Funktionen LET

Din webbläsare har inte stöd för video.

Med funktionen LET tilldelas namn till beräkningsresultat. På så sätt kan du lagra mellanliggande beräkningar, värden eller definiera namn i en formel. Namnen gäller endast för LET-funktionen. I likhet med variabler i programmering, LETså kan du göra det med hjälp av Excels interna formel.

Om du vill använda LET-funktionen i Excel, definierar du par namn och tillhörande värden och en beräkning som använder allihop. Du måste definiera minst ett namn/värdepar (en variabel), och du kan använda LETupp till 126.

LET-diagram

Fördelar

  • Högre prestanda. Om du skriver samma uttryck flera gånger i en formel beräknas resultatet flera gånger i Excel. LET kan du anropa uttrycket med namn och för Excel för att beräkna det en gång.

  • Enkel läsning och komposition Du behöver inte komma ihåg vad en särskild cell/referens hänvisar till, vad beräkningen gör eller kopiera/klistra in samma uttryck. Med möjligheten att uppge och namnge variabler kan du ge dig själv och konsumenter av din formeln meningsfulla sammanhang.

=LET(name1, name_value1, calculation_or_name2, [name_value2, calculation_or_name3...])

Argument

Beskrivning

name1

Obligatoriskt

Det första namnet som ska tilldelas. Måste börja med en bokstav. Får inte vara resultatet av en formel eller en konflikt med syntaxen för ett område.

name_value1

Obligatoriskt

Värdet som tilldelats till name1.

calculation_or_name2

Obligatoriskt

Något av följande:

  • En beräkning som använder alla namn i LET. Det måste vara det sista argumentet i LET-funktionen.

  • Ett andra namn att tilldela till ett andra name_value. Om ett namn anges blir name_value2 och calculation_or_name3 nödvändiga.

name_value2

Valfri

Värdet som tilldelats till calculation_or_name2.

calculation_or_name3

Valfri

Något av följande:

  • En beräkning som använder alla namn i LET. Det sista argumentet i LET-funktionen måste vara en beräkning.

  • Ett tredje namn att tilldela till ett tredje name_value. Om ett namn anges blir name_value3 och calculation_or_name4 nödvändiga.

Meddelanden: 

  • Det sista argumentet måste vara en beräkning som returnerar ett resultat.

  • Namnen på variablerna justeras mot giltiga namn som kan användas i namnhanteraren. T. ex. "a" är giltigt, men "c" är inte det som står i konflikt med referens till R1C1-format.

Exempel

Exempel

Överväg det enkla uttrycket "SUM (x, 1)", där x är en namngiven variabel som kan tilldelas ett värde (i det här fallet tilldelas x värdet 5).

=LET(x, 5, SUM(x, 1))

När den här formeln är indata i en cell returneras värdet 6. 

Exempel 2

Anta att du har en del rå säljdata och vill filtrera data för att visa en person och lägga till ett streck i alla tomma celler.

Ofiltrerad data

Filtrerad data

Ofiltrerade försäljningsdata

Filtrerade försäljningsdata

Medan ovanstående kan göras utan LET, förbättrar användning av LET formelns läsbarhet och beräknar dubbelt så snabbt som utan LET.

Exempeldata   

Kopiera följande tabell till cell A1 i ett tomt kalkylblad om du vill gå igenom det här exemplet själv.

Säljare

Region

Produkt

Vinst

Anna

Öster

Apple

1,33 kr

Fredrik

Syd

Banan

0,09 kr

Anna

Väst

Mango

1,85 kr

Fredrik

Norr

0,82 kr

Fredrik

Väst

Banan

1,25 kr

Anna

Öster

Apple

0,72 kr

Fredrik

Norr

Mango

0,54 kr

Ursprungliga formeln

=IF(ISBLANK(FILTER(A2:D8,A2:A8="Fredrik")),"-", FILTER(A2:D8,A2:A8="Fredrik"))

Formel med LET

=LET(filterCriteria, “Fred”, filteredRange, FILTER(A2:D8,A2:A8=filterCriteria), IF(ISBLANK(filteredRange),"-", filteredRange))

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

×