frekvensen är halvårsvis (se ovan)

1

Faktisk/faktisk-bas (se ovan)

Formel

Beskrivning

Resultat

=LÖPTID(A2;A3;A4;A5;A6;A7)

Löptiden för obligationen med ovanstående villkor

10.9191453

Behöver du mer hjälp?

Du kan alltid fråga en expert i Excel Tech Community eller få support i Communities.

Behöver du mer hjälp?

Vill du ha fler alternativ?

Utforska prenumerationsförmåner, bläddra bland utbildningskurser, lär dig hur du skyddar din enhet med mera.

Communities hjälper dig att ställa och svara på frågor, ge feedback och få råd från experter med rika kunskaper.

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?
Genom att trycka på skicka, kommer din feedback att användas för att förbättra Microsofts produkter och tjänster. IT-administratören kan samla in denna data. Sekretesspolicy.

Tack för din feedback!

×