Obs!: Funktionen, metoden, objektet eller egenskapen som beskrivs i det här avsnittet inaktiveras om Microsoft Jet Expression Service körs i begränsat läge, vilket förhindrar utvärderingen av potentiellt osäkra uttryck. Om du vill ha mer information om begränsat läge söker du efter "begränsat läge" i hjälpen.

Returnerar ett Long-uttryck som representerar storleken i byte för en fil som öppnas med hjälp av open-uttrycket.

Syntax

LOF( räknare )

Detargument#x0 är ett heltal som innehåller ett giltigt filnummer.

Obs!:  Använd funktionen FileLen för att få längden på en fil som inte är öppen.

Exempel

Obs!: I exemplen nedan visar vi hur du använder den här funktionen i en Visual Basic for Applications-modul (VBA). Om du vill läsa mer om hur man använder VBA, kan du välja Info för utvecklare i listrutan bredvid Sök och sedan skriva en eller flera söktermer i sökrutan.

I det här exemplet används funktionen LOF för att fastställa storleken på en öppen fil. I det här exemplet förutsätts TESTFILE är en textfil som innehåller exempeldata.

Dim FileLength
Open "TESTFILE" For Input As #1 ' Open file.
FileLength = LOF(1) ' Get length of file.
Close #1 ' Close file.

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina kunskaper

UTFORSKA UTBILDNING >

Få nya funktioner först

ANSLUT TILL MICROSOFT INSIDERS >

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?

Tack för din feedback!

×